Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Diplomutdelning för språkombudsutbildning och språkförstärkande utbildning inom Norrköpings kommun

Dela
Under våren har kommunen startat upp två kompetensutvecklingsinsatser som på olika sätt syftar till att stärka medarbetares förmåga att kommunicera på svenska. Tisdagen den 7 juni är det dags för de första deltagarna att ta emot sina diplom.

Insatsen har sitt ursprung i vård- och omsorgskontorets uppdragsplan och utförs som ett samverkansprojekt där deltagarna kommer från vård- och omsorgskontoret medan själva utbildningsinsatsen sker inom ramen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets vuxenutbildningar.

Den ena utbildningen leder till att man blir språkombud. Språkombudens roll framåt blir att ta ett särskilt ansvar för språkutveckling på arbetsplatsen och vara ett stöd för medarbetare som inte har svenska som modersmål. Konceptet språkombud ägs av Vård- och omsorgscollege, och har visat goda resultat runt om i landet.

En annan grupp medarbetare har gått språkförstärkande utbildning vård och omsorg; SUVO. SUVO ger en bas att stå på för att bli tryggare i att kommunicera på svenska, samt kunna fortsätta att jobba med språkutveckling i det vardagliga arbetet, bland annat med stöd av de utbildade språkombuden.

Media välkomnas till diplomutdelningen!

Medverkande: diplomater för språkombudsutbildning och språkförstärkande utbildning vård och omsorg, Andreas Bohlin (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Sara Witén, utvecklingsledare inom kompetensförsörjning, vård- och omsorgskontoret, Hilma Wahlström, rektor verksamhet vux samt Axel Tegnered och Hanna Cakici, lärare och kursledare inom Komvux gymnasium

Datum: tisdag den 7 juni
Tid
: klockan 13:30–14:30
Plats: Vrinnevipark, Sprängstensgatan 1 D

Kontakt:
Andreas Bohlin (S)
Titel: ordförande, vård- och omsorgsnämnden
Telefon: 076-163 47 02

Sara Witén
Titel: utvecklingsledare, vård- och omsorgskontoret, kompetensförsörjningsenheten
Telefon: 073-020 27 94

Hilma Wahlström
Titel: rektor, verksamhet vux
Telefon: 076-798 59 80

Information om språkombud på Vård- och omsorgscollege hemsida

____________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Kommunen förbereder sig för tydligare lagkrav på aktivitet för försörjningsstöd15.5.2024 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Socialdepartementet ska presentera en utredning som föreslår hur ett tydligare aktivitetskrav för att ha rätt till försörjningsstöd kan införas. Kompetensförsörjningsnämnden beslutade därför i dag, den 15 maj, att ge kompetensförsörjningskontoret i uppdrag att ytterligare utveckla sitt arbete med aktivitet vid försörjningsstöd inför den väntade lagförändringen.

Pressinbjudan: Boklansering och konstnärssamtal med projektet Blicka mot Blacka13.5.2024 13:32:21 CEST | Pressmeddelande

Onsdag den 15 maj presenteras konstprojektet Blicka mot Blacka i en helt ny bok, med lansering på Skärblacka bibliotek. Konstprojektet tar avstamp i både det historiska och det nutida Skärblacka, där konstnärerna Anna Märta Danielsson och Mika Liffner i en gemensam konstnärlig process samverkat med boende och lokala aktörer. Projektet är ett samarbete mellan Norrköpings Konstmuseum och Östergötlands museum med finansiering av Region Östergötland.

Förskolan fortsätter sin anpassning till en förändrad befolkningsutveckling8.5.2024 14:19:02 CEST | Pressmeddelande

Under utbildningsnämndens sammanträde, onsdag den 15 maj, ges information om det fortsatta arbetet med att anpassa förskolans organisation till en betydligt lägre befolkningsprognos än vad Norrköping haft fram till 2023. Utbildningsnämnden genomför tillsammans med utbildningskontoret ett strategiskt arbete som syftar till att upprätthålla och stärka kvalitén inom förskolan genom effektivt lokalutnyttjande och förtätande av befintlig kompetens.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye