TCO

Sviten bruten – mindre jämställt uttag av föräldrapenning 2021

Dela
TCO:s jämställdhetsindex visar att utvecklingen gick åt fel håll förra året. Då tog kvinnor ut 69 procent av dagarna med föräldrapenning och vab. Det ska jämföras med föregående år, 2020, då kvinnorna tog ut 68,7 procent av dagarna. Förra året konstaterade vi att utvecklingen mot ökad jämställdhet hade bromsat in och nu har utvecklingen vänt och jämställdheten har minskat för första gången på 14 år.

– Även om det endast är en liten försämring så är det en fråga som måste tas på allvar och följas noga. Det ojämställda föräldraskapet är en viktig förklaring till att kvinnor har lägre livsinkomst än män. Kvinnor tar längre föräldraledighet och är borta från arbetslivet längre än män. När barnen växer upp jobbar kvinnor oftare arbetar deltid och har högre risk för sjukfrånvaro. Och det ger sämre löneutveckling, sämre karriärmöjligheter och lägre inkomster, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

TCO:s jämställdhetsindex består av både föräldrapenning och vab (tillfällig föräldrapenning för vård av barn). Om man tittar på könsfördelningen separat för föräldrapenning respektive vab så kan man konstatera att föräldrapenningen i likhet med indexet blivit mer ojämställt fördelad 2021 jämfört med 2020. Uttaget av vab har däremot förändrats mot en mer jämställd fördelning senaste året. Det går inte att peka ut enskild förklaring till utvecklingen.

– Förändringen vi kan se beror sannolikt på olika saker. En delförklaring kan vara pandemin, då färre dagar med föräldrapenning tagits ut under pandemin för barn över ett år enligt Försäkringskassan. Det innebär färre antal dagar för de lite äldre barnen som kvinnor och män normalt delar relativt lika på, till skillnad från föräldrapenningen som tas ut under barnens första år, säger Åsa Forsell, utredare för jämställdhetsfrågor på TCO.

Forskning pekar på att det är normer på arbetsplatsen som styr hur föräldrar delar på föräldraledigheten snarare än föräldrarnas inkomst eller yrke. Normer förändras långsamt och därför menar TCO att politiken bör gå före och visa vägen för att vi ska närma oss ekonomisk jämställdhet. Föräldraförsäkringen behöver reformeras så att regelverket tydligare signalerar att målet är jämställt föräldraskap, så att det blir tydligt för både föräldrar och arbetsgivare.

– En jämställd föräldraförsäkring behöver göra det möjligt att vara ledig på heltid när barnen är små. Den behöver också ge stöd för att få ihop livspusslet under barnens uppväxt. Därför bör huvuddelen av dagarna tas ut under barnens första tre år och tredelas så att en tredjedel knyts till vardera föräldern och en tredjedel fördelas valfritt. Under barnets uppväxt bör det också finnas tio dagar per barn och år med inkomstrelaterad föräldrapenning, säger Åsa Forsell.

TCO ser ett behov av politiska beslut för att öka den ekonomiska jämställdheten.

– Det är inte rimligt att utvecklingen går åt fel håll i Sverige på 2020-talet. Det är verkligen dags att ta tag i dessa frågor nu och det krävs politiska beslut. Årets jämställdhetsindex borde uppfattas som en varningsklocka av riksdagens partier som står bakom målet om ekonomisk jämställdhet, säger Therese Svanström.

Mer om TCO:s jämställdhetsindex:
Genom TCO:s jämställdhetsindex följer vi med start år 2006 utvecklingen av hur kvinnor och män delar på dagar med föräldrapenning och vab. TCO:s jämställdhetsindex visar hur stor andel dagar som kvinnor tar ut av det totala antalet utbetalade nettodagar med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (vab). Indexet beräknas årsvis för hela landet, alla län och även alla kommuner och baseras på statistik från Försäkringskassan. Du hittar jämställdhetsindex för alla län och kommuner på en interaktiv karta här www.tco.se/jamstalldhetsindex

Jämställdhetsindex 2021:

Län

Index 2021

Placering 2021

Placering 2020

Västerbotten

65,7%

1

1

Gotland

66,7%

2

2

Uppsala

67,8%

3

3

Stockholm

68,1%

4

4

Norrbotten

68,5%

5

9

Hallands

68,6%

6

7

Jämtlands

68,7%

7

6

Västra Götaland

68,9%

8

8

Västmanland

68,9%

9

16

Östergötland

68,9%

10

5

Dalarna

69,0%

11

11

Kronoberg

69,1%

12

14

Örebro

69,1%

13

12

Västernorrland

69,4%

14

10

Värmland

69,6%

15

18

Kalmar

69,7%

16

15

Gävleborg

69,8%

17

20

Jönköping

69,8%

18

17

Blekinge

70,0%

19

13

Södermanland

70,1%

20

19

Skåne

70,9%

21

21

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

TCO
TCO
Linnégatan 14


08-782 91 00http://tco.se

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Läs mer på www.tco.se

Följ TCO

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från TCO

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye