Umeå kommun

Rensa bort gamla och förbjudna växtskyddsmedel

Dela
Har du tänkt rensa i förråden i sommar? Passa då på att lämna gamla och förbjudna växtskyddsmedel till närmaste återvinningscentral. Kolla även förråden i fritidshuset och koloniträdgården.
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Nyligen infördes användningsförbud för många medel. Det var ett led i arbetet för att nå miljömålet ”Giftfri miljö” som särskilt berör känsliga grupper som barn och gravida, men även människor och miljö i allmänhet. Detta förbud gäller Roundup-preparat som innehåller glyfosat och andra preparat som många hushåll kan ha stående i sina förråd.

Från 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel:

 • på tomtmark för bostadshus
 • på växter inomhus (utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler)
 • i växthus som inte används yrkesmässigt
 • inom koloniträdgårdsområden
 • på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till.

Undantagna från förbudet är växtskyddsmedel som innehåller vissa mindre farliga ämnen (t ex ättiksyra, pelargonsyra, kaprinsyra, kaprylsyra, svavel och vissa järnsulfater).

Det finns vissa dispensmöjligheter för yrkesmässig användning, till exempel när det gäller bekämpning av invasiva arter.

Förebygg problem och bekämpa utan växtskyddsmedel

Det finns mycket du kan göra för att stärka och skydda din trädgård utan hjälp av växtskyddsmedel. Förebygg problem till exempel genom att:

 • välja motståndskraftiga plantor,
 • gödsla och vattna efter grödans behov,
 • beskära träd och buskar och hålla dem rena från påväxt,
 • använda odlingsväv
 • Bekämpa genom att duscha plantor med vatten för att få bort bladlöss,släng eller bränn växtdelar angripna av larver eller sjukdomar så inte skadegörarna kan överleva i jorden eller komposten, rensa bort ogräsen ofta och medan de är små.

Läs mer om växtskyddsmedel på kemikalieinspektionens hemsida: https://www.kemi.se/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel/aktuellt-om-vaxtskyddsmedel/forbud-mot-viss-anvandning-av-vaxtskyddsmedel/verksamma-amnen-som-ar-undantagna-forbudet-mot-viss-anvandning .

För mer information:
Joakim Linder
Miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 16 75
joakim.linder@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum