Vänsterpartiet Skåne

Vilka är V:s listettor i Region Skåne?

Dela
”Det okända valet” har blivit en alltmer använd benämning på regionvalet, det minst kända av de tre val som går av stapeln den 11:e september. Trots att sjukvårdsfrågorna rankar hög(s)t som väljarnas viktigaste fråga vet få vad man röstar om. Så för sjukvården, kollektivtrafiken, den regionala utvecklingen, kulturen och arbetsgivarfrågorna från Skånes största arbetsgivare med 36 000 anställda: Här är Vänsterpartiets listettor i Skånes sex regionala valkretsar!

Inbjudan till pressträff för presentation av valfrågor och kandidater kommer att gå ut i augusti.

Peter Ahlbom, valkrets Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga:

Varför kandiderar du till regionfullmäktige?
Jag kandiderar för att jag vill bidra till att förändra Region Skåne i en mer jämlik riktning. Den viktigaste frågan är att avskaffa marknadsvården och se till att människor får en tillgänglig och jämlik vård efter sina behov.

Vad jobbar du med?
Jag arbetar på Elevhälsan i Helsingborg för att stödja skolor i arbetet med elever som har en problematisk skolgång. Mitt arbete påverkar mitt politiska engagemang mycket. Det gör mig motiverad att förändra vårt samhälle i en mer jämlik riktning som gör att våra barn och ungdomar får en bättre framtid.

Hur ser ditt framtida drömsamhälle ut?                 
Det är ett jämlikt samhälle som tar ansvar för att alla människor kan få skapa sig ett bra liv. Ett hållbart samhälle som tar ansvar för klimatet och vår planets framtid. Ett samhälle som byggs av var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Ett samhälle där alla människor får tillgång till en stark välfärd.

Alexandra Thomasson, valkrets Malmö:


Varför kandiderar du till regionfullmäktige?
Jag kandiderar till Regionfullmäktige för att jag vill vara med och bidra till att vårdpersonalens arbetsmiljö och arbetsvillkor blir bättre så att vården kan möta de behov som finns på ett kvalitativt sätt. Jag vill fortsätta uppmärksamma hur privatiseringen fragmentiserar och fördärvar vården som är tänkt att vara vår gemensamma trygghet. Jag vill bidra till att arbetet med att förstärka och utveckla vårdcentralerna tar fart. Jag vill också peka på hur viktigt det är med ett förebyggande och hälsofrämjande arbete och verka för att det arbete som redan finns breddas och fördjupas.

Vad jobbar du med?
Jag jobbar på Studenthälsan på Malmö universitet. Där jobbar jag med studenters hälsa, arbetsmiljö och lika villkor. 

Hur ser ditt framtida drömsamhälle ut?
Det huvudsakliga är en frisk planet, utan det kan inte mänskligt liv finnas. Det andra är en jämlik värld, där mänskliga rättigheter uppfylls och alla har lika stor möjlighet att leva fria, goda och berikande liv. 

Samuel Hammerå, valkrets Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, och Östra Göinge.


Varför kandiderar du till regionfullmäktige?
För att jag vill bidra till att Vänsterpartiet växer! Vi vill ha bort vinstintresset ur välfärden, pengarna ska gå till det är avsett för. Regionen behöver ta fram en krisplan och stärka resurserna i kampen mot den psykiska ohälsan, och börja se kollektivtrafiken som ett rättviseverktyg.

Vad jobbar du med?
Jag jobbar som koordinator för utbyggnad av fibernät på landsbygden. Mitt arbete gör mig engagerad i frågor gällande infrastruktur och landsbygd. Det ska finnas goda möjligheter att leva och arbeta även utanför städerna.

Hur ser ditt framtida drömsamhälle ut?                 
Ett samhälle där alla har lika goda möjligheter att bli och göra det man vill. Där klassbakgrund, kön och etnicitet inte avgör vad du kan och inte kan göra. Vilka dina föräldrar är, var du bor eller var du kommer ifrån blir inte avgörande för din framtid. Alla får en rättvis och ärlig chans att bli sitt bästa jag.

Angelica Svensson, valkrets Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund, Staffanstorp, Svalöv, och Landskrona.


Varför kandiderar du till regionfullmäktige?
Jag kandiderar för att det är tydligt att det behövs en förändring av arbetsvillkoren för alla som jobbar inom sjukvården. Nedskärningar följer på nedskärningar istället för att satsa på vårdpersonalen på golvet, på de som gör jobbet.

Vad jobbar du med?
Jag jobbar med trafikfrågor i Malmö. Just nu som projektledare inom projekt för bättre kollektivtrafik i Malmö stad. Det är kul att kunna påverka sina fysiska omgivningar också genom sitt jobb.

Hur ser ditt framtida drömsamhälle ut?
Jag vill se ett samhälle där vi är nära varandra och har tid och ork att bry oss om varandra och vår närmiljö.
Ett samhälle med mindre lönearbete, mer gemenskap och en grundsyn på människor som solidariska varelser där vi har släppt nutidens falska bild av att vi måste bli mer och mer effektiva, vilket vi ser leder till mer stress och mindre tid för varandra. Med en arbetstidsförkortning skulle vi få mer tid för nära och kära.

Linda Ekelund, valkrets Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.


Varför kandiderar du till regionfullmäktige?
För att jag tror på att vi kan bygga ett rättvist och jämlikt Skåne, inte bara för de rikaste eller mest priviligierade. För att jag vet att vi har förutsättningar att bygga ett Skåne där alla har tillgång till god sjukvård och kollektivtrafik - oavsett var man bor. För detta behövs konkreta satsningar som gör direkt skillnad för verksamheter och skåningars - i kris och i vardag.

Vad jobbar du med?
Jag arbetar som administratör på Barn & Utbildning (kommun). I mitt arbete ser jag dagligen "andra sidan" av politiska beslut som rör våra barn och unga och socioekonomiskt utsatta familjer, men även enheter som kämpar utifrån de förutsättningar politiken - på flera nivåer - ger. Det blir väldigt tydligt för mig i mitt dagliga arbete varför vi aldrig kan sluta kämpa!

Hur ser ditt framtida drömsamhälle ut?
Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov! Ett samhälle där vi inte ställer olika grupper mot varandra och där vi helt enkelt är lite snällare och ställer upp - i solidarisk andra.

Patrik Milton, valkrets Burlöv, Lomma, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Varför kandiderar du till regionfullmäktige?
Den absolut viktigaste frågan för mig är att se till att det händer något konkret för att motverka klimatförändringarna. Därför är energiförsörjning och kollektivtrafik viktiga politiska områden att fokusera på. Vi behöver ställa om till ett hållbart samhälle nu och det behöver ske på ett rättvist sätt.

Vad jobbar du med?
Jag är tjänstledig från mitt ordinarie arbete som medicinteknisk ingenjör på strålbehandlingen i Lund för fackligt uppdrag som ordförande för Saco-rådet på SUS.

Hur ser ditt framtida drömsamhälle ut?
Att ett starkt nät av effektiv kollektivtrafik knyter ihop hela Skåne och Själland så att bilen inte behöver användas så ofta. Vi arbetar max 30 timmar i veckan och har tid för annat som man tycker gör livet härligt att leva. Våra städer värms upp året runt av stora solfångaranläggningar med ackumulatortankar och elen produceras med sol- och vindkraft. Råkar man bli sjuk så finns det en tillgänglig sjukvård som tar hand om en inom rimlig tid!

Pressbilder hämtas här.

Nyckelord

Kontakter

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ta tag i kunskapsbrist kring papperslösas rätt till vård12.10.2023 13:04:38 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionstyrelsen la Vänsterpartiet fram ett initiativ för att ta tag i kunskapsbristen om vård för personer utan uppehållstillstånd. Det är vanligt förekommande att sjukvårdspersonal och de som möter vårdsökande inte kan de regelverk som finns för att säkerställa människors rätt till sjukvård. Med inrättande av en vårdlots kan personalen få hjälp med information och vårdsökande få hjälp att hitta rätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum