Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Kategorier
Visa Allt
Format
Visa Allt
PDF

Jämställdhet inom vården

En jämlik vård - en rapportserie i tre delar av Vänsterpartiet i Skåne
DOKUMENT | PDF
Om du är tjej eller kille, kvinna eller man spelar roll för vilken vård du får, vilka mediciner du får och hur du bemöts - precis som i samhället i övrigt. Generellt sett har vi en god sjukvård i Sverige och Skåne idag. Vi står oss väl i internationella och nationella undersökningar, spe- ciellt vad gäller högspecialiserad vård. Dessvärre har vi länge haft skillnader i vem som får den goda vården. Vi har en ojämlik tillgång till sjukvårdens resurser och möjligheter. Denna ojämlikhet går att studera och är välbelagd inom ett flertal områden. Den går också att åtgärda. Om den politiska viljan finns. Jämställdhet inom vården utgör första delen i en artikelserie om tre från Vänsterpartiet Skåne som behandlar jämlikhet inom hälso- och sjukvård. Rapporterna tar avstamp i lagstiftning som rör hälsa och presenterar Vänsterpartiets politik för en sjukvård för alla.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.