Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Kategorier
Visa Allt
Format
Visa Allt
PDF

Jämställdhet inom vården

En jämlik vård - en rapportserie i tre delar av Vänsterpartiet i Skåne
DOKUMENT | PDF
Om du är tjej eller kille, kvinna eller man spelar roll för vilken vård du får, vilka mediciner du får och hur du bemöts - precis som i samhället i övrigt. Generellt sett har vi en god sjukvård i Sverige och Skåne idag. Vi står oss väl i internationella och nationella undersökningar, spe- ciellt vad gäller högspecialiserad vård. Dessvärre har vi länge haft skillnader i vem som får den goda vården. Vi har en ojämlik tillgång till sjukvårdens resurser och möjligheter. Denna ojämlikhet går att studera och är välbelagd inom ett flertal områden. Den går också att åtgärda. Om den politiska viljan finns. Jämställdhet inom vården utgör första delen i en artikelserie om tre från Vänsterpartiet Skåne som behandlar jämlikhet inom hälso- och sjukvård. Rapporterna tar avstamp i lagstiftning som rör hälsa och presenterar Vänsterpartiets politik för en sjukvård för alla.
PDF

RF 180403: Enkel fråga till Henrik Fritzon (S):Anställningsvillkor för projektanställningar i regionens regi

Enkla frågor Regionfullmäktige
DOKUMENT | PDF
Region Skåne är lead partner i FABS-projektet - Bredband till alla i Blekinge och Skåne. Vid en projektredovisning för partnerskapet 5 december 2017 framgick det att projektledarna från Region Skåne inte visste om de var anställda efter första januari 2018 trots att projektet avslutas först i september innevarande år. Vänsterpartiet ställer frågan huruvida det kommer att vidtas åtgärder inom nuvarande mandatperiod för att säkra trygga anställningar för projektanställda inom regionen.
PDF

RF 180403: Enkel fråga till Kollektivstrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S): Brister i arbetsmiljö hos Arriva

Enkla frågor Regionfullmäktige
DOKUMENT | PDF
Anställda hos Arriva arbetar inom Region Skånes verksamheter. Skyddsombud har varnat för stora brister i arbetsmiljön, så stora att det finns risk för olyckor och försämrad hälsa hos personalen. Vänsterpartiet ställer frågan om det kommer att vidtas åtgärder för att ge de anställda på Arriva en rimlig arbetsmiljö.
PDF

RF 180403: Enkel fråga till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförandeAnna-Lena Hogerud (S): Stora skillnader i vårdkvalitét beroende på socioekonomisk status

Enkla frågor Regionfullmäktige
DOKUMENT | PDF
Cancerfondens rapport Cancer och ojämlikhet (2018) visar stora skillnader i tillgång och kvalitet till vård och medicinering för cancerpatienter, skillnader som är grundade i socioekonomisk status hos patienten. Med anledning av detta ställer Vänsterpartiet frågan om huruvida åtgärder kommer att vidtas för att försäkra att vården ges jämlikt till alla medborgare.
PDF

RF 180403: Enkel fråga till Yvonne Augustin (S): Anmälningar till patientnämnden rörande psykiatrin

Enkla frågor Regionfullmäktige
DOKUMENT | PDF
Under 2017 ökade antalet anmälningar generellt till Patientnämnden med 25 % - en markant ökning som nämnden själv inte vet anledningen till. En särskild satsning har under året gjorts på psykiatrin. Vänsterpartiet ställer frågan om det med anledning av patientnämndens verksamhetsberättelse kommer att vidtas åtgärder för att minska klagomålen och stärka en jämlik tillgång till den psykiatriska verksamheten.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye