Audi

Audi-koncernen: All time high-resultat under första halvåret 2022

Dela
Audi-koncernen rapporterar en solid balans för första halvåret 2022. På grund av halvledarkrisen och covid-relaterade nedstängningar i Kina kunde Audi inte möta den starka efterfrågan på märket. Trots detta ökade Audi-koncernens försäljningsintäkter med två procent till 29,9 miljarder euro och rörelseresultatet uppnådde ett nytt rekord på 4,9 miljarder euro. Med 16,5% var rörelsemarginalen väl över föregående år och den strategiska målkorridoren på 9 till 11%. Bakgrunden till resultatet är bland annat den positiva prispositionen, den solida verksamheten hos lyxbilsmärkena Lamborghini och Bentley samt medvind i säkrade råvaruaffärer. Audi-koncernen bekräftar även prognosen för leveranser, försäljningsintäkter och avkastning för 2022.
  • CEO Duesmann: “Den globala krisen för fossila bränslen styrker strategiskt fokus på e-mobilitet och koldioxidneutral produktion"
  • CFO Rittersberger: "Ett starkt första halvår visar att Audi har hanterat turbulensen väl och nyttjat möjligheterna"
  • Försäljningsintäkter 29,9 miljarder euro, rörelseresultat 4,9 miljarder euro, rörelsemarginal 16,5 procent.

-          Vårt finansiella resultat under de första sex månaderna 2022 visar på hur stark och lönsam vår märkesgrupp är. Trots den utmanande ekonomiska och geopolitiska miljön kunde vi öka omsättningen och avkastningen signifikant, säger Markus Duesmann, CEO AUDI AG. Samtidigt visar den nuvarande situationen på världsmarknaden tydligt att ekonomin och samhälle behöver överge fossila bränslen ännu snabbare. Utbyggnaden av förnybar energi och övergång till elektrisk mobilitet är viktiga steg i den riktningen. Vi är därför på rätt väg med vårt strategiska fokus på e-mobilitet och koldioxidneutral tillverkning.

Ökade leveranser av elbilar och lyxbilsmärken
Mot bakgrund av den utmanande situationen levererade premiummärkesgruppen 797 587 bilar till kunder under de första sex månaderna (2021: 986 567). Jämfört med rekordet under första halvåret 2021, minskade leveranserna av märket Audi med 20% till 785 099 (2021: 981 681). Efterfrågan var fortsatt stark trots halvledarkris och covidrelaterade nedstängningarna i Kina.

Ducati levererade 33 265 (2021: 34 515) motorcyklar. Minskningen med 3,6% jämfört med det starka föregående året är en följd av tillgången på halvledare. Med 5 090 (2021: 4 852) bilar noterade Lamborghini ett rekord med en ökning på 4,9% medan det brittiska märket Bentley, som är nytillkommet i märkesgruppen, sålde 7 398 (2021: 7 199) bilar.

Audi fortsätter elektrifieringsstrategin. Ökning med 52,7%.
Varumärket Audi ökade antalet helt eldrivna bilar till 50 033 (2021: 32 775), en ökning på 52,7% jämfört med föregående år. Audi e-tron var fortsatt populär och Audi Q4 e-tron visade den högsta tillväxten. Andelen helt eldrivna bilar som levererades av märkesgruppen ökade till 6,3%.

Med den framgångsrika lanseringen av Audi charging hub har Audi visat på en lösning för snabb och okomplicerad laddning av elbilar i citymiljö. ”Återkopplingen från kunder efter lanseringen av pilotanläggningen i Nürnberg är extremt positiv och följs upp av en hub i Zürich och fler platser under 2022” säger Hildegard Wortmann, Försäljnings- och Marknadsdirektör i Audis ledningsgrupp. Under 2023-2024 planeras för ytterligare sajter för att möta den ökade efterfrågan i de tyska städerna.

Ny elbilsfabrik i Kina
En annan milstolpe i elektrifieringsstrategin var fundamentet till en elbilsfabrik i Changchun i slutet av juni. Efter färdigställandet i slutet av 2024, kommer modeller som baseras på PPE-plattformen (Premium Platform Electric) rulla av bandet i en hållbar och digitaliserade produktion för den kinesiska marknaden. Den 150-hektar stora anläggningen kommer att ha en årlig tillverkning på över 150 000 bilar.

Ökade försäljningsintäkter
Under de första sex månaderna uppnådde Audi-koncernen en omsättning på 29 869 (2021: 29 212) miljoner euro. Trots vikande försäljningssiffror kunde märkesgruppen öka omsättningen med två procent. Tillväxten beror framförallt på konsolideringen av lyxbilsmärket Bentley sedan 1:a januari 2022. Koncernen lyckades dessutom förbättra den redan starka prispositionen tack vara den höga efterfrågan på det attraktiva modellprogrammet. Mätt efter Audi-koncernens totala omsättning, ökade andelen EU-taxonomi-konforma försäljningsintäkter till 12,3%. Företaget understryker därmed betydelsen av de ESG hållbarhetskriterier för alla företags- och produktbeslut som är förankrade i företagets strategi “Vorsprung 2030”.

Rörelsemarginal överträffar det strategiska målet
Under första halvåret 2022 visade Audi-koncernen ett nytt rekordresultat på 4 933 (2021: 3 113) miljoner euro, en ökning på 58,5%. Rörelsemarginalen ökade till 16,5% (2021:10,7%). Utöver den starka prispositionen och starka prestationen från Lamborghini, Bentley, och Ducati, inkluderar rörelseresultatet även positiva effekter från säkrade råvaruaffärer på totalt 0,4 miljarder euro. Efter en tydlig medvind under det första kvartalet (1,2 miljarder euro) har effekten avtagit avsevärt under andra kvartalet.

-          Den tydliga ökningen av rörelseresultatet under det första halvåret 2022 och marginalen som är långt över den strategiska målkorridoren på 9 till 11%, visar att vi har bemästrat turbulensen väl och samtidigt konsekvent nyttjat möjligheterna, säger Jürgen Rittersberger, CFO AUDI AG.

Stark prestation från Lamborghini, Bentley och Ducati
Märket Lamborghini ökade omsättningen med 30,6% till 1 332 (2021: 1,020) miljoner euro under första halvåret. Märkets rörelseresultat ökade med 69,3% till 425 (2021: 251) miljoner euro, med en marginal på 31,9% (2021: 24,6%). Bentley  (1) uppnådde försäljningsintäkter på 1 707 (2021:1 324) miljoner euro, medan rörelseresultatet ökade till ett nytt rekord på 398 (2021: 178) miljoner euro och en marginal på 23,3% (2021: 13,4%). En stark prisposition kompenserade för Ducati's minskade leveranser. Motorcykelmärket ökade omsättningen med 5,4% till 542 (2021: 514) miljoner euro och genererade ett rörelseresultat på 68 (2021: 59) miljoner euro, med marginal på 12,6% (2021: 11,5%).

Finansiellt resultat och nettokassaflöde
Det finansiella resultatet under det första halvåret var 754 (2021: 762) miljoner euro. Det inkluderar lejonparten av verksamheten i Kina som med 431 (2021: 565) miljoner euro är lägre än föregående år. Minskningen är ett resultat av covid-nedstängningarna under det andra kvartalet. Resultatet efter skatt klättrade till 4 390 (2021: 3 386) miljoner euro, en ökning på 29,6%.

Jämfört med de höga siffrorna under första halvåret 2021, normaliserades nettokassaflödet till 2 593 (5 512) miljoner euro under de först sex månaderna 2022. Bland annat beror det på ökade lager orsakade av störningar i logistik- och leveranskedjor, framförallt vid covid-nedstängningarna i Kina och halvledarbrist. Audis nettokassaflöde minskade dessutom pga investeringar i den nya produktionsanläggningen Audi FAW NEV Company Ltd. i Changchun och transfereringar inom Volkswagen-koncernen.

Prognos för 2022 bekräftad trots utmaningar
Prognosen för Audi-koncernen inkluderar de för närvarande förutsebara kortsiktiga konsekvenserna av kriget i Ukraina, den pågående halvledarkrisen och covid-nedstängningar i Kina under det första halvåret. Övriga effekter av den geopolitiska situationen och gasbristen på den globala ekonomin kan inte förutses med tillräcklig säkerhet. Märkesgruppen förväntar sig leveranser på mellan 1,8 och 1,9 miljoner fordon och försäljningsintäkter på mellan 62 och 65 miljarder euro för helåret 2022. Rörelsemarginalen prognostiseras till mellan 9 och 11%. Nettokassaflödet förväntas till mellan 4,5 och 5,5 miljarder euro. Audi-koncernen förväntar sig ett Capex ratio på mellan 4 och 5 procent. På grund av större investeringar i framtidsteknik, förväntas forsknings- och utvecklingskostnader att ligga något över korridoren på 6 till 7%.

1) Föregående års resultat för Bentley är ej inkluderade i nyckeltalen för Audi-koncernen

-          Rapport 1:a halvåret 2022

-          Intervju Jürgen Rittersberger, CFO AUDI AG

-          Audi sustainability Hub hållbarhetsprojekt inom Audi

Nyckeltal för Audi-koncernen

 

1:a halvåret 2022

1:a halvåret 2021

Leveranser märket Audi

785 099

981 681

Försäljningsintäkter Audi-koncernen miljoner euro

29 869

29 212

Rörelseresultat Audi-koncernen miljoner euro

4 933

3 113

Rörelsemarginal Audi-koncernen procent

16,5

10,7

Netto-kassaflöde Audi-koncernen miljoner euro

2 593

5 512

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
- Vårt finansiella resultat under de första sex månaderna 2022 visar på hur stark och lönsam vår märkesgrupp är. Trots den utmanande ekonomiska och geopolitiska miljön kunde vi öka omsättningen och avkastningen signifikant, säger Markus Duesmann, CEO AUDI AG. Samtidigt visar den nuvarande situationen på världsmarknaden tydligt att ekonomin och samhälle behöver överge fossila bränslen ännu snabbare. Utbyggnaden av förnybar energi och övergång till elektrisk mobilitet är viktiga steg i den riktningen. Vi är därför på rätt väg med vårt strategiska fokus på e-mobilitet och koldioxidneutral tillverkning.
- Vårt finansiella resultat under de första sex månaderna 2022 visar på hur stark och lönsam vår märkesgrupp är. Trots den utmanande ekonomiska och geopolitiska miljön kunde vi öka omsättningen och avkastningen signifikant, säger Markus Duesmann, CEO AUDI AG. Samtidigt visar den nuvarande situationen på världsmarknaden tydligt att ekonomin och samhälle behöver överge fossila bränslen ännu snabbare. Utbyggnaden av förnybar energi och övergång till elektrisk mobilitet är viktiga steg i den riktningen. Vi är därför på rätt väg med vårt strategiska fokus på e-mobilitet och koldioxidneutral tillverkning.
Ladda ned bild
- Den tydliga ökningen av rörelseresultatet under det första halvåret 2022 och marginalen som är långt över den strategiska målkorridoren på 9 till 11%, visar att vi har bemästrat turbulensen väl och samtidigt konsekvent nyttjat möjligheterna, säger Jürgen Rittersberger, CFO AUDI AG.
- Den tydliga ökningen av rörelseresultatet under det första halvåret 2022 och marginalen som är långt över den strategiska målkorridoren på 9 till 11%, visar att vi har bemästrat turbulensen väl och samtidigt konsekvent nyttjat möjligheterna, säger Jürgen Rittersberger, CFO AUDI AG.
Ladda ned bild
Teamwork mellan Audi, Bentley, Ducati och Lamborghini i Premium Brand Group
Teamwork mellan Audi, Bentley, Ducati och Lamborghini i Premium Brand Group
Ladda ned bild

Om

Audi
Audi

151 88 Södertälje

08-553 866 50http://www.audi.se
Audi är en internationell tillverkare av premiumbilar och levererade drygt 1,9 miljoner nya bilar 2023. Audi-koncernen omsatte 61,8 miljarder euro 2022 och har 87.000 medarbetare runt om i världen, varav ca 60.000 i Tyskland.  Audi är aktivt på mer än hundra marknader globalt med produktion i 16 anläggningar i 11 länder. Audi fokuserar på nya produkter och hållbar teknik för framtidens mobilitet. Automobili Lamborghini S.p.A, sportmotorcykeltillverkaren Ducati Motor Holding S.p.A och Audi Sport GmbH är helägda dotterbolag till Audi AG. Audi Sverige ingår i Volkswagen Group Sverige AB.

 

Följ Audi

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Audi

Säljstart för eldrivna Audi Q6 e-tron och Audi SQ6 e-tron27.3.2024 13:22:06 CET | Pressmeddelande

Nu går det att beställa Audis senaste teknikspäckade nyheter, eldrivna Audi Q6 e-tron och SQ6 e-tron. Båda modellerna bygger på den nya elbilsplattformem PPE som utlovar både snabb laddning med 800-voltssystem och lång räckvidd på upp till 623 km. Inför säljstarten har Audi satsat på att förenkla bilvalet genom att erbjuda tre välutrustade modellversioner redan från start, Proline, S line och S line Selection, där Proline förväntas bli storsäljaren. De första leveranserna beräknas levereras till kunder under sommaren 2024.

Hållbar och flexibel produktion av Audi Q6 e-tron i Ingolstadt21.3.2024 09:51:45 CET | Pressmeddelande

Audi Q6 e-tron är den första helelektriska modellserien som Audi tillverkar vid huvudkontoret i Ingolstadt. I linje med märkets produktionsstrategi 360factory har Audi integrerat produktionen i redan befintliga strukturer och processer. Sedan den 1 januari 2024 är Ingolstadt också den tredje Audi-anläggningen med nettonollutsläpp1, efter Bryssel (2018) och Győr (2020). Ingolstadt är dessutom den första Audi-anläggningen i Tyskland med eget batterimontage.

Efter starkt räkenskapsår 2023. Audi stärker och utökar produktportföljen.19.3.2024 15:58:32 CET | Pressmeddelande

Audi-koncernen uppnådde under utmanande ekonomiska förhållanden ett robust resultat för räkenskapsåret 2023. Intäkterna ökade med 13,1 procent till 69,9 miljarder euro, rörelseresultatet uppgick till 6,3 miljarder euro och rörelsemarginalen till 9,0 procent. Nettokassaflödet var nästan i nivå med föregående år på 4,7 miljarder euro. Med ett stort antal nya modeller kommer Audi att stärka och utöka sitt produktutbud avsevärt under de kommande åren. Världspremiären för helt eldrivna Audi Q6 e-tron, den första modellen på den nya Premium Platform Electric (PPE), inleder en serie produktlanseringar. Fler än 20 nya modeller planeras för 2024 och 2025.

Upplev Försprång genom teknik. Nya Audi Q6 e-tron18.3.2024 19:04:43 CET | Pressmeddelande

Audi Q6 e-tron är den första serietillverkade modellen på Premium Platform Electric (PPE) och samtidigt nästa steg i företagets omställning till att bli en leverantör av eldriven premiummobilitet. Modellen bjuder inte bara på imponerande kör- och laddningsprestanda, utan även på ökad effektivitet och lång räckvidd på upp till 623 km. Den nya designfilosofin för interiören och den banbrytande tekniken som debuterar i Audi Q6 e-tron inleder nästa kapitel inom elmobilitet för de fyra ringarna och gör Vorsprung durch Technik till en konkret upplevelse varje dag. Med den nya modellserien är det också premiär för elbilstillverkning i Ingolstadt. Audi Q6 e-tron quattro och SQ6 e-tron kan beställas fr.o.m. mars 2024 och levereras till de första kunderna sommaren 2024.

Säljstart för nya Audi A3 i vässad toppform12.3.2024 10:30:07 CET | Pressmeddelande

En omfattande uppgradering för en framgångsrik modell: Audi A3, bilen med vilken Audi 1996 etablerade premiumkompaktklassen, är sportigare, bekvämare och mer digital än någonsin tack vare progressiv design, utökad standardutrustning och nya material och erbjudanden. Appar som kan användas direkt på den digitala skärmen, valbara dagsljussignaturer och möjligheten att när som helst lägga till funktioner on demand möjliggör en hög grad av individualisering. Säljstarten sker nästa vecka med A3 Sportback 35 TFSI S tronic till ett ca-pris på 354.200 kr.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye