Trafikverket

Västlig korridor ska skapa förutsättningar för hållbara transporter

Dela
Sydostlänken kommer att dras i korridor Väst som är en av de fyra korridorer som Trafikverket tidigare presenterat. Det är den korridor som bäst uppfyller krav och projektmål. Nu fortsätter arbetet för att skapar förutsättningar för smidigare och mer hållbara transporter.
Sydostlänken kommer att dras i korridor Väst, som på bilden är gulmarkerad.
Sydostlänken kommer att dras i korridor Väst, som på bilden är gulmarkerad.
 

-          Det här är ett steg i riktning mot en ny järnväg som skapar förutsättningar för både näringsliv och resenärer, säger Chris Thorisson, projektledare på Trafikverket.

Sydostlänken är planerad järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. På den cirka fyra mil långa sträckan mellan Älmhult och Olofström finns en befintlig järnväg som idag trafikeras främst av godståg till Volvos verksamhet i Olofström. Trafikverket planerar för att bygga ut järnvägen med cirka två mil från Olofström och söderut för att skapa kopplingen till Blekinge kustbana. Det är för denna sträcka Trafikverket nu valt lokalisering. Den valda korridoren har tagits emot väl i regionen och hos berörda kommuner.

-        Trafikverket upplever bredast stöd för att korridoren skall placeras i den västra delen av utredningsområdet och därför har Trafikverket tagit ställning för att fortsätta sitt utredningsarbete med korridor Väst, säger Chris Thórisson.

Enligt de utredningar som gjorts ger alternativ Väst möjlighet att delvis anpassa den nya sträckningen till befintliga infrastråk vilket ger mindre negativ effekt på landskapsbild och åkermark jämfört med de andra alternativen. Nästa steg i processen är att välja en mer exakt placering av var den nya järnvägen ska gå inom den valda korridoren. Här kommer Trafikverket att arbeta förutsättningslöst och linjer i hela korridoren kommer att utredas i plan och profil. I detta arbete kommer utformningen av anläggningen att läggas fast.

Trafikverkets ställningstagande för val av korridor går inte att överklaga.

Informationsmöte
Trafikverket kommer att hålla ett informationsmöte i Folkets hus i Olofström torsdagen den 8 september klockan 16.00 samt klockan 18.00. Syftet med mötet är att informera om vad som ligger bakom beslutet, bemöta allmänhetens frågor och synpunkter samt informera kort om kommande steg i processen.

Läs mer om Trafikverkets ställningstagande för korridor Väst samt underlag till ställningstagande: www.trafikverket.se/sydostlanken

Kontakter

Chris Thórisson, projektledare Trafikverket, 010-124 16 50


Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Bilder

Sydostlänken kommer att dras i korridor Väst, som på bilden är gulmarkerad.
Sydostlänken kommer att dras i korridor Väst, som på bilden är gulmarkerad.
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum