Svenska kyrkan

Ursäkt till det samiska folket framförs i Sápmi

Dela
För snart ett år sedan framförde ärkebiskop Antje Jackelén en officiell ursäkt från Svenska kyrkan till det samiska folket i Uppsala domkyrka. Den 23 oktober framförs ursäkten ytterligare en gång, nu i Luleå domkyrka.
Den samiska flaggan vajar vid sidan om Svenska kyrkans flagga. Foto: Gustaf Hellsing/IKON
Den samiska flaggan vajar vid sidan om Svenska kyrkans flagga. Foto: Gustaf Hellsing/IKON

– Det är viktigt att ursäkten också uttalas i Sápmi och inte endast i nationalhelgedomen i Uppsala, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Ságastallamat är en två dagars konferens den 21-22 oktober, som avslutas med en högtidsgudstjänst i Luleå domkyrka där ursäkten från Svenska kyrkan till det samiska folket kommer att uttalas igen.

– Försoningsarbetet är en lång process där ursäkten är en nödvändig milstolpe. Den som får en ursäkt måste få ha tid på sig för att ge sin respons. Också därför är det meningsfullt att ursäkten uttalas vid två tillfällen med närmare ett års mellanrum, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

I samarbete mellan Svenska kyrkan på nationell nivå, Samiska rådet i Svenska kyrkan och de nordliga stiften har en handlingsplan tagits fram. Den utgår från de åtta åtaganden som Svenska kyrkan har gjort. Den sätter fokus på fem olika områden som ska utvecklas fram till 2026. Det handlar om inflytande och delaktighet, samiskt kyrkoliv, samiska barn och unga, urfolksrätten samt markförvaltning och skogsbruk.

– Utvecklingsarbetet tar tid men det står inte stilla, säger Erik-Oscar Oscarson som är ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan. Jag är stolt över den handlingsplan som blivit klar och hoppas mycket på det arbete som nu ligger framför oss.

Under konferensens första dag kommer deltagarna bland annat får höra om samiskt kyrkoliv, kyrkans åtta åtaganden och praktiska församlingsexempel. Dag två handlar om samisk delaktighet i den fortsatta försoningsprocessen. Samtliga seminarier kommer att sändas live på Svenska kyrkans webbplats.

– Vi kommer att diskutera samernas historia men också situationen idag, säger biskopen i Luleå stift Åsa Nyström. Att kunskap och erfarenheter delas tror jag är en viktig del för att försoning ska nås. Därför är jag särskilt glad över att seminarierna även sänds på nätet och kan ses av alla.

Om Ságastallamat

  • I anslutning till konferensen Ságastallamat 2 framför ärkebiskopen Svenska kyrkans officiella ursäkt till det samiska folket ännu en gång.

  • Konferensen och högtidsgudstjänsten live-sänds och kan ses i efterhand på Svenska kyrkans webbplats.

  • Ságastallamat betyder på nordsamiska dialog eller samtal. Det är en återkommande kyrklig konferens som haft stor betydelse för försoningsarbetet hittills.

  • Den första Ságastallamat-konferensen arrangerades i Kiruna i oktober 2011. Många enskilda vittnesmål lämnades under mötet i Kiruna som vittnade om den smärta många samer bär på grund av kyrkans tidigare agerande och strukturer som tryckt ned den samiska identiteten, kulturen och språket.

  • Ett Ságastallamat 3 är planerad till 2026 och ett avslutande Ságastallamat 4 till 2031.

Länkar

Om försoningsprocessen

Mål och handlingsplan  

Se seminarierna live

Den 21-22 oktober pågår konferensen Ságastallamat i Luleå. Konferensen direktsänds på Svenska kyrkans webbplats. Seminarierna kommer även att kunna ses i efterhand.

Se högtidsgudstjänsten live

Högtidsgudstjänsten den 23 oktober kommer att sändas via Svenska kyrkans webbplats. På webbsidan finns också agendan för högtidsgudstjänsten att ladda ner.

Ackreditering press samt pressträff

Meddela namn, redaktion och mobilnummer i ett mejl till press@svenskakyrkan.se senast fredag den 21 oktober klockan 10:00. Ange ”Ackreditering Ságastallamat” i ärenderaden.

Journalister/fotografer som bevakar högtidsgudstjänsten kan hämta namnskylt från kl. 10:30 den 23 oktober i domkyrkans norra port. Norra porten är också ingång för journalister och fotografer. Pressplatser kommer att finnas på kyrkans läktare.

Direkt efter högtidsgudstjänsten hålls en kort pressträff i domkyrkan där det finns tillfälle att intervjua ärkebiskop Antje, biskop Åsa, Erik-Oscar Oskarsson, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan och andra medverkande.

Fotografering

Under gudstjänsten får fotografering endast ske från läktaren och utan blixt.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Den samiska flaggan vajar vid sidan om Svenska kyrkans flagga. Foto: Gustaf Hellsing/IKON
Den samiska flaggan vajar vid sidan om Svenska kyrkans flagga. Foto: Gustaf Hellsing/IKON
Ladda ned bild
Erik-Oscar Oscarsson, ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson/IKON
Erik-Oscar Oscarsson, ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson/IKON
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye