Umeå kommun

Inbjudan till pressvisning av utställning, Umeå konsthall

Dela
Onsdag den 26/10, klockan 10:00 i Umeå konsthall, plan 3 i Väven. Varmt välkomna!
©Johan Frid/Bildupphovsrätt 2022
©Johan Frid/Bildupphovsrätt 2022

Johan Frid
Kvarglömda skuggor

27 oktober 2022 - 22 januari 2023.
Vernissage torsdag den 27 oktober, klockan 18.00 – 20.00.

Under 1800-talet åkte naturalister världen runt för att utforska, upptäcka och samla in exemplar av växter och djur. De organiserade och tecknade av dessa med en förbluffande färg- och detaljrikedom. Man återskapade en värld som få förut hade skådat. Kanske påminde det om en paradisisk värld. Det var en tid då världen öppnade sig, växte och blev större.

Jag vill gestalta det som sker nu; den omvända och motsatta rörelsen. En krympande och imploderande rörelse. I mina gestaltningar finner vi djur och växter som dött ut och som försvunnit bort från oss. Arter som vi människor har trängt undan, jagat och utrotat. Världen som ett imploderande slukhål.

För mig handlar Kvarglömda skuggor om hur någonting försvinner helt från denna värld och senare även från vårt medvetande. Kommande generationer riskerar att inte få veta vad de går miste om. Men det som har försvunnit och varit bortglömt, kan senare komma att förfölja oss i nya oväntade skepnader. -Johan Frid

Johan Frid är född 1971, bor och arbetar på Rådmansö utanför Norrtälje. Han studerade på Konsthögskolan vid Umeå universitet 1992–97. Ända sedan studietiden har Frid arbetat med människans syn på sin närmiljö och på naturen. Han har ofta hämtat inspiration från museernas dioramor*, vetenskapliga illustrationer, parker, kartor och äldre landskapsmåleri. Frid arbetar framför allt med den förföriska, romantiska och estetiska natursynen och med dess mer komplicerade och mörkare sida. Tidigare utställningar av Johan Frid i urval; Öppet diorama, Norrtälje Konsthall (2019), Kartan och terrängen, Älvkarleby Sportfiske och Galleri Belenius (2021), Bättre 10 fåglar i skogen, offentlig utsmyckning, Rimbo (2021).

*Diorama – arrangemang av föremål mot en perspektiviskt återgiven bakgrund. Finns ofta på museum för att skapa en illusorisk verklighetsåtergivning.

 

Kontaktperson för pressvisningen i Umeå konsthall:
Anja Boman, konstsekreterare
Kulturförvaltningen, Umeå kommun
anja.boman@umea.se, 070 - 388 34 74

Nyckelord

Kontakter

Bilder

©Johan Frid/Bildupphovsrätt 2022
©Johan Frid/Bildupphovsrätt 2022
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye