Specialpedagogiska skolmyndigheten

Det här behövs för att fritids ska fungera för alla

Dela
I nya skrifter från SPSM har tre forskare tittat på vad som krävs för att fritidshemmens verksamhet ska fungera för alla barn.
Foto: Elliott Elliott
Foto: Elliott Elliott

Marina Wernholms studie undersöker hur fritidshemslärare arbetar för att ge extra anpassningar och särskilt stöd. För att fritidshemmen ska kunna arbeta inkluderande är det avgörande att rektor har kunskap om fritidshemmens uppdrag, att det finns stöd från elevhälsan och ett gott samarbete med klasslärare.
- Det är anmärkningsvärt att fritidshemslärare i så liten utsträckning är delaktiga i utformningen av extra anpassningar och särskilt stöd med tanke på att stöd ska ges utifrån en helhetssyn på eleven och elevens utbildning, säger Marina Wernholm, forskare vid Linnéuniversitetet.

Öka barnens känsla av tillhörighet
Peter Karlsudds studie undersöker hur fritidshemslärare kan organisera sitt arbete och agera för att öka barnens känsla av tillhörighet. Vilka förutsättningar behövs för att kunna göra det och vad är viktigt för att skapa en inkluderande fritidshemsmiljö?
- Resurser, i form av elevassistenter till exempel, följer inte alltid med elever under tiden på fritids och elevhälsans stöd riktas oftast enbart mot skoldagen. Det kan vara en förklaring till att vi ser färre inkluderande och fler särskiljande lösningar även för fritidsverksamheter, säger Peter Karlsudd, forskare vid Linnéuniversitet.

Konkreta råd till arbetslag
Helene Elvstrands studie handlar om delaktighet utifrån de villkor som råder i fritidshemmen nu och ökade krav på målstyrning och lärandemål.

- Det finns risk att elever i behov av stöd exkluderas från fritidsverksamheten. I min studie ger jag en grund för arbetslag att arbeta med delaktighet och även konkreta råd som till exempel hur viktigt det är att erbjuda plats för både vila, avskildhet och aktivitet, säger Helene Elvstrand, forskare vid Linköpings universitet.

Kommande webbinarium
Forskarna kommer att presentera sina forskningsskrifter vid ett kostnadsfritt webbinarium den 2 december kl 10.00-11.00. Välkommen med din anmälan.

För intervjuer kontakta forskarna:
Marina Wernholm, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och författare till skriften Fritidshemslärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet, marina.wernholm@lnu.se tel 072-594 95 01.
Peter Karlsudd, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och författare till skriften Inkluderande fritidshemspedagogik, peter.karlsudd@lnu.se tel 070-522 73 92.
Helene Elvstrand, docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet och författare till skriften Elevers delaktighet i fritidshem, helene.elvstrand@liu.se.

För övriga pressfrågor eller andra frågor kontakta SPSM:s presstjänst:
press@spsm.se, tel 010-473 50 51.

Här kan du läsa om och ladda ner skrifterna.

Fritidshemmen ur tre forskarperspektiv.

Nyckelord

Bilder

Foto: Elliott Elliott
Foto: Elliott Elliott
Ladda ned bild

Om

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand

010 473 50 00https://www.spsm.se/

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, skolor, vuxenutbildningar och förskolor i hela landet. Vi erbjuder expertkunskap, kurser och konferenser inom specialpedagogik. Genom rådgivning och utredning arbetar vi nära skolor och förskolor i landets alla län. Vi driver också tio specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Följ Specialpedagogiska skolmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Nytt studiepaket om digitala verktyg och AKK för grundsärskolan och gymnasiesärskolan6.3.2023 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Digitala verktyg och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) kan vara ett viktigt stöd i skolans arbete för att ge elever med intellektuell funktionsnedsättning goda förutsättningar att kommunicera och utvecklas i sin kunskap. I ett nytt studiepaket från Specialpedagogiska skolmyndigheten får grund- och gymnasiesärskolan konkret och användbar kunskap om hur man kan arbeta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye