Järfälla Kommun

Tio år sedan första spadtaget på Barkarby flygfält – en ny hållbar stad växer fram

Dela
Hösten 2012 satte Järfälla kommun tillsammans med Wallenstam, Ica Fastigheter och ByggVesta spaden i marken för de allra första kvarteren på det då nyligen nedlagda Barkarby flygfält. I dag, tio år senare, står 20 kvarter klara och mer än 7 000 människor bor, lever och arbetar i Barkarbystaden i en spirande och hållbar stadsmiljö.
Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla, har varit med sedan dag ett i stadsutvecklingsprojektet i Barkarby. Här på Stora torget med den självkörande bussen i bakgrunden.
Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla, har varit med sedan dag ett i stadsutvecklingsprojektet i Barkarby. Här på Stora torget med den självkörande bussen i bakgrunden.

– Vi har gjort en fantastisk resa under de här tio åren tillsammans med alla ”våra” modiga och nytänkande samhällsbyggare. Jag skulle vilja påstå att det inte finns något motsvarande stadsutvecklingsprojekt i Sverige, kanske inte i hela Europa. Vi känner oss väldigt stolta över den hållbara stadsmiljö som vi har utvecklat här fram till i dag, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla som har varit med sedan dag ett.

Det är en historisk och offensiv utveckling av bostäder, kontor, hotell, mötesplatser, utbildning, vård, idrottsanläggningar, kulturlokaler, handel, service, och modern infrastruktur som just nu växer fram i ett av Storstockholms mest intressanta lägen. 2035 ska 14 000 bostäder stå klara för 30 000 nya invånare och flera tusentals människor kommer att arbeta, besöka, mötas och utvecklas i Barkarby.

– Vi har höga ambitioner. Att bygga en helt ny stad från grunden innebär ett stort ansvar, men också fantastiska möjligheter. Vi har redan från början gjort hållbara, smarta och innovativa val för att utveckla Barkarby till en hållbar och klimatneutral stadsmiljö där människor, företag och organisationer har möjlighet att växa och må bra – både i dag och i framtiden, säger Emelie Grind.

De kommande tio åren väntar tre stora händelser som kommer att få stor betydelse för Barkarby och hela regionen. 2026 öppnar tunnelbanan och den nya regional- och fjärrtågstationen i Barkarby. 2030 öppnar E4 Förbifart Stockholm som ger en restid på en kvart mellan Barkarby och Kungens Kurva.

– Vi har kommit en bra bit på vår resa, men det här är bara början. Om tio år kommer Barkarby att vara en helt annan plats än vad det är i dag. Just nu är tiderna lite tuffare för alla, men det gäller att lyfta blicken och se potentialen i platsen. Jag ser med glädje och spänning fram emot vår fortsatta utveckling. Tillsammans skapar vi historia i Barkarby, säger Toni Chmielewski, som är projektchef för stadsutvecklingsprojektet i Barkarby.

Stadsutveckling i Barkarby - siffror och byggaktörer 

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2035.

 • 20 kvarter är klara och inflyttade.
 • Veddestabron är öppen för trafik.
 • 14 000 bostäder ska stå klara 2035.
 • 12 00 bostäder är planerade i antagna och pågående detaljplaner.
 • 7 500 bostäder i 47 kvarter är markanvisade / har utsedd byggaktör.
 • 6 500 bostäder återstår att markanvisa, där 4 500 bostäder finns i antagna detaljplaner och 2 000 i kommande detaljplaner.

Just nu pågår utbyggnad på flera fronter och Järfälla kommun har avtal med ett trettiotal samhällsbyggare som tillsammans utvecklar en livfull och hållbar stadsmiljö med bostäder, kontor, hotell, hållbara kommunikationer, lokaler för idrott, hälsa, kultur, utbildning, vård, handel, restauranger, kaféer och annan service.

 • ALM Equity har markanvisning för ett kvarter om 13 000 kvm där man planerar för kontor och kommersiell verksamhet.
 • Botrygg bygger ett kvarter om 17 500 kvm och planerar för bostäder och kommersiella lokaler i direkt anslutning till tunnelbanan.
 • Byggnadsfirman Viktor Hanson har markanvisning för ett kvarter om 17 000 kvm och planerar för bostadsrätter/ägandelägenheter, kommersiella lokaler och kontor.
 • Byggvesta inflyttning pågår i ett kvarter om 17 000 kvm med Barkarbystadens första ägarlägenheter. Här finns också inflyttade hyresrätter och kommersiella lokaler.
 • Castellum äger mark och planerar för tre kvarter om 60 000 kvm med bostäder, kommersiella lokaler och en förskola.
 • Credentia, K2A och K2A Studenthus bygger ett kvarter om 25 000 kvm med bostadsrätter, studentbostäder, förskola och kommersiella lokaler. Förskolan är öppnad, studentbostäderna är inflyttade, liksom första etappen av bostadsrätterna.
 • FFAB har markanvisning för ett kvarter om 19 600 kvm och planerar för kontor, hotell och bostäder.
 • Hemsö äger mark och planerar för Barkarby sjukhus, familjecentral, äldreboende och bostäder. 
 • Ikano Bostad planerar för ett kvarter om 18 500 kvm med bostadsrätter och kommersiella lokaler.
 • JM bygger ett kvarter om 18 000 kvm med ägarlägenheter och lokaler för centrumverksamheter. Inflyttning planeras till 2024.
 • Magnolia Bostad/Slättö bygger ett kvarter om 25 000 kvm med bostäder och kommersiella lokaler. Inflyttning planeras under 2024.
 • Nordr äger mark och planerar för sju kvarter med 1 200 bostäder och kommersiella lokaler Det första kvarteret byggstartade 2021 och första inflyttning planeras under 2023.
 • Peab äger mark och planerar för två kvarter med kontor och bostäder. Byggstart beräknas under 2023. 
 • RE Equity har markanvisning för ett kvarter om 15 000 kvm och planerar för kontor, co-working, fab-lab, bostäder och kommersiella lokaler.
 • Regio äger mark och planerar för tre kvarter om 40 000 kvm med bostäder, kommersiella lokaler och en förskola.
 • Resona bygger ett kvarter om 27 000 kvm med kontor, co-working, kommersiella lokaler, restaurang, café, bostäder och co-living. Första inflyttning under 2023.
 • Riksbyggen har markanvisning för ett kvarter om 15 500 kvm och planerar för bostadsrätter, seniorboende, stadsradhus och kommersiella lokaler.
 • Selvaag Bostad har markanvisningsavtal för ett kvarter om 19 000 kvm och planerar för bostadsrätter utifrån konceptet Selvaag Pluss. Byggstart planeras till 2024.
 • Serneke planerar för sex kvarter med stort inslag av idrott, hälsa och kultur med bland annat Stockholmsregionens första skidslinga inomhus i kombination med kontor, hotell, konferens, bostäder, handel och service. Byggstart beräknas under 2023.
 • Skanska bygger två kvarter med kontor, hotell, kommersiella lokaler och bostäder, där det första kvarteret har byggstartat och har inflyttning under 2023. Skanska bygger också infrastruktur i den andra, tredje och fjärde etappen på flygfältet.
 • Sveaviken har påbörjat inflyttning i sitt första kvarter om 25 000 kvm med bostadsrätter, studentbostäder, förskola och kommersiella lokaler. Sveaviken har också byggstartat ett andra kvarter om 16 500 kvm med bostadsrätter, bokaler och lokaler för kommersiell verksamhet. Inflyttning planeras under 2024.
 • Storstaden Bostad har markanvisning för två kvarter om totalt 27 000 kvm med bostadsrätter, stadsradhus, förskola och kommersiella lokaler .
 • Titania har markanvisning för ett kvarter om 24 000 kvm och planerar för lägenheter och stadsradhus upplåtna som bostadsrätter/äganderätter, lokaler för handel, restaurang och en förskola. Byggstart planeras till 2023.
 • Tricoreal har markanvisning för ett kvarter om 22 000 kvm och planerar för ett kvarter med kontor, hotell, service, handel och bostäder.
 • Wallenstam har markanvisning för ett kvarter om 22 500 kvm och planerar för bostäder och kommersiella lokaler.
 • Wiklunds driver logistiklösningen som samordnar och resursoptimerar alla transporter till och från utbyggnadsområdet.
 • Åke Sundvall investerar i Barkarbystaden för tredje gången och planerar för tre kvarter om totalt 73 500 kvm med bostäder, större dagligvarubutik, kontor för enmans- eller fåmansföretag, vård- och hälsoverksamheter, kommersiella lokaler och restaurangstråk i direkt anslutning till tunnelbanan. Första inflyttning planeras under 2024.
 • Ålstaskolan Peab bygger Ålstaskolan med förskola och F-6 på uppdrag av Järfälla kommun. Inflyttning under 2023.
 • Nya tunnelbanan till Barkarby byggstartade 2018. Beräknad trafikstart i december 2026. Ansvarar för utbyggnaden gör Region Stockholm.
 • Noden för kollektivtrafik med tunnelbana, pendeltåg, ny bussterminal och nya plattformar för regional- och fjärrtåg har byggstartat och ska stå klar i samband med tunnelbanans öppnande 2026. Ansvarar för utbyggnaden gör Trafikverket, Region Stockholm och Järfälla kommun. 

Om stadsutvecklingsprojektet i Barkarby

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2035. Inom stadsutvecklingsområdet pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanen Barkarbystaen II södra, Veddesta IV och Veddesta V.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla, har varit med sedan dag ett i stadsutvecklingsprojektet i Barkarby. Här på Stora torget med den självkörande bussen i bakgrunden.
Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla, har varit med sedan dag ett i stadsutvecklingsprojektet i Barkarby. Här på Stora torget med den självkörande bussen i bakgrunden.
Ladda ned bild
Toni Chmielewski är projektchef för stadsutvecklingsprojektet i Barkarby. Här framför Herrestaskolan, Sveriges första skola byggd i massivträ och certifierad Miljöbyggnad Guld.
Toni Chmielewski är projektchef för stadsutvecklingsprojektet i Barkarby. Här framför Herrestaskolan, Sveriges första skola byggd i massivträ och certifierad Miljöbyggnad Guld.
Ladda ned bild
Tio år av utveckling. I dag står 20 kvarter klara och mer än 7 000 människor bor, lever, arbetar och utvecklas i den nya stadsmiljön i Barkarby.
Tio år av utveckling. I dag står 20 kvarter klara och mer än 7 000 människor bor, lever, arbetar och utvecklas i den nya stadsmiljön i Barkarby.
Ladda ned bild
Lilla torget med det New York-inspirerade strykjärnshuset.
Lilla torget med det New York-inspirerade strykjärnshuset.
Ladda ned bild
Stora torget med sina karaktäristiska drakskulpturer. Draken knyter an till Barkarbys historia som flygflottilj.
Stora torget med sina karaktäristiska drakskulpturer. Draken knyter an till Barkarbys historia som flygflottilj.
Ladda ned bild
Vy över Barkarby flygfält 2011. 2012 togs det första spadtaget för det första bostadskvarteret. I dag finns här en helt ny stadsmiljö med bostäder, kontor, kultur, idrott, parker, torg, gator och bra kommunikationer.
Vy över Barkarby flygfält 2011. 2012 togs det första spadtaget för det första bostadskvarteret. I dag finns här en helt ny stadsmiljö med bostäder, kontor, kultur, idrott, parker, torg, gator och bra kommunikationer.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

 

Järfälla strax nordväst om Stockholm, med sina grönområden, sin Mälarkust och sitt fantastiska kollektivtrafikläge, är en attraktiv inflyttningskommmun. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare.

 

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye