Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Hantering av underskott – Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Dela
Förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har fattat beslut om hur underskottet som uppstått under uppstartsåret ska hanteras.

 Beslutet innebär att underskottet för 2022 ska regleras av kommunalförbundet och med hänsyn till synnerliga skäl, under en period av tio år.

– Efter en gedigen förankringsprocess och utifrån de omständigheter som orsakat underskottet är jag nöjd med beslutet, säger ordförande Ola Karlsson, (M), styrelseordförande Svenskt Ambulansflyg.
Ola Karlsson (M), representerar Region Örebro län och Sjukvårdsregionen Mellansverige.

– Jag tror att hanteringen är rimlig och möjlig, även om underskottet delvis hade kunnat undvikas med en högre beställningsvilja, säger Peter Olofsson (S), vice styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg.
Peter Olofsson (S), representerar Region Västerbotten och Norra sjukvårdsregionen.

– Stödet från regionerna och politiken i den här processen har stor betydelse för verksamheten. Vi har en otroligt fin tjänst med goda möjligheter att bedriva olika typer av vård, alltifrån normaltransporter till avancerad intensivvård ombord på våra moderna ambulansflygplan, som vi ska utveckla tillsammans med regionerna, säger Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

Anledningar till underskott

Underskottet för 2022 uppskattas till 59 miljoner och består av intäktsbortfall och tidigare okända kostnader. Bristande intäkter har uppstått bland annat av en senare start, att regionerna hade överlappande avtal med tidigare leverantörer och en oväntad tröghet i att rikta beställningarna till det gemensamma kommunalförbundet. Kostnader som inte var kända när budgeten beslutades är exempelvis högre bränslekostnader och nya avgifter för flyg som införts efter pandemin.

Hantering som pågått under hela 2022

Att underskott för 2022 skulle uppstå har varit känt och uppmärksammats sedan hösten 2021. Styrelsen initierade våren 2022 utredning om olika alternativ för hur det skulle kunna hanteras. Fyra förslag utarbetades och regionernas ekonomidirektörer lade till ett förslag om återställande under en period om 10 år, enligt synnerliga skäl, vilket tillämpats för ett annat kommunalförbund.

Två möjliga alternativ

De två möjliga alternativen har enligt förbundsstyrelsens beslut den 20e september, informerats om vid ett fullmäktigesammanträde, men också på regionledningsnivå, vid extra styrelsesammanträde och därtill ett medlemssamråd. Styrelsens förslag på beslut till fullmäktige om återställande på tio år byggde på en hantering såväl på regionledningsnivå som inom politiken. Förbundsfullmäktige beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Fakta Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildades 2016 av Sveriges 21 regioner i avsikt att bidra till beredskap för samtliga Sveriges regioner och till målet om en jämlik sjukvård för alla Sveriges invånare.

Svenskt Ambulansflyg har beredskapsbaser vid flygplatserna i Umeå, Arlanda och Göteborg. Sex ambulansflygplan av modellen PC-24. Kansli och flygkoordineringscentral är placerat i Umeå. Vid flygkoordineringscentralen samordnas ambulansflyget för hela Sverige.

Kontakter

Bilder

Om

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
c/o Regionens hus
901 89 Umeå

https://www.svenskt-ambulansflyg.se/

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg kommer utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten utformas utifrån  Sveriges 21 regioners, nuvarande och framtida behov, av ambulanstransport med flygplan.

Följ Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 20239.2.2024 08:41:14 CET | Pressmeddelande

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 2023 på drygt 9,5 miljoner kronor, jämfört med budget 3,7 miljoner. Flygtimmar totalt uppgår till 6175, jämfört med budgeterat 6000 och 515 flygtimmar, genomsnittligt per månad. Förbundet har utfört 3800 patientuppdrag på helåret och 315 genomsnittligt per månad. Varje månad 2023 (september undantaget) har större volymer i uppdrag och intäkt än motsvarande månad 2022.

Välkommen till Ronneby Airport vid Besök av Svenskt Ambulansflyg14.12.2023 08:05:00 CET | Pressmeddelande

Måndag den 18e december landar ett av sex regionägda Ambulansflygplan på Ronneby Airport. Media hälsas välkommen klockan 09.30 för presentation och visning av det toppmoderna och välutrustade ambulansflygplanet som kan ta upp till tre liggande patienter, ytterligare sittande och vårda de allra sjukaste som behöver intensivvård ombord. Anmälan om medias deltagande ska göras senast fredag den 15e december klockan 10.00 till mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se, 073 800 86 16. Anmälan behöver enligt flygplatsens säkerhetsregler innehålla namn, organisation och personnummer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye