Svenskt Trä

Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä lyfte vikten av att våga tänka nytt och utmana

Dela
Det växande intresset för att bygga i trä märktes på branschorganisationen Svenskt Träs Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä som hölls den 6 december. – Expertis och kunskap gör skillnad. Därför ger vi branschen möjlighet att mötas, inspireras och dela med sig av sina erfarenheter av träbyggande, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä.
Omkring 400 personer besökte seminariedagen, foto: Christina Brandin Englund.
Omkring 400 personer besökte seminariedagen, foto: Christina Brandin Englund.

Årets seminarium var det nionde i ordningen och hölls i samarbete med Svenska Mässan i Göteborg. Med Tomas Alsmarker, chef för forskning och innovation på Svenskt Trä, som moderator fick närmare 400 deltagare möta ledande experter och titta närmare på nya projekt som utmanar och flyttar fram gränserna för vad som är möjligt att bygga i trä.  

Ingenjörskonst är mer än bara teknik

Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad, inledde dagen med att berätta om Göteborgs snabba tillväxt och hur man arbetar för att skapa en stad som ger de boende möjlighet att leva ett hållbart liv.

– Vi behöver lyfta blicken och se sammanhanget. Ingenjörskonst handlar inte bara om tekniken utan även om att ge de boende alternativ till den livsstil som många har. Det kan till exempel handla om strategisk planering av bebyggelse, trafikinfrastruktur, energiförsörjning och grönstruktur, sa Björn Siesjö.

Därefter belyste Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä, den debatt som pågår kring den svenska skogen. Han menar att andra länder kan inspireras av Sveriges resa där vi dubblerat volymen av virkesförrådet i våra skogar och kunnat bygga välstånd med hjälp av dess produkter.

Sverker Danielsson, programchef på Mistra Digital Forest bjöd sedan på spännande inspiration där han visade exempel på nya material och produkter baserade på̊ skogsråvara. Bland annat projektet BioPitch där restprodukten lignin används för att framställa ifyllnadsmaterial till i konstgräsplaner.

Trä har en stark koppling till trivsel

Henrik Wahlström, tidigare projektchef på F O Peterson och Söner Byggnads AB, delade med sig av sina erfarenheter från byggandet av Brf Trädkronan i Göteborg som är företagets första flerbostadshus i KL-trä.

– De stora frågorna i projektet har främst handlat om brand, akustik och fukt som kräver andra lösningar än betong, sa Henrik Wahlström.

Under förmiddagen berättade Jan Larsson, arkitekt på Semrén & Månsson Arkitekter AB, om den bostadsundersökning som den nationella plattformen Centrum för boendets arkitektur vid Chalmers, CBA, genomfört kring boendekvalitet i flerfamiljshus byggda i trä.

– Undersökningen visar att trä har en stark koppling till trivsel, men också att de boende känner stolthet över att bo i hus som signalerar att de är byggda i trä, sa Jan Larsson.

Martin Looser, head of free form division på Blumer–Lehmann AG, presenterade hur det schweiziska företaget arbetar med parametrisk design med fokus på upplevelsearenan Wisdome Stockholm. I arbetet med den komplexa konstruktionen har de bland annat hämtat inspiration från projekt som genomförts flera hundra år tillbaka i tiden.

– Wisdome Stockholm har varit en av våra största utmaningar hittills och ett projekt som verkligen har tänjt på gränserna för vad som är möjligt att bygga i trä, sa Martin Looser.

Trä som varumärkesbyggare

Under eftermiddagens paneldebatt mellan arkitekt, konstruktör, beställare och entreprenör diskuterades trä i alla skalor. Här var alla eniga om vikten av ett nära samarbete redan i ett tidigt skede för att lösa den stora skalans utmaningar.

– Modern teknik öppnar upp för precision och detaljering vilket gör att det finns möjlighet att skapa sinnliga miljöer även när trä används i en större skala, menade Emelie Silverterna, arkitekt och bostadsutvecklare, Noème.

Seminariet avslutades med en presentation av tre uppmärksammade träbyggnadsprojekt som inte bara visar på vikten av att våga tänka nytt och utmana, utan även lyfter fram trä ur ett varumärkesbyggande perspektiv.

– Vi märkte redan tidigt i säljarbetet att hållbarhetsprofilen i allmänhet och trästommen i synnerhet lockade hyresgäster till Magasin X, berättade Jonas Wahlström, chef projektgenomförande på Vasakronan som byggt Sveriges hittills största kontorsfastighet med en stomme helt i trä.

Tack vare Sara Kulturhus som är landets högsta hus byggt i trä, har blickarna riktats mot Skellefteå. Det är ett projekt som både förändrat stadsbilden och synen på vad som är möjligt att bygga i trä.

– Den stora utmaningen i konstruktionen har rört arbetet med den höga hotelldelen. Vi fick lägga mycket kraft på att reducera svängningar, skapa stabilitet och fånga lasterna ner till grund, sa Greger Lindgren, träkonstruktör, Tyréns Sverige AB.

Att nyttja det redan byggda

Jessica Becker, arkitekt och projektkoordinator på Trästad berättade om samverkansprojektet ”Timber on top” och fördelarna med att nyttja det redan byggda där Trafikverkets nya huvudkontor i Borlänge är ett bra exempel. Här knyter en 384 meter lång ellipsformad byggnad i massivt trä och glas ihop tio befintliga byggnader som renoverats.

– Att riva och bygga nytt har länge varit en del av vår kultur i stället för att underhålla det vi redan har. Genom att tänka i nya banor har vi fått moderna och mer ändamålsenliga kontorsmiljöer med 29 000 kvadratmeter återbrukad yta, sa Björn Skoglund, projektledare, Trafikverket.

På plats under dagen fanns även en mässa med 21 utställare som gav besökarna möjlighet att i pauserna knyta nya affärskontakter och möta potentiella leverantörer.

– Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä är ett av de viktigaste eventen för vår del eftersom vi får möjlighet att möta exakt den publik som våra produkter riktar sig till. Intresset för träbyggande växer och med det också intresset för våra produkter, sa Peter Nyberg, försäljningschef Sverige på Rothoblaas som bland annat säljer avancerad infästning till träkonstruktioner.

Läs mer om Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2022 här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Omkring 400 personer besökte seminariedagen, foto: Christina Brandin Englund.
Omkring 400 personer besökte seminariedagen, foto: Christina Brandin Englund.
Ladda ned bild
Panelsamtal - Trä i alla skalor (fh. Tomas Alsmarker, Svenskt Trä, Emelie Silverterna, arkitekt och bostadsutvecklare, Noème
Carmen Izquierdo, arkitekt, Esencial AB
Magnus Emilsson, VD/konstruktör, Limträteknik i Falun
Henric Wahlström, arbetschef, Serneke Sverige AB. Foto: Christina Brandin Englund.
Panelsamtal - Trä i alla skalor (fh. Tomas Alsmarker, Svenskt Trä, Emelie Silverterna, arkitekt och bostadsutvecklare, Noème Carmen Izquierdo, arkitekt, Esencial AB Magnus Emilsson, VD/konstruktör, Limträteknik i Falun Henric Wahlström, arbetschef, Serneke Sverige AB. Foto: Christina Brandin Englund.
Ladda ned bild
Gabriel Eriksson, teknisk projektledare, Svenskt Trä, Johan Fröbel, chef teknik & distribution, Svenskt Trä, foto: Christina Brandin Englund.
Gabriel Eriksson, teknisk projektledare, Svenskt Trä, Johan Fröbel, chef teknik & distribution, Svenskt Trä, foto: Christina Brandin Englund.
Ladda ned bild
Mathias Fridholm, senior rådgivare på Svenskt Trä, foto: Christina Brandin Englund.
Mathias Fridholm, senior rådgivare på Svenskt Trä, foto: Christina Brandin Englund.
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Trä sprider kunskap om trä, träprodukter och träbyggande för att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågverksnäring. Det gör vi genom att inspirera, utbilda och driva teknisk utveckling.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksindustri och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ-, KL-trä- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Sara Kulturhus nomineras till Träpriset 202423.2.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Sara Kulturhus i Skellefteå är en av de nominerade i 2024 års upplaga av den prestigefulla arkitekturtävlingen Träpriset. Vart fjärde år delar branschorganisationen Svenskt Trä ut Träpriset till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä som speglar och utvecklar den tid vi lever i. Sara Kulturhus nomineras för att ligga i framkant inom träbyggandet, inte bara i Sverige utan även internationellt.

Fjärrkylacentralen i Göteborg nominerad till Träpriset 202423.2.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Fjärrkylacentralen på Medicinareberget i Göteborg är en av kandidaterna i den prestigefulla arkitekturtävlingen Träpriset. Vart fjärde år delar branschorganisationen Svenskt Trä ut Träpriset till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä som speglar och utvecklar vår samtid. Fjärrkylacentralen är nominerad för den arkitektoniskt höga ambitionsnivån för en infrastrukturanläggning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye