If Skadeförsäkring

Fler förrådsinbrott än på över 20 år

Dela
Inbrottstjuvar slår allt oftare till mot källare och vindar, snarare än bostäder. Förra året rapporterades fler förrådsstölder än på över 20 år. Allra värst utsatt är Västmanlands län. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, som försäkringsbolaget If analyserat.
Inbrotten i förråd på rekordhöga nivåer. 2022 anmäldes fler stölder i förråd än i bostäder. Pressbild: If
Inbrotten i förråd på rekordhöga nivåer. 2022 anmäldes fler stölder i förråd än i bostäder. Pressbild: If

Brottsförebyggande rådet har publicerat ny statistik över anmälda inbrott i bostäder och förråd. Nu kan försäkringsbolaget If presentera sin årliga analys av siffrorna.

Antalet anmälda vinds- och källarinbrott gjorde under pandemin ett tydligt uppsving. År 2022 fortsatte den här trenden, trots att pandemin ebbade ut. Det anmäldes fler förrådsstölder än något år sedan år 2000: 20 437 stycken, det vill säga nästa 60 om dagen.

– Inbrottstjuvarna har anpassat sig till våra nya vanor efter pandemin. Bostadsinbrotten fortsätter att minska, medan mer obevakade utrymmen ligger i riskzonen. Det blir allt viktigare att se över lås och bättra på säkerhetstänket kring förråd, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

– Förvara inte stöldbegärlig egendom av högt värde i förråd, då riskerar du att bli utan ersättning. Hemelektronik och exklusivare märkesväskor är exempel på egendom som inte ersätts om de förvaras utanför bostaden. Det vanligaste som stjäls är golf- och skidutrustning, väskor och verktyg, säger Jenny Rudslätt.

Antalet anmälningar var något högre 2022 än 2021. Men jämfört med innan pandemin ser vi en markant uppgång. Åren 2020–2022 anmäldes 41 procent fler förrådsinbrott än åren 2015–2017. I till exempel Uppsala län har anmälningarna ökat med 239 procent.

Skillnaderna runtom i landet är markanta. Antalet anmälda inbrott per hushåll är mer än fem gånger så stort i Västmanland som på Gotland.

– De senaste åren har vi sett att allt fler inbrott sker när folk är hemma. Därför är det viktigt att alltid ha låst ytterdörr. Handväskor, bilnycklar och datorer i hallen är ett lätt byte för tjuvar, säger Jenny Rudslätt.

Förrådsinbrotten brukar, generellt, vara vanligast under de mörka höst- och vintermånaderna. November var den månad då det anmäldes flest vinds- och källarinbrott under 2022 (1 982 stycken), jämfört med 1 388 i augusti då antalet var lägst.

Medan förrådsstölderna alltså gått upp de senaste åren ligger bostadsstölderna på en historiskt låg nivå. År 2022 anmäldes 10 970 inbrottsstölder i villor och lägenheter i Sverige. Det innebär att det alltså anmäldes fler stölder i förråd än i bostäder.

Tips från If: Så stoppar du tjuven

  • Se till att ha ett lås avsett för ytterdörrar och ha dörren låst även när du är hemma. Elektromekaniska låssystem har ofta fördelen att de kan låsas automatiskt efter in- eller utpassering. Flertalet kan även låsas från distans vilket förenklar möjligheten att säkra låsta dörrar.
  • Bor du i hus eller har lägenhet i markplan ska du ha lås även på fönster, balkong- och altandörrar.

  • Starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde. Prata med dina grannar och håll koll på området eller trappuppgången tillsammans.

  • Se till att du har bra utomhusbelysning vid alla entréer till huset, även på baksidan. Det finns sensorstyrda lampor som tänds när någon närmar sig dörren.

  • Märk dina värdesaker med MärkDNA​ och skriv upp dem på en inventarielista. Sätt upp MärkDNA-dekaler på utsidan av bostaden, det har en avskräckande effekt enligt kriminologerna vid Malmö Högskola.

  • Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns genom fönster och altandörrar. Förvara gärna dyrbara smycken, pass och andra värdesaker i kassaskåp, säkerhetsskåp eller bankfack.

  • Låt bostaden se bebodd ut även om du är bortrest. Använd timer till belysning, låt kläder, böcker och tidningar ligga framme så att det ser ut som att du är hemma. Be någon ta hand om posten, skotta snö på vintern och klippa gräset på sommaren, och lägga sina sopor i din soptunna etc.

  • Lås fast cyklarna om de förvaras utomhus. Samma sak gäller för stegar.

  • Förvara inget av högt värde i källare och vindsförråd. Se till att ha bra lås.

Antal anmälda källar- och vindsinbrott per län

Kommun

Antal (2022)

Per 1 000 hushåll

Ökning/minskning (fem år)

Västmanland

926

7,1

+180 % ▲

Uppsala

1 280

7,0

+239 % ▲

Östergötland

1 395

6,3

+83 % ▲

Örebro

773

5,3

+30 % ▲

Gävleborg

711

5,1

+106 % ▲

Västra Götaland

3 709

4,6

+20 % ▲

Värmland

635

4,6

+44 % ▲

Stockholm

4 377

4,1

+32 % ▲

Halland

577

3,8

+45 % ▲

Skåne

2 346

3,7

−1 % ▼

Kalmar

414

3,5

+197 % ▲

Södermanland

468

3,4

+26 % ▲

Västernorrland

377

3,2

+63 % ▲

Jämtland

204

3,2

+113 % ▲

Blekinge

215

2,8

+35 % ▲

Dalarna

361

2,6

−7 % ▼

Jönköping

416

2,5

−4 % ▼

Norrbotten

283

2,3

+169 % ▲

Kronoberg

178

1,9

+41 % ▲

Västerbotten

236

1,8

+2 % ▲

Gotland

40

1,4

+43 % ▲

Förändringen över tid är uträknad som antalet anmälda inbrott under 2020–2022 delat med antal anmälningar åren 2015–2017.

“-“ betyder att data saknas.

För statistik på kommunnivå, kontakta press@if.se. 

Metod

Den här nyheten bygger på preliminär statistik för 2022 från Brottsförebyggande rådet (Brå) över antalet anmälda brott.

När vi här talar om “förrådsinbrott“ avser vi de brott som Brå kategoriserar som inbrottsstöld i källare och på vind.

Vid jämförelser mellan län och kommuner har vi räknat på antalet anmälda brott i förhållande till antalet hushåll i kommunen/länet. Uppgifter om antalet hushåll kommer från SCB.

“Förändring över tid” har vi räknat ut som medeltalet för antalet anmälda brott de senaste tre åren (2020–2022) i förhållande till antalet anmälningar år 2015–2017.

Brå presenterar inte själva statistik på länsnivå. För att ändå få en bild av situationen i alla län har vi summerat antalet anmälningar i länets kommuner. Det innebär att anmälningar, där det inte bokförts någon kommun, saknas i den här sammanställningen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Inbrotten i förråd på rekordhöga nivåer. 2022 anmäldes fler stölder i förråd än i bostäder. Pressbild: If
Inbrotten i förråd på rekordhöga nivåer. 2022 anmäldes fler stölder i förråd än i bostäder. Pressbild: If
Ladda ned bild
Bostadsinbrotten fortsätter att minska, medan mer obevakade utrymmen ligger i riskzonen. Det blir allt viktigare att se över lås och bättra på säkerhetstänket kring förråd. Pressbild: If
Bostadsinbrotten fortsätter att minska, medan mer obevakade utrymmen ligger i riskzonen. Det blir allt viktigare att se över lås och bättra på säkerhetstänket kring förråd. Pressbild: If
Ladda ned bild
Jenny Rudslätt, skadechef på If
Jenny Rudslätt, skadechef på If
Ladda ned bild

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

0771-655 655

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Ny nordisk undersökning bland 4 000 personer bekräftar oroande ökning av stress14.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny nordisk undersökning från försäkringsbolaget If visar att stressen sprider sig i hela Norden. 51 procent av befolkningen i Norden upplever att deras arbetsförmåga har påverkats negativt av stress. ”Vi ser tydliga paralleller mellan den upplevda stressnivån och sjukskrivningstalen. Utvecklingen går åt fel håll”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

If presents record-high growth and large interest in personal health7.5.2024 08:54:14 CEST | Pressmeddelande

“Today, If presents the highest topline growth yet for the first quarter (7.6%). We improved our profit before taxes (6.5%), supported by strong investment return. Personal insurance is growing the fastest, but even more encouraging is the steady growth in all business areas. Wide growth demonstrates the strength of our geographical footprint and diversified portfolio. The impact of the severe Nordic winter we’ve experienced this year weights down the combined ratio, but the underlying performance is strong”, If’s CEO Morten Thorsrud comments when presenting the results of the first quarter of 2024.

If presenterar en rekordhög tillväxt och stort intresse för personhälsa i första kvartalet7.5.2024 08:53:17 CEST | Pressmeddelande

”If presenterar i dag den högsta tillväxten någonsin för det första kvartalet (7,6%). Vi förbättrade vårt resultat före skatt (6,5%), med stöd av en stark investeringsavkastning. Personförsäkringar växer snabbast, men ännu mer lovande är den stadiga tillväxten inom alla affärsområden. Bred tillväxt visar styrkan i vår geografiska närvaro och diversifierade portfölj. Effekterna av den stränga nordiska vintern vi upplevt i år tynger totalkostnadsprocenten, men den underliggande utvecklingen är stark”, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud, i en kommentar till resultatet för första kvartalet 2024.

Sjukskrivningar av stress på rekordnivå – se regionala variationerna21.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar dramatiskt och i slutet av förra året var antalet sjukskrivna till följd av stress högre än på flera decennier. Åtta av tio som drabbas är kvinnor, visar Ifs genomgång och regionala kartläggning av Försäkringskassans senaste siffror. ”Denna ökning är oroande. Samhällskonsekvenserna blir stora, och vi vet dessutom att det finns ett mörkertal bland fler än de som syns i sjuktalen”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye