If Skadeförsäkring

Hög kundnöjdhet bakom starkt resultat för If

Dela
Försäkringsbolaget If presenterar ett starkt resultat för 2022. Trots betydande osäkerhet i omvärlden och en sviktande konjunktur gör If ett starkare resultat än någonsin. En viktig faktor är den höga kundnöjdheten.
Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Foto: If/Fredrik Persson
Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Foto: If/Fredrik Persson

Det blev ett allt annat än normalt år. I början av 2022 rådde fortfarande restriktioner till följd av covid-pandemin, men större delen av året kom att präglas av Rysslands krig i Ukraina och konsekvenserna i form av inflation, höga räntor, skenande elpriser och en begynnande lågkonjunktur.

– Vi såg fram emot ”det nya normala”. I stället blev året ovanligt turbulent och osäkert. Men If hanterar osäkerhet väl och det är i turbulenta tider som värdet av försäkring blir allra mest tydligt. If gick ur pandemin starkt och stärktes även under 2022, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud.

If växer i alla länder och alla affärsområden. Tillväxten under det sista kvartalet skrivs till 7,8 procent, för helåret till 7,2 procent. En del av tillväxten kan förklaras av inflationen, en del av organisk tillväxt. Den största premietillväxten sker i Egendom och personförsäkring.

Kombinationen av hög förnyelsegrad, mycket hög kundnöjdhet, och ett gott inflöde av nya kunder resulterar i ett rekordresultat. If stänger året med ett tekniskt resultat på över 10 miljarder kronor (10 488 MSEK, +15 procent) och en totalkostnadsprocent på 80,3 procent.

Helårsresultatet tyngs av den svaga nybilsförsäljningen, framför allt på den svenska marknaden. Problemet är inte vikande efterfrågan, utan en övergående komponentbrist och leveransproblem hos biltillverkarna.

Inflation och höga elpriser har minskat hushållens köpkraft och utmanat många små och medelstora företags lönsamhet. Antalen samtal till kundservice för att se över sitt försäkringsskydd ökar, men If ser ingen effekt i försäljningen eller kundernas försäkringsskydd.

Inflationen ställer framför allt företagskunder i en ny situation, då de riskerar att bli underförsäkrade när inflationen driver på kostnaden för att täcka skador som uppkommer. Det är viktigt, särskilt för företag, att se över sitt försäkringsskydd för att säkerställa att det följer med kostnadsutvecklingen.

– Osäkerheten inför framtiden är större än på länge, men If är väl rustat för att hjälpa våra kunder. Det är i tider av osäkerhet som vår betydelse som experter på risk blir allra viktigast, säger Morten Thorsrud.

Koncernresultat för sista kvartalet

Koncernens resultat för sista kvartalet 2022 visar en fortsatt stark utveckling för Nordens största försäkringsbolag.

 • Totalkostnadsprocenten för fjärde kvartalet är 81,7 (82,9 procent under Q4 2021)
 • Tekniskt resultat för kvartalet är 2 480 MSEK (2 158)
 • Premieinkomst under kvartalet var 11 977 MSEK (10 702)
 • If har totalt en premietillväxt på 7,8 procent för kvartalet, jämfört med samma period förra året

Koncernresultat för helåret 2022

 • Totalkostnadsprocent: 80,3 (81,3 procent under 2021)
 • Tekniskt resultat: 10 488 MSEK (9 155)
 • Premieinkomst: 57 732 MSEK (52 089)
 • Premietillväxt för helåret: 7,2 procent
 • Investeringsresultat: 2 902 MSEK (2 371)

Det svenska resultatet

Ifs tillväxt i Sverige under 2022 var fortsatt god. Premietillväxten skrivs till 7,3 procent under fjärde kvartalet och 4,9 procent under helåret. Ökningen är störst på företagsmarknaden där både Industri och Företag växer starkt. Tillväxten begränsas till viss del av den svaga nybilsförsäljningen under året.

Under fjärde kvartalet finns ett stort inslag av positivt avvecklingsresultat till följd av högre diskonteringsräntor, som delvis motverkas av reservjusteringar. Detta påverkar Ifs resultat per land olika, vilket gör att jämförelser på landsnivå är svåra att göra både för kvartalet och helåret. Effekten är positiv i Finland och negativ i Sverige, Norge och Danmark. Totalt för If är avvecklingsresultatet positivt och större än föregående år, främst drivet av ökade diskonteringsräntor för skadereserverna.

 • Premieinkomsten i Sverige under fjärde kvartalet var 4 242 MSEK (3 912 MSEK under motsvarande period 2021) och under helåret 19 751 MSEK (18 657)
 • Det tekniska resultatet för helåret är 2 772 (4 104)
 • Totalkostnadsprocenten för fjärde kvartalet är 95 procent (74,2) och för 2022 84,2 procent (75,8)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Foto: If/Fredrik Persson
Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Foto: If/Fredrik Persson
Ladda ned bild

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

0771-655 655

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Ny nordisk undersökning bland 4 000 personer bekräftar oroande ökning av stress14.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny nordisk undersökning från försäkringsbolaget If visar att stressen sprider sig i hela Norden. 51 procent av befolkningen i Norden upplever att deras arbetsförmåga har påverkats negativt av stress. ”Vi ser tydliga paralleller mellan den upplevda stressnivån och sjukskrivningstalen. Utvecklingen går åt fel håll”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

If presents record-high growth and large interest in personal health7.5.2024 08:54:14 CEST | Pressmeddelande

“Today, If presents the highest topline growth yet for the first quarter (7.6%). We improved our profit before taxes (6.5%), supported by strong investment return. Personal insurance is growing the fastest, but even more encouraging is the steady growth in all business areas. Wide growth demonstrates the strength of our geographical footprint and diversified portfolio. The impact of the severe Nordic winter we’ve experienced this year weights down the combined ratio, but the underlying performance is strong”, If’s CEO Morten Thorsrud comments when presenting the results of the first quarter of 2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye