Umeå kommun

Inbjudan till pressvisning av utställning; Monica L Edmondson

Dela
Torsdag den 16/2, klockan 14:00 i Umeå konsthall, plan 3 i Väven, visas utställning Malign av Monica L Edmondson. Varmt välkomna!
©Monica L Edmondson/Bildupphovsrätt 2023
Closure (detalj)
©Monica L Edmondson/Bildupphovsrätt 2023 Closure (detalj)

Malign
I Edmondsons utställning i Umeå konsthall visas för första gången alla delar från det fleråriga konstprojektet ”Malign”. Tidigare har konstverket ”Closure” visats på Konstmuseet i Norr, Kiruna (2019/2020) och verket ”TippingPoint” har visats i en hölada utanför Tärnaby (2021).

I utställningen ”Malign” gestaltar jag det föränderliga i en tid präglad av maktlöshet och tappad kontroll samtidigt som jag synliggör vardagens nyanser av smärta, glädje och hopp.
”Malign” utforskar känslor kopplade till min dotters sjukdom och rop på hjälp, men det enda jag kan göra är att följa tidens rytm och förlita mig på andras kunskap och vilja att hjälpa henne att överleva. En timme i taget, en dag, ett liv. Den samiska traditionen och kulturen är ett bärande spår i mitt arbete. Genom att placera mig själv in i ett mänskligt led som sträcker sig både bakåt och framåt i tid, kan jag hämta styrka i mina förmödrars skapande och låta deras avtryck bli en del av mitt.
-
Monica L Edmondson

Vernissagen
Monica L Edmondsons utställning ”Malign” öppnar lördag den 18 februari, klockan 13:00-15:00. Vi är väldigt glada över att artisten och låtskrivaren Sara Ajnnak inviger utställningen med sin jojk. Monica L Edmondson och Sara Ajnnak banar båda nya vägar inom sina olika konstnärliga fält - där historia och samtid vävs samman till nya uttryck.

Det är en stor ära för mig att delta i Monica L Edmondsons vernissage. Genom att lyssna på de gamla arkivsamlingarna och härma ljuden återtog jag mitt utraderade kulturarv. Med jojken kan jag förmedla känslor som inte går att uttrycka med ord men som kan tala till våra andra sinnen. På ett vis vill jag med min röst och min medverkan kanalisera mina upplevelser genom Monicas utställning.
– Sara Ajnnak

Nyckelord

Bilder

©Monica L Edmondson/Bildupphovsrätt 2023
Closure (detalj)
©Monica L Edmondson/Bildupphovsrätt 2023 Closure (detalj)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye