Unionen

Fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft, trots avsvalnad konjunktur

Dela
Trots att konjunkturläget försämras finns det fortsatt en stor efterfrågan på arbetskraft. Många företag har vakanser och kommer dessutom att öka antalet anställda det kommande halvåret, det visar en ny temperaturmätning som Unionen gjort bland förbundets fackklubbar i det privata näringslivet.
Bild på Unionens chefsekonom Tobias Brännemo
Bild på Unionens chefsekonom Tobias Brännemo

– Det här ser vi som ett tecken på att företagen inte ser en lång eller djup konjunkturnedgång framför sig, då hade de i högre utsträckning planerat för att dra ned på personalstyrkan. Nu väljer många i stället att försöka övervintra och behålla personalen, säger Tobias Brännemo, chefsekonom på Unionen.

Unionen har undersökt hur företag där förbundet har klubbar ser på konjunkturläget och hur sysselsättningen kommer att utvecklas det kommande halvåret.

  • 4 av 10 klubbar svarar att konjunkturläget har försämrats det senaste kvartalet.
  • 2 av 10 svarar att det har förbättrats.
  • Klubbar inom industrin och tjänstesektorn ser likartat på utvecklingen, medan klubbar inom handeln är mer negativa. Där svarar 6 av 10 klubbar att läget har försämrats.

Trots svag konjunktur finns ett stort anställningsbehov

Mer än hälften av företagen har vakanser som inte kan tillsättas på grund av svårigheter med att hitta arbetskraft med rätt kompetens och ytterligare var fjärde uppger att det tar längre tid än normalt att tillsätta lediga jobb. Totalt har alltså 3 av 4 företag i undersökningen enligt klubbarna i olika grad svårigheter att tillsätta lediga jobb.

På frågan om hur företagets sysselsättning kommer utvecklas under det kommande halvåret är det en större andel som svarar att den kommer att öka (35 procent) än som svarar att den kommer att minska (22 procent). Resten bedömer att den kommer att vara oförändrad.

– Trots det avsvalnade konjunkturläget är efterfrågan på arbetskraft fortsatt hög. Antalet varsel har ökat de senaste månaderna och vi ser i vår undersökning att andelen företag som kommer behöva minska antalet anställda framöver nu ökar, säger Tobias Brännemo.

– Men neddragningar kan vägas upp av de stora rekryteringsbehov som samtidigt finns. Trots det avsvalnade konjunkturläget är efterfrågan på arbetskraft fortsatt hög. Här har Sveriges väl fungerande omställningsorganisationer en viktig roll att fylla. De är experter på att stötta så att den som blir av med jobbet ges möjlighet att ställa om och få jobb hos de företag som behöver rekrytera, säger Tobias Brännemo.

Möjligheter att höja försäljningspriser blir mer begränsade

Hälften av klubbarna i undersökningen anger att deras företags försäljningspriser kommer att höjas något under det kommande halvåret. 10 procent bedömer att de kommer att höjas väsentligt. Jämfört med tidigare liknande undersökningar innebär det ett skifte mot mer begränsade prisökningar framöver. 10 procent bedömer också att försäljningspriserna kommer att minska.

– Det är tydligt att många företag har en vilja att fortsätta höja priserna. Men konsumenterna blir alltmer pressade av den höga inflationen och stigande räntor och anpassar nu sin konsumtion på ett sätt som gör att konjunkturen svalnar av. Det gör att möjligheten att höja priserna framöver blir alltmer begränsade, vilket kommer bidra till att inflationen faller tillbaka under året, säger Tobias Brännemo.

– Många företag kommer behöva inse att det prishöjningsfönster som stått på vid gavel det senaste året nu börjar stängas, säger Tobias Brännemo.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes 31 januari –2 februari i Unionens Snabbpanel, vilken består av 510 förtroendevalda inom det privata näringslivet. Deltagarfrekvensen var 55 procent. Svaren i enkäten kommer från klubbar verksamma på företag som representerar sammanlagt cirka 375 000 anställda i Sverige.

 

Kontakter

Bilder

Bild på Unionens chefsekonom Tobias Brännemo
Bild på Unionens chefsekonom Tobias Brännemo
Ladda ned bild

Om

Unionen
Unionen
Olof Palmes gata 17
105 32 Stockholm

08-504 151 00http://www.unionen.se/opinion

Unionen är Sveriges största fackförbund med över 690 000 medlemmar på 88 000 arbetsplatser. Vi är 27 000 förtroendevalda på drygt 15 000 arbetsplatser.

Vi finns för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden.

Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, ensamföretag, organisationer och föreningar.

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

 

Följ Unionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Unionen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye