Svea Bank AB (publ)

Ny kartläggning från Svea Bank visar: Svenska e-handlare får en tuff start på 2023

Dela
Ränteökningar, inflation och skenande elpriser har slagit hårt mot Sveriges e-handlare och många räknar med en motig start på det nya året. En av tre e-handlare tror att deras tillväxt kommer vara negativ eller helt utebli under det första kvartalet. Det visar den senaste e-handelsindikatorn från Svea Bank.

Svensk e-handel drabbas hårt av den rådande ekonomin. I Sveas senaste e-handelsindikator, som besvarats av 561 e-handlare, svarar drygt 40 procent av e-handlarna att tillväxten varit negativ eller helt uteblivit under fjolårets sista tre månader. Prognosen för årets tre första månader ser dock något ljusare ut. 67 procent tror på tillväxt under kvartalet, medan 33 procent tror att tillväxten kommer vara negativ eller utebli. 

Jämfört med föregående år tror 37 procent att försäljningen kommer vara sämre under första kvartalet än under samma period 2022. Ungefär en tredjedel av e-handlarna spår dock att försäljningen kommer vara ungefär samma som fjolårets medan 22 procent tror att den kommer bli bättre i år. 

Ränteökningar och inflation bromsar tillväxten
Det är framför allt räntehöjningar, inflation och försämrad ekonomi bland hushållen som kommer hämma tillväxten enligt e-handlarna. Det uppger 61 respektive 60 procent av de som spår en svag, negativ eller utebliven tillväxt under 2023. Många räknar även med att de ökade energi- och bränslepriserna kommer ha en negativ inverkan, något som 51 respektive 39 procent svarar. Av de som tror på en stark tillväxt är det främst effektiv marknadsföring och ökad efterfrågan som e-handlarna tror kommer driva framgångarna.

– Det senaste året har varit utmanande för e-handlarna och mycket talar för att det kommer fortsätta även under 2023. Framför allt är det svenskarnas försämrade köpkraft som slår mot e-handlarnas framtidstro. Det är dock viktigt att poängtera att trots det tuffa utgångsläget tror nära 7 av 10 e-handlare på tillväxt under det första kvartalet. Vi ser alltså också en del optimism vilket känns hoppfullt, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion på Svea Bank. 

Så förbereder sig e-handlarna för försäljningen under Q1
Att utöka marknadsföringen i sociala medier är det som flest e-handlare gjort för att förbereda sin e-butik inför årets första kvartal. 44 procent uppger att de valt denna strategi. Många har även förberett sig genom nya kampanjer och erbjudanden samt sökordsoptimering av e-butiken. Det uppger 43 respektive 27 procent. 

– Kanaler som TikTok och Instagram kommer bli ännu viktigare för e-handlarna framöver. Här kommer de nära konsumenten samtidigt som mätbarheten gör att det är enkelt att skala upp de aktiviteter som genererar försäljning vilket skapar en kostnadseffektivitet, säger Emma Lindgren.

När det kommer till vilka branscher e-handlarna tror blir starkast under årets första kvartal är det framför allt begagnat och livsmedel som sticker ut. Dessa branscher tror nämligen 33 respektive 27 procent kommer att gå bäst under Q1 2023. 

Här är branscherna som kommer gå bäst under Q1 enligt e-handlarna:

1. Begagnat/vintage (ny*)

33 %

2. Livsmedel (1)

27 %

3. Hemelektronik/teknik (2)

6 %

4. Skönhet/hälsa (5)

5 %

5. Tjänster (10)

5 %

*Placering i e-handelsindikatorn oktober 2022 inom parentes.

Om undersökningen:
Undersökningen har besvarats av 561 svenska e-handlare genom Svea Banks kundpanel. Panelen ombeds att besvara frågor där de får bedöma hur deras företag går just nu och hur de tror att det kommer att gå de kommande tre månaderna. Undersökningen genomfördes mellan den 17 januari – 1 februari 2023.

Bilaga

Hur upplever du att tillväxten har varit för din e-handel under de senaste tre månaderna (oktober, november och december)?

Mycket stark

3,6%

Stark

19,3%

Svag

33,9%

Ingen tillväxt

27,3%

Negativ tillväxt

16%

Hur tror du att tillväxten kommer att vara för din e-handel under de kommande tre månaderna (januari, februari och mars)?

Mycket stark

1,4%

Stark

20,5%

Svag

44,9%

Ingen tillväxt

23,7%

Negativ tillväxt

9,4%

Vad av följande tror du kommer att påverka tillväxten för din e-handel mest negativt under de kommande tre månaderna (januari, februari och mars)? (Flervalsalternativ)

Försämrad ekonomi för Sveriges hushåll

66,5%

Räntehöjningar och inflation

56,3%

Ökade energipriser

55,1%

Ökade bränslepriser

39,8%

Kriget i Ukraina

27,1%

Hård konkurrens på marknaden

19,6%

Låg efterfrågan för produkt/tjänst

12,5%

Problem med logistik och leverans

8,4%

Ineffektiv/ingen marknadsföring

8,4%

Politiska beslut (ex. export-och importavgifter)

6,2%

Problem med lagerhållning

6,1%

Dålig utformning/design av sajten

3%

Bristande betalningslösningar

1,2%

Bristande kundservice

0,9%

Annat

3,7%

Vet ej

1,1%

Ingenting

1,6%

Hur tror du att försäljningen i din e-butik kommer att gå under Q1 2023 (januari, februari och mars) jämfört med samma period under fjolåret?

Mycket bättre än fjolåret 

2,7%

Bättre än fjolåret 

18,7%

Ungefär samma som fjolåret 

33,5%

Sämre än fjolåret

28,9%

Mycket sämre än fjolåret

7,7%

Vet ej

2,7%

Hade ingen försäljning under fjolåret 

5,9%

Vad har du gjort/kommer du göra för att förbereda din e-handel inför de kommande tre månaderna (januari, februari och mars)? (Flervalsalternativ)

Utöka marknadsföringen i sociala medier

43,7%

Nya kampanjer och/eller erbjudanden 

42,6%

Sökordsoptimera min e-butik 

27,3%

Minska lagerhållningen

24,8%

Anpassa e-butik och produktfokus efter den förändrade ekonomin

22,3%

Erbjuda nya eller säsongsbaserade produkter 

16,6%

Prisförhandla med leverantörer

14,8%

Utöka den traditionella marknadsföringen

13%

Utöka lagerhållningen

12,1%

Förbättra logistik och leveransmöjligheter 

10,9%

Erbjuda utökad kundservice

6,1%

Förbättra returhanteringen 

1,1%

Annat

2%

Vet ej

2%

Vilken bransch tror du kommer gå bäst under Q1 2023?

Begagnat/vintage

33%

Livsmedel

26,7%

Hemelektronik/teknik

5,9%

Skönhet/hälsa

5,3%

Tjänster

4,8%

Sport/fritid

4,1%

Heminredning

3%

Kläder/skor

2,9%

Fordon/reservdelar

2,9%

Byggvaror/trädgård

2,1%

Barnartiklar/leksaker

1,1%

Böcker/media

0,5%

Annat

7,7%

Hur mycket brukar din försäljning öka/minska under Q1 jämfört med Q4 föregående år? 

Öka med 1–10 procent


14,3%

Öka med 11–20 procent


9,6%

Öka med 21–30 procent


4,6%

Öka med 31–40 procent


1,8%

Öka med 41–50 procent


1,1%

Öka med 51–100 procent

1,1%

Öka med mer än 100 procent

0,5%

Minska med 1–10 procent


7,3%

Minska med 11–20 procent


7,8%

Minska med 21–30 procent


6,2%

Minska med 31–40 procent


5,2%

Minska med 41–50 procent


2,5%

Minska med 51–100 procent

2,7%

Försäljningen ligger på samma nivå

16%

Vej ej

19,3%

Hur tror du att tillväxten kommer att vara för din e-handel under det kommande året?

Mycket stark 

3,2%

Stark 

26,7%

Svag 

46%

Ingen tillväxt

17,1%

Negativ tillväxt

7%

Du svarade att tillväxten för din e-handel kommer vara stark eller mycket stark under 2023. Vad tror du kommer påverka din tillväxt mest positivt under året?

Effektiv marknadsföring

50,6%

Ökad efterfrågan för produkt/tjänst

45,8%

God kundservice

38,1%

God utformning/design av sajten

25%

Bra och användarvänliga betalningslösningar

22,6%

Säsongsanpassade produkter/tjänster

20,8%

Effektiv lagerhållning

16,7%

Effektiv logistik och leverans

13,1%

Låg konkurrens på marknaden

10,7%

Sänkt ränta och dämpad inflation

10,1%

Förbättrad ekonomi för svenska hushåll

8,3%

Annat

10,7%

Vet ej

1,2%

Ingenting

0%

Du svarade att tillväxten för din e-handel kommer vara svag, negativ eller helt utebli under 2023. Vad tror du kommer påverka din tillväxt mest negativt under året? 

Räntehöjningar och inflation

60,7%

Försämrad ekonomi för Sveriges hushåll

60,4%

Ökade energipriser

51,3%

Ökade bränslepriser

39,3%

Kriget i Ukraina

25,4%

Hård konkurrens på marknaden

16,8%

Låg efterfrågan för produkt/tjänst

11,4%

Problem med logistik och leverans

6,1%

Ineffektiv/ingen marknadsföring

6,1%

Politiska beslut (ex. export- och importavgifter)

5,3%

Problem med lagerhållning

3,8%

Dålig utformning/design av sajten

2,5%

Bristande betalningslösningar

1%

Bristande kundservice

0,3%

Annat

3%

Vet ej

0,8%

Ingenting

0,3%

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Svea Bank AB (publ)
Svea Bank AB (publ)
Evenemangsgatan 31
169 81 Solna

Om Svea
Svea Bank AB (publ) är en koncern med finansiell verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med 40 års erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner med deras likviditet är Svea ett naturligt val när de behöver en finansieringspartner. Sveas vision är att vara en ledande finansiell aktör i Europa.

Följ Svea Bank AB (publ)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svea Bank AB (publ)

Var fjärde e-handlare är stressad över den tekniska utvecklingen17.7.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

AI-teknik skapar både stress och möjligheter för Sveriges e-handlare. Sveas senaste undersökning E-handelsläget visar att utvecklingstakten för ny teknik numera går så snabbt att var fjärde e-handlare känner sig stressade över att hinna med. Dessutom anser 37 procent att AI är en säkerhetsrisk. Trots det är e-handlarna överens om att AI är här för att stanna. Bland de e-butiker som redan använder tekniken upplever man effekter som kostnadsbesparingar och effektivare marknadsföring.

Framtidstron ökar – 1 av 3 e-handlare tror på stark eller mycket stark tillväxt för Q226.6.2024 09:36:14 CEST | Pressmeddelande

Optimismen bland Sveriges e-butiker har återvänt. Sex av tio hade en tillväxt under första kvartalet – en ökning med nio procentenheter jämfört med samma period föregående år. För det andra kvartalet förväntar sig 77 procent av e-handlarna en fortsatt tillväxt. Det visar Svea Banks senaste undersökning, E-handelsläget Q2, besvarad av 481 e-handlare.

Undersökning från Svea Bank: En av fem e-handlare ser ingen anledning att minska antalet returer23.5.2024 08:56:26 CEST | Pressmeddelande

De senaste åren har den negativa miljöpåverkan från returer inom e-handeln varit en omdiskuterad fråga. Nya siffror från Svea Banks undersökning E-handelsläget visar att en av fem e-handlare inte ser någon anledning att minska sina returer. Majoriteten, 84 procent, uppger också att returer inte påverkar deras verksamhet negativt – varken finansiellt eller miljömässigt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye