BalticWaters

Stora brister i det svenska fiskets fångstrapportering

Dela
En granskning som BalticWaters2030 har gjort av sanktionsbeslut tagna under juli 2021-juni 2022 visar på omfattande rapporteringsfel i det svenska fisket. Trots att fusket varit känt i decennier hanteras inte problemen.

Endast 20 fartyg stod för 95 procent av Sveriges totala fångst i Östersjön 2021. Under den granskade perioden hade 16 av dem upptäckts i sammanlagt 60 överträdelser, där majoriteten av fallen gällde felrapportering av sill och skarpsill. Tiotusentals kilo av en art kunde redovisas fel under en enda avlämning i hamn.

- Fusk och fel inom fisket har uppmärksammats om och om igen under flera årtionden, men trots att man vet att det pågår har inget gjorts för att förändra situationen. Konsekvenserna är stora. Felaktiga rapporteringar leder till att Internationella Havsforskningsrådet drar felaktiga slutsatser om hur mycket fiske som bestånden tål och att politikerna använder opålitliga underlag för att besluta kvoter. Vi vet helt enkelt inte hur mycket eller vad som fiskas ur Östersjön idag, säger Beatrice Rindevall, omvärldsanalytiker vid BalticWaters2030.

Siffrorna tyder på att det fiskas mer ur Östersjön än vad som rapporterats. För de 16 fartygen uppskattades den totala vikten för de felrapporterade arterna till 2,15 miljoner kilo, medan den kontrollerade vikten låg på 2,42 miljoner kilo. Den faktiska fångsten var därmed cirka 12 procent högre än vad fartygen redovisade.

Granskningen visar att det finns incitament för kaptenerna att rapportera fångsten felaktigt, samtidigt som sanktionsavgifterna är så pass låga att de anses strida mot EU:s gemensamma fiskeripolitik.

- Värdet av en fångst kan uppgå till flera miljoner kronor, men att rapportera fel fångst av sill och skarpsill leder bara till en avgift på 2000 kr. Det är en summa som inte kan påstås vara ”avskräckande” eller ”proportionerlig”, något som den gemensamma fiskeripolitiken kräver, säger Konrad Stralka, verkställande ledamot vid BalticWaters2030.

Trots de låga avgifterna är det också långt ifrån alltid som hela beloppet döms ut. Det innebär att kaptenerna fortfarande kan få bra betalt för otillåten fångst.

Läs rapporten “Fel och fusk i fisket – ett hot mot Östersjön” här.

Läs debattartikel i DN här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

BalticWaters
BalticWaters
Österlånggatan 18
11131 Stockholm

https://balticwaters.org/

BalticWaters är en oberoende stiftelse som arbetar långsiktigt för en friskare Östersjö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd.

BalticWaters verkar också för att sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda. 

Följ BalticWaters

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BalticWaters

Ny forskning för ett levande hav14.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Fem forskare i början av karriären har tilldelats stipendium för att genomföra studier som kan bidra till en frisk Östersjö. Stipendiaterna kommer bland annat undersöka om torskens storlek spelar roll för fiskens lek och under vilka förhållanden som cyanobakterier blir giftiga. - Att bli tilldelad BalticWaters stipendium för forskare tidigt i karriären är både en stor uppmuntran och ett konkret stöd på vägen mot att bli en självständig forskare. Jag är väldigt hedrad och tacksam! säger Isa Wallin Kihlberg, miljöanalytiker vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Ministrar bryter hellre mot lagar än att rädda fisken i Östersjön11.3.2024 12:58:18 CET | Pressmeddelande

Beslutet om fiskekvoter för 2024 i Östersjön, och processen som ledde dit, var på många sätt unikt. Från ljusglimtar för Östersjöns miljö och fiskbestånd, till politiska beslut om ett fortsatt stort uttag av arter som befinner sig på alarmerande låga nivåer. Hade EU:s fiskeministrar laglig rätt att fatta dessa beslut, som tycks gå emot flera av de lagar och regler som enligt EU-rätten ska vara ledande för förvaltningen av fisket i Östersjön?

Östersjöns kuster är viktiga verktyg i klimatarbetet - så bör vi värna dem15.1.2024 13:04:05 CET | Pressmeddelande

Visste du att stora mängder koldioxid kan bindas i Östersjöns sediment och växtlighet? Men om Östersjöns kuster inte sköts på rätt sätt riskerar vårt innanhav att bidra till ökade växthusgasutsläpp. I policydokumentet ”Hjälp Östersjön att motverka klimatförändringarna” listar vi sex rekommendationer som visar vad vi behöver göra för att skapa förutsättningar för friska kustekosystem.

BalticWaters etablerar unikt forskningslaboratorium för Östersjöns kallvattenfiskar13.9.2023 08:29:19 CEST | Pressmeddelande

Behovet att skydda Östersjöns ekosystem, biologiska mångfald och naturresurser har aldrig varit större. Samtidigt är behovet av ny kunskap kritiskt. För att skapa förutsättningar för ny forskning om fortplantning och stöd­utsättning av hotade fiskarter etablerar stiftelsen BalticWaters ett nytt fiskforsknings­laboratorium – det första av sitt slag i Östersjöregionen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye