Umeå kommun

Övergivna och trasiga cyklar städas bort

Dela
Under våren städar vi bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Syftet är att förbättra tillgängligheten i centrum. – Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar och är även ett hinder vid renhållningsarbete, säger Daniel Södö, gatuingenjör.
Från och med 29 mars börjar Umeå kommun märka upp övergivna och trasiga cyklar.
Från och med 29 mars börjar Umeå kommun märka upp övergivna och trasiga cyklar.

Arbetet startar onsdag 29 mars med märkning och efter cirka tre till fyra veckor plockas cyklarna bort.

– Det är även en estetisk fråga eftersom dessa övergivna cyklar förfular stadsbilden, menar Daniel Södö.

Märkning och bortforsling

Alla cyklar som bedöms som övergivna märks med en röd lapp där det framgår när cykeln behöver flyttas på för att inte Umeå kommun ska ta hand om den. Tre veckor senare kommer de märkta cyklarna som fortfarande står kvar att forslas bort.

Alla cyklar som forslas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras också plats och eventuell identifikation.

Hittegods eller skrotning

Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbarligen är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.

Cyklar som bedöms som skrot skickas till skrotning omgående. Som skrot räknas cyklar som saknar väsentliga delar, till exempel hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på.

Det berörda området är i första hand centrala stan mellan Västra Esplanaden (väg 503) och Östra Kyrkogatan och mellan Bangatan och älven.

För mer information, kontakta:

Daniel Södö
Gatuingenjör
090 – 16 53 66
daniel.sodo@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Från och med 29 mars börjar Umeå kommun märka upp övergivna och trasiga cyklar.
Från och med 29 mars börjar Umeå kommun märka upp övergivna och trasiga cyklar.
Ladda ned bild
Daniel Södö, gatuingenjör, Umeå kommun. Foto: Malin Grönborg/Umeå kommun
Daniel Södö, gatuingenjör, Umeå kommun. Foto: Malin Grönborg/Umeå kommun
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye