Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet föreslår ny ordförande

Dela
Klimatpolitiska rådet föreslår regeringen att utse Åsa Persson till ny ordförande från och med den 1 juli 2023. Åsa Persson är forskningschef och vice VD för Stockholm Environment Institute samt adjungerad lektor och docent vid Tema miljöförändring på Linköpings universitet.

Åsa Perssons forskning fokuserar på kopplingen mellan internationell och nationell politik för hållbar utveckling och klimat. Hon ingår just nu i den internationella forskargrupp som utarbetar 2023 års FN-rapport om hållbar utveckling i världen, the UN Global Sustainable Development Report, som publiceras vart fjärde år.

Åsa Persson föreslås tillträda sin roll den 1 juli när rådets nuvarande ordförande Cecilia Hermanssons förordnande planenligt går ut. Cecilia har avböjt förslag om ett förlängt förordnande.

Klimatpolitiska rådet är en del av Sveriges klimatpolitiska ramverk. Rådets uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. För att stärka rådets oberoende i förhållande till regeringen är det rådet självt som föreslår nya ledamöter. Regeringen fattar därefter beslut om att förordna ledamöter i rådet under en bestämd tid. I syfte att förbättra kontinuiteten i rådets arbete föreslår rådet också att regeringen förlänger den normala förordnandetiden för nya ledamöter från tre till fyra år.

Kontakter

Om

Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

08-7754170http://www.klimatpolitiskaradet.se

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Följ Klimatpolitiska rådet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Klimatpolitiska rådet

Sveriges klimatpolitik har förlorat styrfarten - nu behövs en handlingsplan för att nå både klimatmålen 2030 och nollutsläpp 204529.3.2023 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

För första gången på länge riskerar den förda politiken att leda till ökade utsläpp av växthusgaser i Sverige. Den kommande klimatpolitiska handlingsplanen måste vara tillräcklig för att nå klimatmålen 2030 och skapa förutsättningar för noll nettoutsläpp 2045. Regeringen behöver arbeta systematiskt för att ta vara på klimatomställningens synergier med andra samhällsmål och hantera de mål- och intressekonflikter som uppstår i dess spår. Det är huvudbudskapen i årets rapport från Klimatpolitiska rådet.

Pressinbjudan: Klimatpolitiska rådet presenterar årets granskning av regeringens politik16.3.2023 12:47:26 CET | Pressinbjudan

Klimatpolitiska rådet bjuder in media till lanseringen av den årliga granskningen av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen. Medverkar gör klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, rådets ordförande Cecilia Hermansson, vice ordförande Björn Sandén, rådets övriga ledamöter samt inbjudna experter. Fokus i årets rapport är: Hur hantera målavvägningar när klimatomställningen ska accelerera?

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum