Skogsstyrelsen

Håkan först ut i Blekinge att plugga ett dike för klimatet

Dela
Markägaren Håkan Björkman i Mörkamåla är först ut i Blekinge med att återväta dikad torvmark. Han gör därmed en betydelsefull insats för klimatet. Följ med fredagen den 21 april när vi visar Blekinges första dikesplugg, en fördämning i diket som gör att markerna blir återvätade.
Håkan Björkman är först ut i Blekinge med att plugga ett dike för klimatet. Foto: Ola Runfors, Skogsstyrelsen (Bilden är fri att använda i samband med rapportering om den här nyheten.)
Håkan Björkman är först ut i Blekinge med att plugga ett dike för klimatet. Foto: Ola Runfors, Skogsstyrelsen (Bilden är fri att använda i samband med rapportering om den här nyheten.)

I Mörkamåla i Olofströms kommun finns nu Blekinges första plugg för att återväta torvmark, och det kommer bli fler. Under dagen är planen att göra ytterligare en plugg om förhållandena är de rätta. Återvätning av torvmark som tidigare dikats ur för att sänka grundvattennivån och öka skogsproduktionen, görs för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att sätta en plugg i diket av till exempel plank och jordmaterial, höjs vattennivån i markerna och nedbrytningen av torv avstannar. Återvätning är en kostnadseffektiv klimatåtgärd som också har positiva effekter på den biologiska mångfalden

– Med återvätning kan vi hindra fortsatt torvnedbrytning och det större läckaget av växthusgaser som uppstod när torvmarkerna dikades och grundvattennivån sänktes säger Johannes Holswilder, skogskonsulent Skogsstyrelsen Blekinges distrikt

Skogsstyrelsen arbetar med återvätning på uppdrag av regeringen. Vi planerar, informerar och förbereder för återvätning samt tecknar frivilliga återvätningsavtal med markägare som har lämpliga dikade torvmarker. Markägare som skriver avtal kompenseras ekonomiskt i relation till minskningen av skogsproduktionen. Sedan sköter Skogsstyrelsen pluggningen av diken.

Enligt Naturvårdsverket rapporterades i Sverige (2021) ett årligt utsläpp på 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter från dränerad torvmark. Detta överstiger de årliga utsläppen från personbilstrafiken och motsvarar 25 procent av de totala territoriella utsläppen i Sverige. Arbetet med återvätning är därför ett mycket viktigt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser.

När?
21 april 2023. Media är välkomna klockan 11.00. Skogsträffen för besökare börjar klockan 13.00.

Var?
Mörkamåla, Kyrkhult, Olofström, se karta nedan.
Google maps, koordinater: 56.3467223, 14.6248925 (vändplan skogsbilväg i nära anslutning till återvätt yta).

Mer information:

Johannes Holswilder, Skogskonsulent, Blekinges distrikt, Skogsstyrelsen, 0457-45 51 36,
072-576 29 70, johannes.holswilder@skogsstyrelsen.se

Presstjänst: 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 8.00–16.30

Nyckelord

Kontakter

Peter Jernberg
Pressansvarig
036-35 94 93 (direkt)
073-029 84 92 (mobil)
peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Håkan Björkman är först ut i Blekinge med att plugga ett dike för klimatet. Foto: Ola Runfors, Skogsstyrelsen (Bilden är fri att använda i samband med rapportering om den här nyheten.)
Håkan Björkman är först ut i Blekinge med att plugga ett dike för klimatet. Foto: Ola Runfors, Skogsstyrelsen (Bilden är fri att använda i samband med rapportering om den här nyheten.)
Ladda ned bild
Träffen är vid den gula markeringen på kartan.
Träffen är vid den gula markeringen på kartan.
Ladda ned bild

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda.

Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. 

Skogsstyrelsen sorterar under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Den lokala förankringen är viktig för oss. Vi har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skadesvamp angriper contortatall – första konstaterade fallen i Sverige6.9.2023 08:18:48 CEST | Pressmeddelande

För första gången har det konstaterats två nya former av skadliga svampangrepp på contortatallen i Sverige. En skadesvamp som tidigare aldrig konstaterats på contorta har orsakat skador i ett bestånd i Gävleborg, samtidigt som ytterligare en sedan tidigare vanligt förekommande svamp nu plötsligt tycks orsaka skador. Contortatallen finns på fem procent av landets skogsareal.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum