Alecta

Alectas kvartalssiffror för första kvartalet 2023

Dela
Kvartalssiffror för första kvartalet 2023. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 31 mars 2022.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 3,9 procent (-6,2) under kvartalet och 7,7 procent (8,7) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Avkastningen för tillgångsslaget aktier var 5,6 procent (-10,2) under kvartalet.

• Kollektiv konsolidering för den förmånsbestämda försäkringen var 169 procent (179).

• Solvensgrad för koncernen var 203 procent (204).
• Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,07 procent (0,07).
• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,024 procent (0,020).

Premiebestämd försäkring

Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 3,9 procent under det första kvartalet 2023. Under femårsperioden fram till sista mars 2023 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 7,7 procent i genomsnitt per år.

Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier.

I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning på kapitalet.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 239 miljarder kronor (218) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring

Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 169 procent den 31 mars 2023 (179).

Kollektiv konsolidering är en buffert för Alectas försäkringsåtaganden mot variationer i kapitalavkastning och försäkringsrisker. Konsolideringsnivån är Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena och styr fördelningen av återbäring till kunderna.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 952 miljarder kronor (960) vid periodens utgång.

Avkastning per tillgångsslag

Avkastningen per tillgångsslag var under perioden:

5,6 procent för aktier (-10,2), vilket innebär 29 miljarder kronor.

2,2 procent för räntebärande tillgångar (-2,7), vilket innebär 9 miljarder kronor.

0,4 procent för alternativa tillgångar (3,5), vilket innebär 1 miljard kronor.

Tillgångarna är inte jämnt fördelade mellan premiebestämd respektive förmånsbestämd försäkring.

Koncernen

Alectas solvensgrad för koncernen var 203 procent den 31 mars 2023 (204).

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 1192 miljarder kronor (1178) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - mars 2023

jan - mars 2022

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

3,9

-6,2

7,7

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 31 mars

169

179

Solvensgrad koncernen, per 31 mars

203

204

Förvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,07

0,07

-          Varav premiebestämd försäkring*

-          Varav förmånsbestämd försäkring*

0,04

0,07

0,05

0,07

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,024

0,020

*Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Mer information på följande länkar:

Kollektiv konsolideringsnivå förmånsbestämd försäkring

Historisk avkastning förmånsbestämd försäkring

Historisk fördelad avkastning premiebestämd försäkring Alecta Optimal Pension

Alectas finansiella kalender för 2023

Nyckelord

Kontakter

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar nästan 1200 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum