Lernia

Lernias delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023: Svagare utveckling under första kvartalet för Lernia

Dela
Första kvartalet 2023 har utvecklats svagare avseende såväl intäkter som resultat. Rörelseresultatet uppgick till -1 (12) mkr, en försämring med 13 mkr jämfört med samma period föregående år.

Det minskade rörelseresultatet förklaras främst av att bemanningsverksamheten startat året sämre än väntatpå grund av produktionsstörningar, hög sjukfrånvaronivå, minskade beläggningsgrader på uthyrda konsulter och höjda arbetsgivaravgifter för unga under 23 år jämfört med föregående år. Vi ser dock fortsatt en hög kundefterfrågan och bristen på kandidater är ett hinder för tillväxt under kvartalet, säger Veronica Rörsgård, VD för Lernia. 

Under perioden har Lernia vunnit en av de största rekryteringsaffärerna i bolagets historia för leverans under kommande perioder, vilket är ett viktigt steg i målet att bredda erbjudandet mot våra kunder. Digitaliseringsresan inom bemanningsverksamheten har fortsatt hög takt med lanseringen av tjänsten LerniaViewvår kundportal som ger våra kunder ökad tillgänglighet och flexibilitet att följa sin affär.  

Lernia beviljades, vid tilldelningen den 12 januari, 18 nya yrkeshögskoleutbildningar och växer därmed som aktör med 54 pågående yrkeshögskoleutbildningar under hösten 2023. Vi ökar därmed våra marknadsandelar inom yrkeshögskolesegmentet och tar oss in på ett nytt utbildningsområde, Samhällsbyggnad. Inom vuxenutbildningen ser vi fortsatt ett lågt söktryck hos Lernia på marknaden till Komvux och yrkesprogrammen (Yrkesvux) jämfört med 2021 och 2022. Lernia är fortfarande den näst största aktören inom Arbetsmarknadsutbildning med ca 18 procent marknadsandel men har fortsatta utmaningar med låg tilldelning av elever från Arbetsförmedlingen. På grund av detta minskade omsättningen för segment Utbildning med 11 mkr under perioden men Lernias fortsatta arbete med kostnadsbesparingar och effektivisering gjorde att rörelseresultatet blev 8 mkr bättre jämfört med samma period föregående år. 

Lernias Matchningsverksamhet fortsätter att växa och under första kvartalet ökade omsättningen med 18 procent till 6 mkr. Förberedelserna för övergången till Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst Rusta och matcha 2 har pågått under kvartalet. Under februarihade ca 120 leverantörer hunnit bli godkända inför Rusta och matcha 2 vilket visar på trolig överetablering i starten av tjänsten.  

Lernias fortsätter nu arbetet med att nå målet med att få 15 000 individer i nytt jobb per år genom utbildning, matchning, rekrytering och bemanning. På det sättet bidrar koncernens samlade tjänsteutbud till att Lernia kan leda utvecklingen av framtidens arbetskraft, säger Veronica Rörsgård. 

Läs rapporten i sin helhet här eller under rubriken Dokument längre ned.

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WeWork, Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Om Lernia
Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens arbetsmarknad. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i över 100 år och bemannat den svenska industrin i 25 år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation.

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Lernia stärker erbjudandet, förvärvar relocationföretaget Terminal 510.11.2023 07:35:00 CET | Pressmeddelande

Lernia har bemannat den svenska industrin i 25 år. Under de dryga två decennierna har den globala konkurrensen hårdnat allt mer. För att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga är medarbetare med rätt kompetens en helt avgörande fråga. Samtidigt larmar sju av tio svenska företag som försökt rekrytera om svårigheter med att lyckas. Parallellt med utbildning, bemanning, matchning och internationell rekrytering kan Lernia nu erbjuda relocation- och arbetstillståndstjänster.

Fler än var tionde stockholmare är orolig över att förlora jobbet på grund av AI2.11.2023 08:35:34 CET | Pressmeddelande

Arbetsmarknaden är i stor förändring. Artificiell intelligens (AI) och automation accelererar omställningstakten och skapar ett stort behov av praktisk och teknisk kompetens. Parallellt backar tillväxten[1] och arbetslösheten spås öka[2]. Ingen annanstans i Sverige används AI av så många som i Stockholm, samtidigt skapar den nya tekniken oro över att man ska bli av med jobbet. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

Trots sviktande tillväxt ökar optimismen kring Norrbottens arbetsmarknad1.11.2023 08:55:57 CET | Pressmeddelande

Miljardsatsningarna på fossilfritt stål, batteritillverkning och gruvdrift kräver tusentals nya medarbetare. Att lösa kompetensbristen pekas ut som helt avgörande för både industrins gröna omställning och svensk konkurrenskraft i stort.[1] Investeringarna och det starka behovet av arbetskraft återspeglas tydligt i norrbottningarnas syn på den lokala arbetsmarknaden. Förra året var 67 procent av de boende i Norrbotten positiva till utvecklingen på arbetsmarknaden. En siffra som nu växt till hela 73 procent och bara åtta procent är negativa. Det är större optimism än i något annat län i landet och skiljer sig markant från rikssnittet där bara 45 procent är optimistiska och var femte, 18 procent, är negativa. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

Var tionde i Jönköping är orolig över att förlora jobbet på grund av AI31.10.2023 08:46:20 CET | Pressmeddelande

Arbetsmarknaden är i stor förändring. Artificiell intelligens (AI) och automation accelererar omställningstakten och skapar ett stort behov av praktisk och teknisk kompetens. Parallellt backar tillväxten[1] och arbetslösheten spås öka[2]. Många i Jönköpings län är rädda för att bli av med jobbet. Orsaken är både AI och som konsekvens av det ekonomiska läget. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5 000 svenskar.

Lernias delårsrapport 1 januari – 30 september 2023: Intäkterna ökar men rörelseresultatet minskar26.10.2023 13:21:55 CEST | Pressmeddelande

För tredje kvartalet 2023 ökade Lernias nettoomsättning i jämförelse med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade med 8 procent för kvartalet och med 5 procent för delårsperioden. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster minskade jämfört med föregående år och uppgick för tredje kvartalet till 22 (32) mkr och för delåret till 4 (45) mkr.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum