CSN

Färre studiemedelstagare men högre andel tog studielån under 2022

Dela
Under 2022 sjönk antalet studerande med studiemedel, men andelen som lånar pengar till studier ökade till den högsta nivån sedan 2004. Ökningen jämfört med 2021 är 1,2 procentenheter, vilket är den största ökningen sedan 1998.

CSN konstaterar i den nyligen publicerade rapporten Studiestödet 2022 att antalet studerande med studiemedel är på fortsatt höga nivåer. Jämfört med rekordåret 2021 sjönk antalet studerande med studiemedel med 6 procent till cirka 550 000 personer, den tredje högsta nivån någonsin. Att pandemin försvagades under året tros vara en bidragande orsak. Ungefär hälften av de som tar studiemedel är under 25 år och 60 procent är kvinnor, en svag ökning mot året innan. En trend de senaste åren är att andelen studerande över 35 år har ökat, och för 2022 var 18 % av alla studerande med studiemedel 35 år eller äldre, vilket är i nivå med året innan.

– Sämre tider ekonomiskt brukar leda till en ökning i antalet studerande. Under 2022 var arbetsmarknaden ljusare än året innan vilket sannolikt ledde till att fler valde arbete före studier. Dessutom var fribeloppet, gränsen för vad man får tjäna utan att studiemedlet påverkas, tillfälligt slopad under pandemin. Det återinfördes under andra halvan av 2022 vilket troligen också bidrog att färre studerade med studiemedel, säger Malin Lundquist, analytiker på CSN.

Studielån mer efterfrågat

Studiemedlet, som består av studiebidrag och studielån, har under de senaste tio åren sett en ökning av de som inte bara tar bidraget utan också använder lånedelen. Under 2022 ses den enskilt största ökningen på 25 år och den högsta nivån sedan 2004 i hur många som tar lånet utöver bidraget. Ökningen var 1,2 procentenheter upp till totalt 74 procent.

– En bidragande orsak till den ovanligt stora ökningen av andelen som väljer att ta studielån skulle kunna vara att studiemedlets köpkraft har försämrats under 2022 i takt med inflationen. Det är dock sannolikt flera faktorer som bidrar. De senaste årens låga ränta på studielån, som under 2022 var på 0,0 procent, kan också påverka säger Malin Lundquist.

Det är främst studerande i åldern 25–29 som lånar, men lånebenägenheten ökade i alla åldersgrupper förutom bland studerande yngre än 20 år. Största ökningen skedde bland studerande i åldern 50–54 år där ökningen var tre procentenheter. 72,4 procent av alla kvinnor tar studielån och 77,2 procent av alla män. Bland utlandsstuderande tar totalt 89,3 procent studielån.

Fortsatt hög återbetalning

Under 2022 hade 1,7 miljoner personer en studieskuld hos CSN, det högsta antalet någonsin. Den totala skulden uppgick till 263 miljarder kronor, vilket var en ökning med 10 miljarder mot för 2021. Samtidigt som den totala skulden ökat ligger den så kallade återbetalningsgraden, som är ett mått på hur stor andel av det årliga beloppet som betalas in, på en mycket hög nivå. Låntagare i Sverige betalade in 94,4 procent av årsbeloppet och för utlandsbosatta låntagare ökade det till 80,9 procent.

– Den positiva utvecklingen av återbetalningsgraden hos utlandsbosatta är ett resultat av ett aktivt arbete med låntagarna under många år, säger Malin Lundquist.

Fakta – Studiestödet 2022

  • Lånebenägenheten ökade till den högsta nivån sedan 2004.
  • Antalet deltidsstuderande med studiemedel minskade med 12 procent jämfört med 2021.
  • Fyra av fem som får tilläggsbidrag är kvinnor. Tilläggsbidrag ges till studerande med barn.
  • Antalet utländska medborgare med svenskt studiemedel minskade kraftigt.
  • 1,7 miljoner människor har en studieskuld hos CSN. Snittskulden är 153 800 kr för kvinnor och 149 600 kr för män.
  • Räntan på studielån var under 2022 på 0,00 %. Snitträntan hos svenska banker var under samma år 2,88 procent.
  • Antalet studerande med studiemedel för studier utomlands ökade till 25 900 personer under 2022, när pandemin mattats av.

Läs rapporten Studiestödet 2022.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

CSN
CSN
Norra Tjärngatan 6
851 82 Sundsvall

https://www.csn.se

CSN ansvarar för studiestödet med bidrag och lån till studerande. Varje år betalar CSN ut 48 miljarder kronor till cirka en miljon studerande och 1,8 miljoner personer har svenska studielån. Myndigheten finns på 11 orter, från Kiruna i norr till Lund i söder med huvudkontor i Sundsvall.

 

 

Följ CSN

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från CSN

400 miljoner kronor i felaktiga studiestödsutbetalningar upptäckes 20232.5.2024 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under 2023 intensifierade CSN arbetet mot bidragsbrott och felaktiga utbetalningar. Informationskampanjer till studerande, AI-analyser av ansökningar och fler kontroller var några av insatserna som gjordes som ledde till över 400 miljoner kronor i återkrävt eller avräknat studiemedel. – Gör man rätt från början minskar risken för återkrav och eventuell polisanmälan, säger Charlotta Hansén, verksamhetscontroller på CSN.

Skuldsättningen ökar bland studenter visar CSN:s årsrapport22.4.2024 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

De som tar studielån får allt högre skulder och en ökande andel av de som studerar med studiemedel tar lån. Men den ökade skuldsättningen behöver inte vara dålig, varken för individen eller för samhället. – En förklaring till de ökande skulderna är att en högre andel studerande läser på eftergymnasial nivå, där man oftast studerar längre tid, säger Jonas Larsson, analytiker på CSN.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye