Naturskyddsföreningen

Ny granskning: Kritiken mot miljölagstiftningen håller inte

Dela
Idag släpper Naturskyddsförening den nya granskningen "Till miljölagarnas försvar". Granskningen gör en grundlig genomgång av kritik från bland annat företrädare för näringslivet mot miljölagstiftningen. Resultatet visar att kritiken ofta saknar grund. Påståenden bygger exempelvis på enskilda fall där inte hela bilden visas utan där klimatfördelar överdrivs och andra miljöproblemen tonas ner.

– Vår granskning visar att de argument som bland annat Svenskt Näringsliv använt mot miljölagstiftningen inte håller, säger Karin Lexén generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har granskat påståenden om för långa handläggningstider vid miljöprövningar och om krångliga regler i miljöbalken, som återfinns i en rad rapporter från organisationer inom näringslivet. Slutsatsen i granskningen är att kritiken från organisationerna bygger på svaga och inte sällan felaktiga grunder. I stället framträder en bild av det svenska systemet med miljölagar och myndighetsprövningar som i allt väsentligt välfungerande.

I flera rapporter från organisationer som Svenskt Näringsliv och Balanskommissionen tas handplockade fallstudier upp för att påvisa miljölagstiftningens brister. Det handlar genomgående om enstaka fall som inte ger bild av helheten, och där klimatfördelar med projekten ofta överdrivs och andra miljöproblem tonas ner.

Enligt granskningen utelämnas systematiskt själva anledningarna till att handläggningstiderna drar ut på tiden, vilket ger en skev bild. Ofta handlar tidsutdräkten om misstag från företagens sida eller om mycket komplexa sammanhang rörande miljöpåverkan från verksamheterna som behöver redas ut. Inte heller nämns det i rapporterna att verksamheten som prövas ofta fått problem med EU-rättsliga regleringar, trots att kritiken i samtliga fall riktas mot det svenska regelverket.

– Vi behöver nu en faktagrundad diskussion om miljölagstiftningens roll i vårt samhälle. Vår granskning visar att den bild av miljöprövningarna som målas upp stämmer dåligt med verkligheten. Miljölagstiftningen är ett av de viktigaste verktygen vi har för att skydda vår miljö och vår hälsa, säger Karin Lexén.

De förslag som nu finns på bordet om att vissa ansökningar från industrin ska få förtur eller undantag från miljölagarna är inte ändamålsenliga, enligt Naturskyddsföreningens granskning. Hittills har två statliga utredningar och en departementspromemoria bestämt avrått från att införa sådana företrädesförfaranden.

Idag ligger det förslag på regeringens bord om att ge ökade möjligheter för regeringen att helt ta över miljöprövningar av samhällsviktig industri. Sammantaget rör det sig om flera lagstiftningsinitiativ som innebär allvarliga ingrepp i miljölagstiftningens funktion och miljöskyddande förmåga.

– Regeringen måste nu höja blicken och göra rent hus med mytbildningen som byggts upp kring miljöprövningarna. Den lagstiftning vi har fungerar på det hela stora, och det är helt orimligt att försvaga skyddet för miljön, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen. Vi hoppas särskilt på en debatt som inte längre handlar om de enstaka fall då det gått troll i tillståndsprövningarna, för de finns i alla system. Vi lämnar också en rad förslag med småjusteringar i miljölagstiftningen som kan komma till rätta med dessa ytterlighetsfall i statistiken, utan att få negativa verkningar på miljölagarnas förmåga att skydda vår hälsa, klimatet och naturen.

Kontakter

Länkar

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen om regeringens budget: Inte en effektiv miljöpolitik som fungerar20.9.2023 11:15:34 CEST | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen har granskat regeringens budget för 2024. Enligt föreningen äts de små klimatåtgärder som görs upp av åtgärder som kommer att öka utsläppen kraftigt. Regeringen bedömer själv att Sverige kommer att missa klimatmålen. Föreningen tycker det är positivt att regeringen delvis backar från tidigare nedskärningar av budgeten till naturvård, men nivåerna är fortfarande helt otillräckliga jämfört med vad som behövs.

Förhandling om Gállok i Högsta förvaltningsdomstolen19.9.2023 14:05:45 CEST | Pressmeddelande

I morgon hör Högsta förvaltningsdomstolen Naturskyddsföreningen i målet om gruvan i Gállok. Naturskyddsföreningen ansökte för drygt ett år sedan om rättsprövning av regeringens beslut om en gruva i Gállok (Kallak). Anledningen är bland annat att gruvan riskerar att medföra mycket negativ miljöpåverkan på stora mark- och vattenområden och försvåra för renbetet. Domstolen hör samiska företrädare idag.

Förhandling om Gállok i Högsta förvaltningsdomstolen19.9.2023 13:55:38 CEST | Pressmeddelande

I morgon hör Högsta förvaltningsdomstolen Naturskyddsföreningen i målet om gruvan i Gállok. Naturskyddsföreningen ansökte för drygt ett år sedan om rättsprövning av regeringens beslut om en gruva i Gállok (Kallak). Anledningen är bland annat att gruvan riskerar att medföra mycket negativ miljöpåverkan på stora mark- och vattenområden och försvåra för renbetet. Domstolen hör samiska företrädare idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum