If Skadeförsäkring

Starkt kvartal trots rekordhöga skadenivåer

Dela
KVARTALSRAPPORT Försäkringsbolaget If gör ett starkt första kvartal. Resultatet ökar, totalkostnadsprocenten minskar och förnyelsegraden är fortsatt hög. Samtidigt når skadeutbetalningarna en ny rekordnivå. If betalar över 100 miljoner SEK om dagen i skadeutbetalningar.
Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Foto: Fredrik Persson
Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Foto: Fredrik Persson

If presenterar ännu ett starkt kvartal. Det är dock svårt att göra en rättvis jämförelse med Q1 2022. I slutet av februari 2022 inleddes Rysslands anfallskrig mot Ukraina, vilket snabbt fick stora konsekvenser för världshandeln och finansmarknaderna.

– När vi rensar för finansiellt resultat så ser vi en stabil, god utveckling. Resultatet i försäkringsaffären växer med 17 procent, och samtidigt är förnyelsegraden god. Vår tillväxt är stabil, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud.

If har under flera år sett inkrementella förbättringar på en rad centrala områden. Den utvecklingen fortsätter. Resultatet förstärks, totalkostnadsprocenten förbättras till 82,4 och premieinkomsten ökar med 6,1 procent.

Resultatet är därför gott, trots att antalet skador är högre än någonsin. If har för första gången passerat 100 miljoner SEK per dag i utbetalningar.

Förutom en all-time-high-nivå på skadeutbetalningar pressas resultatet av en svag nybilsförsäljning, framför allt i Sverige, och av fler vinterskador än normalt. Samtidigt är antalet stora skador lägre än förväntat vilket påverkar resultatet positivt.

Ifs storlek och stabilitet är en fördel när omvärlden präglas av extrem volatilitet och en rad ovanliga faktorer som påverkar hushållens och företagens ekonomi: kriget, inflationen och ränteläget.

– Det är centralt att kunna hitta en balans mellan nödvändiga prisjusteringar till följd av inflationen och att behålla kundernas förtroende. Vår långsiktiga strategi är stabila priser. Den håller vi fast vid även när omvärlden skakar. Vi ser att det är en framgångsrik strategi, och Ifs förnyelsegrad är fortsatt hög, säger Morten Thorsrud.

2023 börjar If rapportera resultat enligt de nya redovisningsstandarderna IFRS 17 och IFRS 9. För jämförbarhet har samma period föregående år räknats om i enlighet med IFRS 17. Däremot har inte kapitalförvaltningens resultat räknats om enligt IFRS 9.

Koncernresultat för första kvartalet 2023

  • Totalkostnadsprocenten för första kvartalet är 82,4 (83,9 procent under Q1 2022).
  • Resultat från försäkringstjänster för kvartalet är 2 428 MSEK (2 062)
  • Premieinkomst under kvartalet var 22 033 MSEK (20 164)
  • If har totalt en premietillväxt på 6,1 procent för kvartalet jämfört med samma period 2022.
  • Finansiellt resultat under första kvartalet var 1 400 MSEK (3 143).

Det svenska resultatet

Premieinkomsten växer med 3,8 procent på den svenska marknaden, jämfört med Q1 2022. Tillväxten är starkast i affärsområde Företag. Resultatet är något sämre än första kvartalet 2022, och pressas av den fortsatt svaga nybilsförsäljningen. I Sverige sjönk nybilsförsäljningen med 9% under perioden.

2023 börjar If rapportera resultat enligt den nya redovisningsstandarden IFRS 17 och IFRS 9. För jämförbarhet har samma period föregående år räknats om till den nya standarden.

  • Premieinkomsten under första kvartalet var 5 759 MSEK (5 496 MSEK under Q1 2022)
  • Resultat från försäkringstjänster landade på 899 MSEK (948 MSEK)
  • Totalkostnadsprocenten för Q1 var 80,4 (78,2)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Foto: Fredrik Persson
Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Foto: Fredrik Persson
Ladda ned bild

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

0771-655 655

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Försäkringsbolaget If varnar: Viktig kunskap om husägande har gått förlorad21.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Augusti var en rekordblöt månad och försäkringsbolaget If har fått in över tusen anmälningar om vattenskador och översvämningar efter skyfallen. Samtidigt som extremväder blir allt vanligare så tycks husägare ägna allt mindre tid åt byggnadsunderhåll. "Det praktiska har fått lämna plats åt det estetiska", säger Per Sjölander, skadeexpert inom byggnadsskador, på If.

Unikt forskningsprojekt ska identifiera de mest hållbara åtgärderna för att klara extremregn20.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Extremväder med stora regnmängder blir allt vanligare och hotar städer och samhällen. I ett nytt forskningsprojekt ska nu de mest ekonomiskt- och klimatmässigt hållbara åtgärderna för att klimatrusta bostäder identifieras. Projektet leds av CICERO, Center for International Climate Research, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och försäkringsbolaget If. If kommer att bidra med skadedata och insikter om hur översvämningar och läckage oftast sker. – Syftet är att identifiera konkreta åtgärder för klimatanpassning som är genomförbara för privatpersoner och bostadsrättsföreningar men även är hållbara ur ett klimatperspektiv, säger Philip Thörn, hållbarhetschef på If.

Unique research project to identify sustainable measures that can prevent damage from extreme weather events19.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Extreme weather with heavy rainfalls is becoming increasingly common and is threatening cities and communities. In a new research project in Sweden and Norway, the most economically and environmentally sustainable measures to climate-proof residences will now be identified. The project is led by CICERO, the Center for International Climate Research, in collaboration with IVL Swedish Environmental Research Institute and If Insurance.

"Nu lanserar vi Klimatrustningsveckan"18.9.2023 16:35:13 CEST | Pressmeddelande

Väderrelaterade vattenskador blir allt vanligare i takt med att skyfallen ökar. Nu uppmanar If alla husägare att inse allvaret och själva börja klimatrusta sina hem. "Målet med den här veckan är att alla husägare ska se över sina hus och rätta till de brister som finns. Den nya typen av extremväder vi lever med kräver att man skyddar sitt hus bättre. Denna vecka vill vi kickstarta hösten med en extra påminnelse", säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum