If Skadeförsäkring

Strong quarter despite high claims costs

Share
QUARTERLY REPORT Today, If Insurance presents a strong first quarter. The result is increasing, the combined ratio decreasing, and retention levels remain high. At the same time, claims have reached an all-time-high. For the first time, If now pays out over 100 million SEK per day.
If’s CEO Morten Thorsrud.
If’s CEO Morten Thorsrud.

If presents another strong quarter. However, it is difficult to make a fair comparison with Q1 2022. In February 2022, Russia started its war against Ukraine, which quickly led to severe consequences for world trade and the financial markets.

– Adjusting for the financial result, we see a stable, good development. The insurance service result grows by 17 percent, while retention remains high. Our growth is stable, If’s CEO Morten Thorsrud says.

If has for years seen incremental improvements in several central areas. That development is continuing. The result is strengthened, the combined ratio is down to 82.4, and gross written premium increases by 6.1 percent.

If’s result for the first quarter is good, despite higher claims payouts than ever. If has for the first time passed 100 MSEK per day in claims payments.

The high level of claims payments is affecting the result negatively, as is weak new car sales, especially in Sweden, and more winter claims than usual. At the same time, the number of large claims is lower than expected, with a positive effect on the result.

If’s size and stability is an advantage in times of uncertainty and economic volatility and a number of unusual factors affecting households’ and businesses’ economies: the war, inflation and the high interest rates.

– We need to adjust prices due to inflation, while the general economic situation makes customers more price-conscious. It is challenging territory to navigate in. Our long-term strategy is stable pricing. We are sticking to that also in turbulent times. We can see that it is a successful strategy, and If’s retention remains high, says Morten Thorsrud.

In 2023, If has started reporting according to the new reporting standards IFRS 17 and IFRS 9. The first quarter last year has been restated in accordance with IFRS 17 but not for IFRS 9.

Nordic results for the first quarter

  • Combined ratio for Q1 is 82.4 (83.9 during Q1 2022)
  • Insurance service result: 2 428 MSEK (2 062)
  • Gross written premium: 22 033 MSEK (20 164)
  • Topline growth: 6.1 percent compared to the first quarter 2022.
  • Net financial result: 1 400 MSEK (3 143).

Contacts

Images

If’s CEO Morten Thorsrud.
If’s CEO Morten Thorsrud.
Download

About If Skadeförsäkring

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

0771-655 655

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Subscribe to releases from If Skadeförsäkring

Subscribe to all the latest releases from If Skadeförsäkring by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from If Skadeförsäkring

Försäkringsbolaget If varnar: Viktig kunskap om husägande har gått förlorad21.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Augusti var en rekordblöt månad och försäkringsbolaget If har fått in över tusen anmälningar om vattenskador och översvämningar efter skyfallen. Samtidigt som extremväder blir allt vanligare så tycks husägare ägna allt mindre tid åt byggnadsunderhåll. "Det praktiska har fått lämna plats åt det estetiska", säger Per Sjölander, skadeexpert inom byggnadsskador, på If.

Unikt forskningsprojekt ska identifiera de mest hållbara åtgärderna för att klara extremregn20.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Extremväder med stora regnmängder blir allt vanligare och hotar städer och samhällen. I ett nytt forskningsprojekt ska nu de mest ekonomiskt- och klimatmässigt hållbara åtgärderna för att klimatrusta bostäder identifieras. Projektet leds av CICERO, Center for International Climate Research, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och försäkringsbolaget If. If kommer att bidra med skadedata och insikter om hur översvämningar och läckage oftast sker. – Syftet är att identifiera konkreta åtgärder för klimatanpassning som är genomförbara för privatpersoner och bostadsrättsföreningar men även är hållbara ur ett klimatperspektiv, säger Philip Thörn, hållbarhetschef på If.

Unique research project to identify sustainable measures that can prevent damage from extreme weather events19.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Extreme weather with heavy rainfalls is becoming increasingly common and is threatening cities and communities. In a new research project in Sweden and Norway, the most economically and environmentally sustainable measures to climate-proof residences will now be identified. The project is led by CICERO, the Center for International Climate Research, in collaboration with IVL Swedish Environmental Research Institute and If Insurance.

"Nu lanserar vi Klimatrustningsveckan"18.9.2023 16:35:13 CEST | Pressmeddelande

Väderrelaterade vattenskador blir allt vanligare i takt med att skyfallen ökar. Nu uppmanar If alla husägare att inse allvaret och själva börja klimatrusta sina hem. "Målet med den här veckan är att alla husägare ska se över sina hus och rätta till de brister som finns. Den nya typen av extremväder vi lever med kräver att man skyddar sitt hus bättre. Denna vecka vill vi kickstarta hösten med en extra påminnelse", säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom