Boverket

Antalet kommuner med underskott på bostadsmarknaden fortsätter minska

Dela
Nära två tredjedelar av landets kommuner bedömer att man har underskott på bostadsmarknaden som helhet, men antalet kommuner med underskott fortsätter att minska. Det visar Boverkets bostadsmarknadsenkät 2023. I år bedömer 180 kommuner underskott, vilket är 24 färre än förra året och 75 färre jämfört med toppnoteringen år 2017.

- Läget på bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner under de senaste åren, efter att ha varit som mest ansträngt 2017. Det säger Peter Fransson, avdelningschef på Boverket. I år bedömer 97 kommuner att bostadsmarknaden är i balans. Det är dock nästan enbart kommuner utanför storstadsregionerna som bedömer att man har balans på bostadsmarknaden.

Om bostadsmarknadsenkäten
Med underlag från nästan alla landets 290 kommuner kan Boverket årligen ge en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige. Enkäten besvarades av kommunerna i slutet av 2022 och i början av 2023.

Lättnader för några grupper…

Antalet kommuner som anger att det råder underskott på bostadsmarknaden för ungdomar minskar för sjätte året i rad. I årets enkät anger 154 kommuner att det råder underskott, vilket är en minskning med 56 kommuner på tre år.

Ett ökat antal kommuner bedömer att deras kapacitet att ta emot nyanlända enligt bosättningslagen är mycket god. Detta är bland annat en följd av en historiskt låg mottagning av nyanlända i många kommuner.

…oförändrat eller svårare för andra

Situationen för studenter är oförändrad jämfört med förra året. I årets enkät bedömer cirka hälften av landets högskolekommuner att det råder underskott på bostadsmarknaden för studenter.

Cirka 40 procent av landets kommuner bedömer att man har underskott på särskilda boendeformer för äldre. Andelen kommuner med underskott föll under pandemin, men är nu tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

Cirka 40 procent av kommunerna bedömer att man har underskott på trygghetsbostäder, och en lika stor andel bedömer att man har underskott på seniorbostäder. Fler kommuner än tidigare uppger att de har svårt att bedöma behoven av bostäder för personer med funktionsnedsättning framöver.

Kommunerna har sannolikt underskattat inbromsningen av byggandet
Kommunerna förväntar sig en markant minskning av antalet påbörjade bostäder 2023, men att det blir en återhämtning 2024. Kommunerna understryker att de har haft svårt att värdera marknadsläget.

Boverket bedömer att många kommuner underskattat hur mycket bostadsbyggandet kommer att minska Boverkets prognos från december indikerade en halvering av byggtakten under 2023. Mycket tyder nu på att inbromsningen i år kommer att bli större, och att någon tydlig återhämtning inte är i sikte 2024.

Förväntningarna på bostadsbyggandet skiljer sig mycket åt i landet, både totalt och per upplåtelseform. Utanför storstadsregionerna förväntar kommunerna att antalet påbörjade bostadsrätter i år minskar betydligt mer än hyresrätter. Även i Storstockholm förväntas en mycket svagare utveckling för bostadsrätter än för hyresrätter. I Storgöteborg och Stormalmö förväntas båda upplåtelseformerna däremot minska lika mycket.

Ekonomiska faktorer hindrar bostadsbyggandet

I enkäten får kommunerna ange de främsta faktorerna som man bedömer hindrar bostadsbyggandet. I år har antalet kommuner som anger ekonomiskt relaterade hinder ökat betydligt. 80 procent av kommunerna anger höga produktionskostnader som hinder för bostadsbyggande, jämfört med förra årets 48 procent.

Ta del av enkäten

Enkäten finns att ta del av på Boverkets webbplats:

Bostadsmarknadsenkäten 2023 - Boverket

Om

Boverket
Boverket
Drottninggatan 18
37131 Karlskrona

0455-35 30 00https://www.boverket.se/

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Generaldirektör på Boverket är Anders Sjelvgren.  Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket har ca 245 anställda i Karlskrona och Malmö och tillhör Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Följ Boverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Boverket

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 19,7 miljoner kronor17.11.2023 13:33:35 CET | Pressmeddelande

Samlingslokaldelegationen beslutar årligen om verksamhetsutvecklingsbidrag till ungdomsprojekt i allmänna samlingslokaler. I år, 2023, får 20 projekt dela på 19,7 miljoner kronor för att utveckla ungdomsverksamheten och anpassa lokalerna eller utomhusmiljön för ungdomar. Även i år har konkurrensen mellan de olika sökande varit hög. Totalt sökt belopp var 73 miljoner kronor.

Levande och föränderliga projekt blir Årets Strålkastare inom gestaltad livsmiljö3.10.2023 16:00:00 CEST | Pressmeddelande

2023 är kompetensernas år, European Year of Skills. Vilka kompetenser behöver vi för att kunna arbeta omsorgsfullt med gestaltade livsmiljöer i vår tid och för att möta framtida utmaningar? På den årliga konferensen "Gestaltad livsmiljö" som 2023 har fokus på just kreativitet, kunskap och kompetens presenterades Årets strålkastare podcasten Staden, konstprojektet Tänka med jorden samt produktionsplattformen SPOK.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum