If Skadeförsäkring

Stor otrygghet i trafiken bland cyklister

Dela
Drygt hälften av alla bilister har gjort osäkra omkörningar av cyklister på landsväg, visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If. Många cyklister vittnar i undersökningen om stor oro och osäkerhet på vägarna. “Omkörningar av cyklister på landsväg är en röd flagga i trafiksäkerhetsarbetet”, säger Magdalena Lindman, trafikforskningsledare på If.
Drygt en tiondel av alla cyklister i Ifs undersökning känner otrygghet i princip varje gång de cyklar på landsväg. "Vi behöver se till att både cyklister och bilister är överens om hur en säker omkörning ska gå till", säger Magdalena Lindman, trafikforskningsledare på If.
Drygt en tiondel av alla cyklister i Ifs undersökning känner otrygghet i princip varje gång de cyklar på landsväg. "Vi behöver se till att både cyklister och bilister är överens om hur en säker omkörning ska gå till", säger Magdalena Lindman, trafikforskningsledare på If.

Cyklister utgör den största gruppen allvarligt skadade i vägtrafiken, om man bortser från fallolyckor bland gående. Varje år skadas cirka 2 000 cyklister allvarligt i trafiken och 20–30 omkommer, enligt Trafikverket. 

I Ifs nya undersökning som representerar hela Sverige, uppger 89 procent att de rör sig på landsvägar. Drygt 70 procent av cyklisterna säger att de cyklar på landsväg för ett specifikt ändamål, som transport till jobbet, affären eller till en kompis. 

38 procent av de tillfrågade väljer bort att cykla på landsväg på grund av trafikljud, avgaser, stressande trafik och otrygghet i trafikmiljön. Det är vanligare att kvinnor avstår, lika så den lite yngre åldersgruppen från 18 år.   

"Lucka i lagstiftningen"

60 procent av bilisterna svarar att de har kört om en cyklist på ett osäkert sätt på en landsväg någon gång. Där är det cyklister i bredd och smala vägar som är den främsta orsaken till att man kört om osäkert. 

– Det finns en lucka i lagstiftningen, ett glapp som skapar osäkerhet. Vi behöver se till att både cyklister och bilister är överens om hur en säker omkörning ska gå till. Här behövs ett tydliggörande och mer information. Vilket avstånd anses vara just betryggande? säger Magdalena Lindman, forskningsledare på If.

Bland cyklisterna är det 56 procent som upplever ofta eller ganska regelbundet att omkörningar inte känns betryggande. Drygt en tiondel känner otrygghet i princip varje gång de cyklar på landsväg. Här är en stor kontrast till bilförare - där bara 9 procent uppger att de hamnat i en trafikfarlig situation när de kört om en cyklist.

Ökad skaderisk

Enligt Trafikförordningen ska omkörning av cyklister på landsväg ske med ”betryggande avstånd”. Vilket det avståndet är fastslås inte i lagen. Ett förslag som utretts av Transportstyrelsen är att kräva att omkörning av cyklister måste ske genom ett filbyte, men slutsatsen var att det skulle skapa köer och förseningar.

– Vi ser en stor oro bland cyklister som inte vågar cykla på landsväg, trots att det är ett både hälsosamt och klimatsmart sätt att transportera sig. Det finns också en osäkerhet hos bilister som vill göra rätt. Resultatet är en ökad risk för personskador, säger Magdalena Lindman.

Enligt Trafikverkets nationella cykelbokslut 2021 har antalet allvarligt skadade cyklister inte minskat i samma takt som andra allvarligt skadade trafikanter.

Sett till samtliga trafikantkategorier var antalet omkomna i stort sett oförändrat under 2021 i förhållande till 2020, förutom gällande cyklister. Cyklister är den enda grupp som uppvisar en tydlig ökning jämfört med 2020, från 16 till 24 omkomna, skriver Trafikverket i bokslutet.

Om undersökningen: 

Undersökningen genomfördes av Syno International, under perioden 6 mars till 15 mars, 2023. ​​Totalt deltog 1009​ personer mellan 18 och 80 år, med en nationell representation över ålder, kön och geografiskt område.

Ifs engagemang för säker cykling:

• Genom en olycksdatabas etablerad 2010, har If gjort flera rapporter baserade på mer än 4500 bil-cyklist/fotgängarolyckor, bland dem fem vetenskapliga publikationer och flera formella rapporter som handlar om trafiksäkerhet för cyklister.

• If har medverkat i flera nationella forskningsprojekt som berör trafiksäkerhet för cyklister, tex:

MICA2 - https://research.chalmers.se/project/9439

STRADA – indepth study https://www.saferresearch.com/projects/strada-indepth-study

How we roll, cykelsimulator - https://www.saferresearch.com/projects/how-we-roll

• If är en av aktörerna i Trafikverkets Aktionsplan för säker vägtrafik – med främst tre åtgärder som berör trafiksäkerhet för cyklister.

• If är en av parterna i Cykelvänlig Skola.

• If har flera år genomfört Skoltrafikundersökningen där man kartlagt trafiksituationen runt Sveriges grundskolor: Allt färre barn cyklar till skolan när föräldrarna väljer bilen | If Skadeförsäkring (tt.se)

• If har med sin kunskap om cyklistolyckor medverkat i olika sammanhang anordnade av Cykelfrämjandet, NTF och Svenska Cykelstäder, och på Transportforum och Cykelmässan. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Drygt en tiondel av alla cyklister i Ifs undersökning känner otrygghet i princip varje gång de cyklar på landsväg. "Vi behöver se till att både cyklister och bilister är överens om hur en säker omkörning ska gå till", säger Magdalena Lindman, trafikforskningsledare på If.
Drygt en tiondel av alla cyklister i Ifs undersökning känner otrygghet i princip varje gång de cyklar på landsväg. "Vi behöver se till att både cyklister och bilister är överens om hur en säker omkörning ska gå till", säger Magdalena Lindman, trafikforskningsledare på If.
Ladda ned bild
Undersökningen genomfördes av Syno International, under perioden 6 mars till 15 mars, 2023. ​​Totalt deltog 1009​ personer mellan 18 och 80 år, med en nationell representation över ålder, kön och geografiskt område.
Undersökningen genomfördes av Syno International, under perioden 6 mars till 15 mars, 2023. ​​Totalt deltog 1009​ personer mellan 18 och 80 år, med en nationell representation över ålder, kön och geografiskt område.
Ladda ned bild
Magdalena Lindman, trafikforskningsledare på If.
Magdalena Lindman, trafikforskningsledare på If.
Ladda ned bild

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

0771-655 655

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Försäkringsbolaget If varnar: Viktig kunskap om husägande har gått förlorad21.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Augusti var en rekordblöt månad och försäkringsbolaget If har fått in över tusen anmälningar om vattenskador och översvämningar efter skyfallen. Samtidigt som extremväder blir allt vanligare så tycks husägare ägna allt mindre tid åt byggnadsunderhåll. "Det praktiska har fått lämna plats åt det estetiska", säger Per Sjölander, skadeexpert inom byggnadsskador, på If.

Unikt forskningsprojekt ska identifiera de mest hållbara åtgärderna för att klara extremregn20.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Extremväder med stora regnmängder blir allt vanligare och hotar städer och samhällen. I ett nytt forskningsprojekt ska nu de mest ekonomiskt- och klimatmässigt hållbara åtgärderna för att klimatrusta bostäder identifieras. Projektet leds av CICERO, Center for International Climate Research, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och försäkringsbolaget If. If kommer att bidra med skadedata och insikter om hur översvämningar och läckage oftast sker. – Syftet är att identifiera konkreta åtgärder för klimatanpassning som är genomförbara för privatpersoner och bostadsrättsföreningar men även är hållbara ur ett klimatperspektiv, säger Philip Thörn, hållbarhetschef på If.

Unique research project to identify sustainable measures that can prevent damage from extreme weather events19.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Extreme weather with heavy rainfalls is becoming increasingly common and is threatening cities and communities. In a new research project in Sweden and Norway, the most economically and environmentally sustainable measures to climate-proof residences will now be identified. The project is led by CICERO, the Center for International Climate Research, in collaboration with IVL Swedish Environmental Research Institute and If Insurance.

"Nu lanserar vi Klimatrustningsveckan"18.9.2023 16:35:13 CEST | Pressmeddelande

Väderrelaterade vattenskador blir allt vanligare i takt med att skyfallen ökar. Nu uppmanar If alla husägare att inse allvaret och själva börja klimatrusta sina hem. "Målet med den här veckan är att alla husägare ska se över sina hus och rätta till de brister som finns. Den nya typen av extremväder vi lever med kräver att man skyddar sitt hus bättre. Denna vecka vill vi kickstarta hösten med en extra påminnelse", säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum