Region Norrbotten

Nu kommer Folktandvården till Bergvikens äldreboende

Dela
Under onsdag besöker Folktandvårdens mobila team det särskilda boendet på Bergviken i Luleå. Välkommen dit!

Tidpunkt: Onsdag, 24 maj, kl 09:30.
Plats: Bergvikens vård- och omsorgsboende, Majvägen 22

Under året kommer Folktandvårdens mobila team besöka flera särskilda boenden. Under besöken kommer de boende som är listade hos Folktandvården och står i kö för undersökning att erbjudas både förebyggande insatser för god munhälsa och reparerande tandvård om det behövs.

De boende slipper resor som kan vara både tidskrävande och ansträngande. För personer med sviktande kognitiv förmåga, till exempel demens, kan resan och skapa oro. Den risken kan nu minskas.

För kommunen som är huvudman för det särskilda boendet finns också vinster att göra. Omsorgspersonalen som stöttar den dagliga tandvården får bättre möjlighet att ta del av råd och instruktioner. Det är också en resursbesparing för personalen att slippa resan till tandvårdskliniken.

Att erbjuda tandvård i anslutning till boendemiljön för personer med behov av särskilt stöd är en rekommendation från Socialstyrelsen.

Nyckelord

Kontakter

Elin Lundgren
Verksamhetschef, Folktandvården
070-637 71 23
elin.s.lundgren@norrbotten.se

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.