RödGrön Ledning i Västra Götaland

Regeringen måste ge besked - annars väntar en välfärdskris

Dela
Hela Sveriges kommuner och regioner står inför en välfärdskris om Tidöpartierna inte ger besked om framtiden. Vi riskerar stora uppsägningar av vårdpersonal, nedläggningar av verksamheter samt stor påverkan på kollektivtrafiken.

Kommuner och regioner går från en period med högkonjunktur och starka ekonomiska resultat tack vare den rödgröna regeringens statsbidrag för att möta pandemikrisen. Vi står nu inför en annan kris präglade av hög inflation och kostnadskriser. Det gör budgetsituationen ryckig och osäker, där det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Försvagningen kommer främst från kraftigt ökade kostnader för pensioner, räntor och stora prisökningar inom välfärdens verksamheter.

– En stor utmaning i hanteringen av ekonomin är avsaknaden av regeringsbesked om statsbidragens nivå för 2024. Avsaknaden av besked innebär ökad risk för att omfattande åtgärder behöver tas, som nedskärningar och varsel för att få ned kostnaderna och att regionen sedan eventuellt får tillskott i budgetpropositionen i efterhand, säger Helén Eliasson (S), gruppledare.

Det är ett exceptionellt ekonomiskt läge. Från 2000-talets starkaste resultat, till det svagaste på bara två år. Den höga inflationen och den påtagliga arbetskraftsbristen utmanar regionerna. Stigande pensionskostnader som 2022 låg på 5 miljarder och till 2024 fördubblas, bidrar till ett historiskt lågt resultat. Fyra månader in på året är prognosen att regionens verksamheter redan går med ett underskott på 1,2 miljarder. Nästan alla regioner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år.

Samtidigt är Sveriges totala offentliga finanser mycket starka. Utrymmet i utgiftstaket är över 70 miljarder kronor i år och Maastrichtskulden är låg. Noterbart är att statens andel av Maastrichtskulden har minskat under många år medan kommunsektorns andel har ökat, bland annat till följd av en snabbt växande befolkning.

– Tidöpartiernas handlingsförlamning drabbar också dem som jobbar i vården, många av dem kvinnor, samtidigt som regeringen sänker skatten för de som tjänar mest, vilket oftast är män. Det blir en klass och jämställdhetsfråga, säger Carina Örgård (V), gruppledare.

Vi ska nu möta de växande behoven efter pandemin, hantera bristen på arbetskraft och samtidigt finansiera ökad krisberedskap. Regeringens tafatthet riskerar leda till en välfärdskris.

– Kommuner och regioner kommer ta sitt ansvar, men för att möta klimatkrisen, energikrisen och välfärdskrisen behöver vi stöd från staten. Kommuner, regioner men även näringslivet behöver snarast långsiktiga budgetbesked av Tidöpartierna för 2024 och 2025, säger Madeleine Jonsson (Mp), gruppledare.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

RödGrön Ledning i Västra Götaland
RödGrön Ledning i Västra Götaland

Västra Götaland

RödGrön Ledning består i Västra Götalandsregionen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna. 

Vi står för en grön, feministisk politik som präglas av framtidstro och ett nytt sätt att leda regionen mot en starkare välfärd igen. 

Följ RödGrön Ledning i Västra Götaland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RödGrön Ledning i Västra Götaland

Högerregeringen överger kollektivtrafiken och klimatmålen22.9.2023 09:51:12 CEST | Pressmeddelande

Högerregeringen fortsätter förra årets miljardsatsning på sänkt skatt på bensin och diesel med nya miljardsubventioner för att det ska bli billigare att köra fossildriven bil. De har nu, med stöd av Sverigedemokraterna, lagt fram sin budgetproposition för 2024. Prioriteringen är tydlig, återigen uteblir stöd till omställningen till mer hållbart resande. Klimatmålen kommer inte att nås.

Bättre arbetsvillkor för förare i kollektivtrafiken19.9.2023 11:41:41 CEST | Pressmeddelande

Västra Götalandsregionen ska utreda hur man kan förtydliga krav på goda anställningsvillkor för förarna inom kollektivtrafiken. – Det blir allt svårare att få tag i buss- och spårvagnsförare. Finns det inga förare så kan vi varken bygga ut eller förbättra kollektivtrafiken, därför lägger vi stort fokus på kompetensförsörjningen nu, säger Louise Jeppsson (V), ordförande i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden (IKN).

Regeringens klimatbesked - Ett steg fram och tre steg tillbaka7.9.2023 16:22:49 CEST | Pressmeddelande

- När världen och Sverige behöver ett tydligt klimatledarskap tar regeringen ett steg framåt och tre steg tillbaka. Det är oroväckande att regeringen inom loppet av två dagar publicerar förslag som är helt kontraproduktiva, där deras krisinsikt inför det klimatnödläge vi nu befinner oss i är obefintlig, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande för Västra Götalandsregionen nämnd för Miljö och regional utveckling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum