If Skadeförsäkring

Försäkringsbolaget If säger upp kunder med lågt ESG-betyg

Dela
Efter Ifs införande av ESG-utvärdering av företagskunder förra året har flera företag förbättrat sin praxis för att följa hållbarhetskraven i FN:s Global Compact-principer. Två kunder kommer att nekas försäkring vid nästa förnyelse, om inte deras ESG-betyg har förbättrats.
Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Pressbild: If
Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Pressbild: If

Sedan slutet av 2021 har närmare 700 företagskunder hos If, som är Nordens största försäkringsbolag, utvärderats för att säkerställa att de uppfyller de globala hållbarhetskraven i FN:s Global Compact-program. ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

– De flesta företag presterar riktigt bra men vi ser att ungefär tre procent fortfarande har en bit kvar för att nå målen. Vi för en dialog med de få företag som fortfarande har problem att nå ända fram, säger Kristine Birk Wagner, Head of Underwriting på If Industri.

If lanserade initiativet hösten 2021 för både nya och befintliga företagskunder. Ifs mål är att ta ansvar för att påverka sina kunder att arbeta mer hållbart och att anpassa sin strategi om utvärderingen visar att det är nödvändigt. Utifrån resultatet kan If också peka på de områden där ett företag behöver förbättras.

Förbättringar och några avslut

Kristine Birk Wagner berättar att initiativet har uppmärksammats mer än vad If hade räknat med.

– Vi har sett ett stort stöd för det här initiativet, både på branschnivå och i vår dialog med kunderna. Våra kunder accepterar fullt ut att det ställs krav och de flesta reagerar positivt, säger hon.

Sedan starten hösten 2021 har 677 företagskunder utvärderats och har därefter fått ett ESG-betyg.

• 19 ärenden har skickats på remiss och bedömts av ESG-bedömningsteamet.

• Fem kunder förbättrade sitt betyg och är därför inte längre remissärenden.

• Ett företag har erhållit villkorligt godkännande.

• Två kunder kommer att nekas försäkring vid nästa förnyelse, om inte deras ESG-betyg har förbättrats.

De aktuella företagen är verksamma inom flera olika branscher, som telekommunikation, säkerhet, energi och teknik.

Önskad effekt

Angående bakgrunden till initiativet förklarar Ifs koncernchef Morten Thorsrud:

– Vi tror att vi alla är en del lösningen som vår värld behöver. Vi använder vår position och vår kompetens för att stödja våra kunder, och vid behov hjälper vi gärna till genom att driva dem mot en mer hållbar strategi och verksamhet, säger han.

– Vi tar vårt deltagande i FN:s Global Compact på allvar och arbetar aktivt för att implementera mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd och antikorruption i all vår affärsverksamhet.

Från Ifs sida är man väldigt nöjd med resultatet, särskilt den attityd och vilja att utvecklas som kunderna visat.

– Detta är precis i linje med våra ambitioner när vi implementerade initiativet, säger Kristine Birk Wagner, Head of Underwriting på If Industri.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Pressbild: If
Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Pressbild: If
Ladda ned bild

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

0771-655 655

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Ny nordisk undersökning bland 4 000 personer bekräftar oroande ökning av stress14.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny nordisk undersökning från försäkringsbolaget If visar att stressen sprider sig i hela Norden. 51 procent av befolkningen i Norden upplever att deras arbetsförmåga har påverkats negativt av stress. ”Vi ser tydliga paralleller mellan den upplevda stressnivån och sjukskrivningstalen. Utvecklingen går åt fel håll”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

If presents record-high growth and large interest in personal health7.5.2024 08:54:14 CEST | Pressmeddelande

“Today, If presents the highest topline growth yet for the first quarter (7.6%). We improved our profit before taxes (6.5%), supported by strong investment return. Personal insurance is growing the fastest, but even more encouraging is the steady growth in all business areas. Wide growth demonstrates the strength of our geographical footprint and diversified portfolio. The impact of the severe Nordic winter we’ve experienced this year weights down the combined ratio, but the underlying performance is strong”, If’s CEO Morten Thorsrud comments when presenting the results of the first quarter of 2024.

If presenterar en rekordhög tillväxt och stort intresse för personhälsa i första kvartalet7.5.2024 08:53:17 CEST | Pressmeddelande

”If presenterar i dag den högsta tillväxten någonsin för det första kvartalet (7,6%). Vi förbättrade vårt resultat före skatt (6,5%), med stöd av en stark investeringsavkastning. Personförsäkringar växer snabbast, men ännu mer lovande är den stadiga tillväxten inom alla affärsområden. Bred tillväxt visar styrkan i vår geografiska närvaro och diversifierade portfölj. Effekterna av den stränga nordiska vintern vi upplevt i år tynger totalkostnadsprocenten, men den underliggande utvecklingen är stark”, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud, i en kommentar till resultatet för första kvartalet 2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye