If Skadeförsäkring

Försäkringsbolaget If säger upp kunder med lågt ESG-betyg

Dela
Efter Ifs införande av ESG-utvärdering av företagskunder förra året har flera företag förbättrat sin praxis för att följa hållbarhetskraven i FN:s Global Compact-principer. Två kunder kommer att nekas försäkring vid nästa förnyelse, om inte deras ESG-betyg har förbättrats.
Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Pressbild: If
Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Pressbild: If

Sedan slutet av 2021 har närmare 700 företagskunder hos If, som är Nordens största försäkringsbolag, utvärderats för att säkerställa att de uppfyller de globala hållbarhetskraven i FN:s Global Compact-program. ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

– De flesta företag presterar riktigt bra men vi ser att ungefär tre procent fortfarande har en bit kvar för att nå målen. Vi för en dialog med de få företag som fortfarande har problem att nå ända fram, säger Kristine Birk Wagner, Head of Underwriting på If Industri.

If lanserade initiativet hösten 2021 för både nya och befintliga företagskunder. Ifs mål är att ta ansvar för att påverka sina kunder att arbeta mer hållbart och att anpassa sin strategi om utvärderingen visar att det är nödvändigt. Utifrån resultatet kan If också peka på de områden där ett företag behöver förbättras.

Förbättringar och några avslut

Kristine Birk Wagner berättar att initiativet har uppmärksammats mer än vad If hade räknat med.

– Vi har sett ett stort stöd för det här initiativet, både på branschnivå och i vår dialog med kunderna. Våra kunder accepterar fullt ut att det ställs krav och de flesta reagerar positivt, säger hon.

Sedan starten hösten 2021 har 677 företagskunder utvärderats och har därefter fått ett ESG-betyg.

• 19 ärenden har skickats på remiss och bedömts av ESG-bedömningsteamet.

• Fem kunder förbättrade sitt betyg och är därför inte längre remissärenden.

• Ett företag har erhållit villkorligt godkännande.

• Två kunder kommer att nekas försäkring vid nästa förnyelse, om inte deras ESG-betyg har förbättrats.

De aktuella företagen är verksamma inom flera olika branscher, som telekommunikation, säkerhet, energi och teknik.

Önskad effekt

Angående bakgrunden till initiativet förklarar Ifs koncernchef Morten Thorsrud:

– Vi tror att vi alla är en del lösningen som vår värld behöver. Vi använder vår position och vår kompetens för att stödja våra kunder, och vid behov hjälper vi gärna till genom att driva dem mot en mer hållbar strategi och verksamhet, säger han.

– Vi tar vårt deltagande i FN:s Global Compact på allvar och arbetar aktivt för att implementera mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd och antikorruption i all vår affärsverksamhet.

Från Ifs sida är man väldigt nöjd med resultatet, särskilt den attityd och vilja att utvecklas som kunderna visat.

– Detta är precis i linje med våra ambitioner när vi implementerade initiativet, säger Kristine Birk Wagner, Head of Underwriting på If Industri.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Pressbild: If
Ifs koncernchef Morten Thorsrud. Pressbild: If
Ladda ned bild

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

0771-655 655

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Försäkringsbolaget If varnar: Viktig kunskap om husägande har gått förlorad21.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Augusti var en rekordblöt månad och försäkringsbolaget If har fått in över tusen anmälningar om vattenskador och översvämningar efter skyfallen. Samtidigt som extremväder blir allt vanligare så tycks husägare ägna allt mindre tid åt byggnadsunderhåll. "Det praktiska har fått lämna plats åt det estetiska", säger Per Sjölander, skadeexpert inom byggnadsskador, på If.

Unikt forskningsprojekt ska identifiera de mest hållbara åtgärderna för att klara extremregn20.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Extremväder med stora regnmängder blir allt vanligare och hotar städer och samhällen. I ett nytt forskningsprojekt ska nu de mest ekonomiskt- och klimatmässigt hållbara åtgärderna för att klimatrusta bostäder identifieras. Projektet leds av CICERO, Center for International Climate Research, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och försäkringsbolaget If. If kommer att bidra med skadedata och insikter om hur översvämningar och läckage oftast sker. – Syftet är att identifiera konkreta åtgärder för klimatanpassning som är genomförbara för privatpersoner och bostadsrättsföreningar men även är hållbara ur ett klimatperspektiv, säger Philip Thörn, hållbarhetschef på If.

Unique research project to identify sustainable measures that can prevent damage from extreme weather events19.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Extreme weather with heavy rainfalls is becoming increasingly common and is threatening cities and communities. In a new research project in Sweden and Norway, the most economically and environmentally sustainable measures to climate-proof residences will now be identified. The project is led by CICERO, the Center for International Climate Research, in collaboration with IVL Swedish Environmental Research Institute and If Insurance.

"Nu lanserar vi Klimatrustningsveckan"18.9.2023 16:35:13 CEST | Pressmeddelande

Väderrelaterade vattenskador blir allt vanligare i takt med att skyfallen ökar. Nu uppmanar If alla husägare att inse allvaret och själva börja klimatrusta sina hem. "Målet med den här veckan är att alla husägare ska se över sina hus och rätta till de brister som finns. Den nya typen av extremväder vi lever med kräver att man skyddar sitt hus bättre. Denna vecka vill vi kickstarta hösten med en extra påminnelse", säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum