Uppsala stift

61 miljoner kronor till kyrkor i Uppsala stift

Dela
Stiftsstyrelsens beslutade den 24 maj om fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2024. Totalt handlar det om 52 000 995 kr i kyrkoantikvarisk ersättning och 8 820 876 kr i kyrkounderhållsbidrag som tilldelats församlingar och pastorat i Gästrikland, Hälsingland och Uppland.
Orgeln i Skokloster ska renoveras med hjälp av kyrkoantikvarisk ersättning. Foto: Sofi Sandström
Orgeln i Skokloster ska renoveras med hjälp av kyrkoantikvarisk ersättning. Foto: Sofi Sandström

Kyrkoantikvarisk ersättning är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga underhållet och kyrkounderhållsbidraget är ett inomkyrkligt bidrag som stiftet fördelar till vård- och underhållsåtgärder.

– Den kyrkoantikvariska ersättningen som Uppsala stift har att fördela varje år räcker inte till att täcka underhållsbehovet som finns för församlingarnas kyrkor och inventarier, säger Johanna Hall, kulturarvshandläggare. Cirka 35 miljoner ytterligare hade krävts i årets fördelning för att täcka behovet. I år hade vi möjlighet att dela ut lite mer än vanligt på grund av kvarvarande medel från tidigare år men i vanliga fall delar vi ut ca 41 miljoner och har fått ansökningar om ungefär 77 miljoner. Därför har ett antal projekt fått avslag med uppmaning att söka på nytt nästkommande år.

Ett projekt som har fått kyrkoantikvarisk ersättning är Skokloster kyrka i Håbo pastorat. Projektet tilldelas 2,6 miljoner kronor för att renovera orgeln från 1804. Orgeln har ett stort kulturhistoriskt värde eftersom den är i nästintill ursprungligt skick men under 60-talet så sprack orgelns träpipor och den blev obrukbar och har inte spelats på under de senaste 50 åren. Hela renoveringen beräknas kosta 5 miljoner kronor.

Flera kyrktorn i stiftet är i stort renoveringsbehov och 2024 tilldelas bidrag till renovering av tornen i;

  • Ilsbo kykra, Bergsjö församling, 1 803 750 kr
  • Valbo kyrka, Valbo-Hedesunda, 3 075 000 kr
  • Östervåla kyrka, Östervåla-Harbo pastorat, 971 250 kr

Alla projekt som fått bidrag redovisas i bifogade filer.

FAKTA

Kyrkoantikvariska ersättning

Kyrkoantikvarisk ersättning är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga underhållet. Ersättningen ska användas till kulturhistoriskt motiverade kostnader i förvaltningen av kyrkobyggnader, klockstaplar, och kyrkliga inventarier som är skyddad enligt 4 kap kulturmiljölagen. I Uppsala stift finns cirka 261 skyddade kyrkor och kapell. Genom kyrkoantikvarisk ersättningen bidrar alla landets invånare till vården av det kyrkliga kulturarvet. Den fastställda ramen för varje stift gäller för en femårsperiod, för Uppsala stift innebär det närmare 41 miljoner kronor per år under perioden 2021-2025.

Kyrkounderhållsbidrag

Kyrkounderhållsbidraget är ett inomkyrkligt bidrag som stiftet fördelar till vård- och underhållsåtgärder. Alla kyrkobyggnader och klockstaplar som ägs och förvaltas av Svenska kyrkan kan tilldelas bidraget. 2024 fördelar Uppsala stift 8 820 876 kr i kyrkounderhållsbidrag.

Kontakter

Bilder

Orgeln i Skokloster ska renoveras med hjälp av kyrkoantikvarisk ersättning. Foto: Sofi Sandström
Orgeln i Skokloster ska renoveras med hjälp av kyrkoantikvarisk ersättning. Foto: Sofi Sandström
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2021-12-31) 827 604 personer varav ca 50 procent är medlemmar i Svenska kyrkan.

Uppsala stift är speciellt såtillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Marin Modéus och Karin Johannesson som är biskop i Uppsala stift. Från och med 1 januari 2022 omfattar Uppsala stift sammanlagt 121 församlingar. Flera församlingar kan samverka i ett pastorat. 95 av stiftets församlingar samverkar i 25 pastorat och 26 församlingar är självständiga enheter med egen ekonomi.

Läs mer om Uppsala stifts församlingar och pastorat på Uppsala stifts hemsida.

 

Följ Uppsala stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum