RödGrön Ledning i Västra Götaland

RödGrön Ledning presenterar budget 2024 för Västra Götalandsregionen

Dela
På onsdagen presenterar RödGrön Ledning i Västra Götalandsregionen budget för 2024. Allt tyder på att det kommer vara ett extremt utmanande år där reformutrymmet och regionens ekonomiska reserv behöver användas till att värna nuvarande ambitionsnivå inom hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Budgeten innehåller åtgärder för att öka intäkterna och minska utgifterna, samt ett ökat fokus på att effektivt använda de resurser regionen har. Vi minskar administrationen och effektiviserar inköp. En osäker framtid kräver breda samarbeten.

– Prognoser visar på ett förbättrat ekonomiskt läge 2025 men vi behöver bereda oss på en mycket tuff tid fram till dess. Vi står, liksom övriga kommun- och regionsverige, inför samma läge. Tidöpartierna visar upp en passivitet som riskerar att lämna kommunerna och regionerna, förutom i en ekonomisk kris, även i en välfärdskris, säger Helén Eliasson (S), gruppledare.

De kommande två åren påverkas kraftigt av tillfälligt stigande pensionskostnader, därför budgeterar RödGrön Ledning ett underskott. 2022 låg pensionskostnaderna på 5 miljarder och till 2024 fördubblas dem, vilket bidrar till ett historiskt lågt resultat. Därför måste regeringen lämna besked om ökade statsbidrag vilket även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har krävt.

Parallellt med de ekonomiska utmaningarna pågår klimatkrisen. Vi behöver snabba på takten i klimatomställningen för att nå Parisavtalet. Därför kommer vi skärpa styrningen med de utvecklingsmedel regionen har, så att de ger högsta klimatnytta.

– Regionen har pågående ambitiösa satsningar tillsammans med näringsliv och industri där vi ställer om för klimatet tillsammans. När Tidöpartierna sänker ambitionerna nationellt så fortsätter vi satsa regionalt för att säkra jobb och välfärd, säger Madeleine Jonsson (Mp), gruppledare.

I den tuffa tid vi lever måste vi värna barn och ungas psykiska hälsa och fortsätter därför satsa på riktade insatser för dem. Vi kommer i Beredning för psykisk hälsa fokusera på att främja detta.Vi fortsätter också med vår feministiska politik genom fortsatt fokus på att identifiera och ge behandling vid våld i nära relation samt ökad satsning inom förlossningsvården.

– Vi ser att många barn och unga upplever stress och psykisk ohälsa och därför behöver vi sätta fokus på att öka stödet för dem. Jag är också stolt över att vi inte tummar på vården till kvinnor. Det gör vi till exempel genom utveckling av förlossningsvården och stöd vid våldsutsatthet, säger Carina Örgård (V), gruppledare.

Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning för regionen där lönefrågan är en viktig del i att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. Därför fortsätter RödGrön Ledning satsa 235 miljoner kronor på konkurrenskraftiga löner i budgeten 2024.

Budgeten debatteras och beslutas på regionfullmäktige den 12-13 juni i Vänersborg.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

RödGrön Ledning i Västra Götaland
RödGrön Ledning i Västra Götaland

Västra Götaland

RödGrön Ledning består i Västra Götalandsregionen av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna. 

Vi står för en grön, feministisk politik som präglas av framtidstro och ett nytt sätt att leda regionen mot en starkare välfärd igen. 

Följ RödGrön Ledning i Västra Götaland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RödGrön Ledning i Västra Götaland

Högerregeringen överger kollektivtrafiken och klimatmålen22.9.2023 09:51:12 CEST | Pressmeddelande

Högerregeringen fortsätter förra årets miljardsatsning på sänkt skatt på bensin och diesel med nya miljardsubventioner för att det ska bli billigare att köra fossildriven bil. De har nu, med stöd av Sverigedemokraterna, lagt fram sin budgetproposition för 2024. Prioriteringen är tydlig, återigen uteblir stöd till omställningen till mer hållbart resande. Klimatmålen kommer inte att nås.

Bättre arbetsvillkor för förare i kollektivtrafiken19.9.2023 11:41:41 CEST | Pressmeddelande

Västra Götalandsregionen ska utreda hur man kan förtydliga krav på goda anställningsvillkor för förarna inom kollektivtrafiken. – Det blir allt svårare att få tag i buss- och spårvagnsförare. Finns det inga förare så kan vi varken bygga ut eller förbättra kollektivtrafiken, därför lägger vi stort fokus på kompetensförsörjningen nu, säger Louise Jeppsson (V), ordförande i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden (IKN).

Regeringens klimatbesked - Ett steg fram och tre steg tillbaka7.9.2023 16:22:49 CEST | Pressmeddelande

- När världen och Sverige behöver ett tydligt klimatledarskap tar regeringen ett steg framåt och tre steg tillbaka. Det är oroväckande att regeringen inom loppet av två dagar publicerar förslag som är helt kontraproduktiva, där deras krisinsikt inför det klimatnödläge vi nu befinner oss i är obefintlig, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande för Västra Götalandsregionen nämnd för Miljö och regional utveckling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum