SBAB Bank

En tredjedel av svenskarna lägger mer än 100 000 kronor på sitt bröllop - men kostnaden varierar beroende på var i landet du bor

Dela
Den genomsnittliga kostnaden för ett bröllop är 76 605 kronor visar en ny undersökning från SBAB. Kostnaden skiljer sig dock mycket åt beroende på var i landet du bor. Stockholmarna lägger mest pengar på sitt bröllop medan norrlänningarna håller hårdast i plånboken.

Den blomstertid nu kommer och med den inleds också den stora bröllopssäsongen. I fjol valde nästan 50 000 svenskar att gifta sig och de flesta väljer att göra det under sommarmånaderna enligt SCB. SBAB har låtit göra en undersökning bland svenskar som gift sig 2018 eller senare. SBAB har bland annat låtit frågat hur mycket deras bröllop kostade, hur många gäster de hade och hur de finansierade sitt bröllop.

Av SBAB:s undersökning framgår att cirka 30 procent lade över 100 000 kronor på sitt bröllop (se tabell 1). Ungefär lika många uppgav att de betalade under 20 000 kronor. Den genomsnittliga kostnaden för ett bröllop under perioden var 76 605 kronor (se tabell 2). Kostnaden skiljer sig mycket åt beroende på hur många gäster som deltog. De som hade färre än 10 gäster lade i snitt 6 834 kronor på sitt bröllop. De som hade mellan 60 och 90 gäster spenderade i snitt 133 000 kronor och de som hade över 90 gäster lade i snitt strax över 200 000 kronor.

— Att gifta sig är en av livet största händelser, oavsett om bröllopet är litet eller stort. Vår undersökning visar att många lägger förhållandevis mycket pengar på sitt bröllop. Därför är det klokt att göra en kalkyl för utgifterna och fundera igenom vad som gör dagen speciell just för er. Vad får kosta, vad kan prioriteras ned och vad kan vänner och familj hjälpa till med, säger Linda Jonsson, privat- och boendeekonom på SBAB.

Dyrast bröllop har stockholmarna
Bröllopen under den aktuella perioden hade i snitt 50 gäster. En relativt stor andel, nästan en tredjedel av bröllopen, hade färre än 10 gäster (se tabell 3). 44 procent hade mellan 30 och 90 gäster och 10 procent hade fler än 90 gäster. Utslaget per gäst uppgick kostnaden för bröllop i snitt till 1 764 kronor.

Flest gäster och dyrast bröllop har stockholmarna (se tabell 4). De lägger i snitt totalt 114 878 kronor. Minst lägger de som gifter sig i mellersta Norrland – i snitt 19 063 kronor.

— Att bröllop i Stockholms är dyrare har sannolikt flera förklaringar. Dels är bröllopen i Stockholms större, dels är köpkraften högre. Därtill är det rimligt att anta att priserna för till exempel lokal är högre i Stockholm än i till exempel Norrland, säger Linda Jonsson.

Ju dyrare bröllop desto större risk för spräckt budget
En vanlig uppfattning är att bröllop alltid blir dyrare än planerat. SBAB:s undersökning visar att det inte stämmer. Ungefär var femte uppger att det blev dyrare men majoriteten, 64 procent, uppgav att bröllopet kostade som planerat. Däremot tenderar de mer påkostade bröllopen att spräcka budgeten i större utsträckning. Bland de som lade över 200 000 uppgav 52 procent att det blev dyrare än planerat och 16 procent av dem tog lån för att finansiera bröllopet.

— Ju större bröllop desto större behov av att göra en ordentlig och väl genomtänkt budget på förhand. Anpassa utgifterna efter era ekonomiska förutsättningar. Att arrangera bröllop över sina tillgångar och i slutänden behöva finansiera det med lån riskerar att ge extra huvudvärk morgonen efter festen. Därtill riskerar en ansträngd ekonomi efter bröllopet ge upphov till onödig stress och konflikter. Det kan bli en tråkig start på det nya livet som gifta, säger Linda Jonsson.

En tredjedel får finansiell hjälp av släkt och familj
34 procent av de som svarade uppgav att de fick hjälp av släkt och familj att finansiera bröllopet. Den andelen ökade också i takt med att bröllopen blev större. Bland de med över 90 gäster fick 64 procent hjälp av släkt och familj. Genomgående används dock sparpengar i väldigt stor utsträckning. Cirka 80-90 procent använde sparpengar på något vis. De som lade under 20 000 kronor sparade inte särskilt till bröllopet men bland de som lade över 100 000 kronor på sitt bröllop, vilket mer än en tredjedel gjorde, sparade ungefär hälften i mer än ett år.

— Många sparar pengar under mer än ett år vilket är lång tid utifrån ett privatekonomiskt perspektiv. Utifrån ett makroekonomiskt perspektiv är det dock inte särskilt lång tid och man bör därför undvika börsen. Pengarna riskerar annars att sjunka i värde tills man behöver dem. Däremot kan man fortfarande få viss avkastning om man sparar pengarna på ett konto med ränta, säger Linda Jonsson.

Bröllopskostnader uppdelat på antal gäster och snittkostnad för olika riksområden finns i bifogat pressmeddelande, tabell 1-4.

Om undersökningen:

Enkätundersökningen genomfördes av Norstat på uppdrag av SBAB i maj 2023. 300 individer svarade. Urvalet består av personer som gifte sig mellan åren 2018–2023. 43 procent av respondenterna är män och 57 procent är kvinnor. Norstat arbetar endast med aktiv rekrytering, det är inte möjligt att själv anmäla sig till en panel.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli, mäklarguiden Hittamäklare och boendeappen Boappa är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 293 000 och 521 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2023). Antal medarbetare (FTE) är 864. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Var tredje bolånetagare kan behöva betala räntorna med sparpengar i höst21.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I dag förväntas Riksbanken höja räntan med 0,25 procentenheter. Inför detta beslut har SBAB låtit fråga 1 000 bolånetagare hur de påverkas av ytterligare räntehöjningar. Av resultatet framgår att en av fem bolånetagare med en belåningsgrad över 50 procent kommer att påverkas mycket negativt av en så liten höjning som 25 punkter. En tredjedel tror att de kommer eller kanske kommer att behöva använda sina sparpengar för att betala räntorna i höst. Stiger boräntan till 7 procent tror nästan var tredje person att de skulle behöva flytta. Situationen är än svårare för de med en belåningsgrad över 80 procent. En fjärdedel av dem är rädda för att inte kunna betala sina räntor i höst och vid en eventuell försäljning riskerar de att gå med förlust.

Historiskt stort fall i bostadsbyggandet drar ned svensk tillväxt14.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Svensk ekonomi väntas krympa med en procent i år för att sedan växa nästa år med 0,4 procent. Färre nya bostäder och lägre hushållskonsumtion bidrar till den låga tillväxten. Bostadspriserna bedöms falla lite till innan botten är nådd. Antalet påbörjade nya bostäder bedöms efter fallet svara mot endast hälften av det som behövs sett till befolkningsökningen och ännu mindre sett till kompetensförsörjnings-behovet i tillväxtorter och i klimatomställningens spår. SBAB:s beräkningar av den trendmässiga inflationen indikerar att inflationen faller snabbare än vad officiella inflationssiffror ger vid handen. Detta i kombination med att Sverige väntas få lägst tillväxt i hela EU, bör mana till försikthet med ytterligare räntehöjningar.

Minskad optimism bland bostadsägarna om bostadspriserna11.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det är fortfarande något fler bostadsägare som tror på stigande än fallande bostadspriser under det kommande året, men optimismen har minskat något jämfört med föregående kvartal. 31 procent tror på stigande priser och 21 procent på fallande priser. De flesta, 36 procent, tror dock på stillastående priser. Oron för negativ prispåverkan till följd av risk för stigande elpriser är fortsatt stor, även om den har minskat något. Detta visar SBAB:s mätning av drygt 1000 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) för årets tredje kvartal.

Fortsatt mycket tufft läge för bostadssäljare7.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

SBAB:s indikator Bomarknadstempen för augusti visar att det är ett fortsatt mycket tufft läge för bostadssäljare. För lägenheter var det färre återpubliceringar och kortare försäljningstider. Samtidigt var utbudet och andelen prissänkta större. För hus steg budpremierna något och andelen prissänkta minskade. Samtidigt ökade utbudet och försäljningstiden. Mot denna bakgrund återstår att se om prisuppgången på bostäder i augusti var mer av en tillfällig ”efter-sommaren-effekt”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum