Region Uppsala

Prisnivåerna i UL:s nya biljettmodell beslutade

Dela
Regionfullmäktige fattade på sitt möte den 7-8 juni beslut om nya priser för UL:s ordinarie enkel- och 30-dagarsbiljett. Från och med 22 januari 2024 kostar en ordinarie enkelbiljett 39 kronor och en 30-dagarsbiljett 1030 kronor. Priserna införs i samband med att länet bildar en zon för de som reser med enkelbiljett, stället för, som idag, fem zoner och innebär att man kan resa hur långt man vill inom länet under de 75 minuter som biljetten gäller.
Priset på UL:s ordinarie enkelbiljetter och 30-dagarsbiljett har fastslagits av Regionfullmäktige.
Priset på UL:s ordinarie enkelbiljetter och 30-dagarsbiljett har fastslagits av Regionfullmäktige.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fattade 27 mars beslut om att Uppsala län ska utgöra en zon och att införa endast två varianter av enkelbiljett, en till ordinarie pris och en med rabatterat pris för pensionärer, ungdomar och studenter. Beslutet innebär att de som köper en enkelbiljett betalar för att resa i 75 minuter oavsett hur långt och vart i länet man reser.

-Det ska vara enkelt att göra rätt. 78 olika biljettlösningar blir till en, vilket ökar tillgängligheten för resenärerna och minskar onödig administration för bussförarna och andra medarbetare hos UL. Dagens beslut innebär att det nya systemet blir fullt finansierat., säger Cecilia Linder (M) ordförande i trafik- och utvecklingsnämnden.

Den nya prismodellen möjliggör samtidigt utveckling av smidiga biljett- och betallösningar, så som att blippa sitt betalkort på bussen. Beslutet fattas i en tid av hög inflation och ökade kostnader.

-Jag kommer aldrig släppa kravet på kostnadskontroll därför upprätthåller den politiska ledningen målsättningen om att intäkterna till kollektivtrafiken ska finansieras till 50 procent av biljettintäkter, säger Cecilia Linder.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fattar under hösten beslut om priset på övriga biljetter. Priset för biljetter som är länsöverskridande fattas tillsammans med SL, X-trafik och VL.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Priset på UL:s ordinarie enkelbiljetter och 30-dagarsbiljett har fastslagits av Regionfullmäktige.
Priset på UL:s ordinarie enkelbiljetter och 30-dagarsbiljett har fastslagits av Regionfullmäktige.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen 31 augusti 202331.8.2023 15:31:41 CEST | Nyheter

Månadsrapport för juli 2023 Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 44 miljoner kronor för 2023. Det framgår av ekonomirapporten för juli månad. Folktandvården lämnar en prognos på plus 10 miljoner kronor. Vårdstyrelsens egen verksamhet lämnar en positiv prognos på 40 miljoner kronor. Vårdstyrelsen beslutade att en åtgärdsplan ska tas fram och åtgärder vidtas för att nå en budget i balans för Nära vård och hälsa. Initiativ om mottagning för hemlösa i Enköping besvarat Annika Forsell (MP), Ida Harju Håkansson (S) och Neil Ormerod (V) hade väckt ett initiativärende, ”Rädda mottagningen för hemlösa i Enköping”. Enligt förslaget skulle hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur läkarbemanningen vid mottagningen kan säkerställas samt ett förslag till hur samarbetet med Hela Människan Enköping ska utvecklas. Enligt förvaltningens bedömning är läkarbemanningen vid mottagningen för hemlösa redan säkerställd. Det finns också ett samarbete med

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 29 augusti 202329.8.2023 16:24:15 CEST | Pressmeddelande

Hälsoobligationer införs för högt blodtryck I juni beslutade regionfullmäktige att Region Uppsala ska ge ut en hälsoobligation, på upp till 100 miljoner kronor. I en hälsoobligation lånar regionen pengar på kapitalmarknaden för att finansiera en innovativ eller preventiv insats, men betalar tillbaka lånet utefter resultaten av en sådan insats enligt på förhand fastslagna villkor. På så sätt bär inte regionen ensam den ekonomiska risken vid innovativa och preventiva insatser. Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att det hälsotillstånd som ska adresseras med en hälsoobligation ska vara hypertoni, högt blodtryck. Fyra tänkbara hälsoområden har identifierats: KOL, hypertoni, psykisk ohälsa (depression, oro och ångest) och fetma. Dessa hälsotillstånd har sedan analyserats och utvärderats mot ett antal kriterier. Så som att det ska finnas evidensbaserade interventioner med goda förutsättningar att förebygga hälsotillståndet eller sjukdomsförloppet hos målgruppen – alltså att det i dagl

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum