Järfälla Kommun

Ny sopsug möjliggör fortsatt hållbar utbyggnad av Barkarbystaden

Dela
Barkarbystadens nya sopsugsterminal är invigd. Byggnaden är uppförd utifrån kriterierna för Miljöbyggnad Guld och NollCO2-certifiering. Sopsugen kommer att serva 8 000 nya hushåll och verksamheter och ger därmed möjlighet till fortsatt hållbar utbyggnad av den nya stadsdelen på Barkarby gamla flygfält.
Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla inviger den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden, tillsammans med Jan Kettisen, avdelningschef VA och avfall, Järfälla kommun och Magnus Wiberg, arbetschef, Winge Byggnads AB.
Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla inviger den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden, tillsammans med Jan Kettisen, avdelningschef VA och avfall, Järfälla kommun och Magnus Wiberg, arbetschef, Winge Byggnads AB.

Sopsug är ett modernt och hållbart alternativ för sophantering, med en miljöeffektiv teknik. I sopsugen transporteras restavfall, plastförpackningar och tidningar i rör under marken till en terminal där avfallet lagras i containrar som sopbilen hämtar en gång i veckan. Sopbilen behöver därför inte åka runt till alla fastigheter i staden utan hämtar istället allt avfall på ett och samma ställe.

– Här i Barkarby bygger vi framtidens hållbara stadsmiljö, då är ett hållbart sophanteringssystem en självklarhet. Att vi väljer sopsug där avfallet transporteras under mark har många fördelar och går hand i hand med våra höga ambitioner att utveckla Barkarbystaden till en klimatneutral stadsdel redan 2030, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Totalt kommer 8 000 nya hushåll och verksamheter att anslutas till sopsugen under de kommande tio åren. Det här är den andra sopsugsterminalen som Järfälla kommun uppför i Barkarbystaden och man har mycket goda erfarenheter sedan tidigare. Sopsug har många fördelar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv

  • Transporterna blir betydligt färre i stadsdelen eftersom sopbilen bara behöver hämta avfallet vid sopsugen, istället för att köra runt och hämta vid varje fastighet.
  • Färre transporter innebär minskade utsläpp av koldioxid och luftföroreningar vilket är positivt för klimatet.
  • Färre transporter innebär minskat buller och reducerade partikelutsläpp vilket är positivt för närmiljön.
  • Trafiksäkerheten i stadsdelen ökar eftersom antalet tunga transporter minskar.
  • Arbetsmiljön förbättras eftersom ingen manuell tömning krävs för sopsugens avfallsfraktioner.

Den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden är utformad och byggd utifrån kriterierna för Miljöbyggnad Guld och NollCO2-certifiering.

– Vi jobbar för att Barkarbystaden ska vara en klimatneutral stadsdel redan 2030. Att Järfälla kommun går i bräschen och bygger sopsugen med NollCO2-certifiering och utifrån Miljöbyggnad Guld gör att vi lever som vi lär, säger Eva Ullberg.

Det är Järfälla kommun som är huvudman för sopsugssystemet samt installerar och äger sopsugsterminal, huvudnät, kvartersnät och papperskorgar. Winge Byggnads AB har byggt sopsugsterminalen och Envac sköter drift och underhåll på uppdrag av Järfälla kommun.

 

Om avfallssystemet i Barkarbystaden – sopsug och avfallskvarnar

Redan 2011 togs ett politiskt beslut i Järfälla att det expansiva stadsutvecklingsprojektet i Barkarby ska ha sopsugssystem som hanterar restavfall, tidningar och plastförpackningar. 

Matavfall hanteras i kvarnar som installeras i respektive lägenhet och verksamhetslokal. Förpackningar, såsom metall, glas och pappersförpackningar samlas in i miljörum. För att undvika att fel eller skrymmande avfall slängs i sopsugssystemet finns krav på att även grovavfall, elavfall och farligt avfall ska kunna slängas i fastigheten.

Om Barkarbystaden

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2035. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden II södra, Veddesta IV och Veddesta V. Utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden X är klar och omfattar en fördelningsstation.

Nyckelord

Kontakter

Jan Kettisen, Avdelningschef VA och avfall, 08-580 291 27

Eva Ullberg (S)Kommunstyrelsens ordförande

Presskontakt: Jakob Amnér, 070-002 79 78 eller jakob.amner@jarfalla.se

Tel:070-002 79 78

Bilder

Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla inviger den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden, tillsammans med Jan Kettisen, avdelningschef VA och avfall, Järfälla kommun och Magnus Wiberg, arbetschef, Winge Byggnads AB.
Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla inviger den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden, tillsammans med Jan Kettisen, avdelningschef VA och avfall, Järfälla kommun och Magnus Wiberg, arbetschef, Winge Byggnads AB.
Ladda ned bild
Den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden är utformad och byggd utifrån kriterierna för Miljöbyggnad Guld och NollCO2-certifiering. Sopsugsterminalen håller samma höga nivå som resten av bebyggelsen i den framväxande stadsmiljön. Byggnaden smälter också väl in i staden och har sin naturliga plats granne med de kommande bostadskvarteren och en av hangarerna från tiden då Barkarby var militärflygfält. Resultatet är en i grunden avskalad tegelbyggnad där fasade stenar skapar mönster över långsidorna. Sopsugen kommer också att få en konstnärlig utsmyckning, precis som torg, parker och andra offentliga platser i Barkarbystaden.
Den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden är utformad och byggd utifrån kriterierna för Miljöbyggnad Guld och NollCO2-certifiering. Sopsugsterminalen håller samma höga nivå som resten av bebyggelsen i den framväxande stadsmiljön. Byggnaden smälter också väl in i staden och har sin naturliga plats granne med de kommande bostadskvarteren och en av hangarerna från tiden då Barkarby var militärflygfält. Resultatet är en i grunden avskalad tegelbyggnad där fasade stenar skapar mönster över långsidorna. Sopsugen kommer också att få en konstnärlig utsmyckning, precis som torg, parker och andra offentliga platser i Barkarbystaden.
Ladda ned bild
I sopsugen i Barkarbystaden transporteras restavfall, plastförpackningar och tidningar i rör under marken till en terminal där avfallet lagras i containrar som sopbilen hämtar en gång i veckan.
I sopsugen i Barkarbystaden transporteras restavfall, plastförpackningar och tidningar i rör under marken till en terminal där avfallet lagras i containrar som sopbilen hämtar en gång i veckan.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

 

Järfälla strax nordväst om Stockholm, med sina grönområden, sin Mälarkust och sitt fantastiska kollektivtrafikläge, är en attraktiv inflyttningskommmun. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare.

 

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Järfälla vinner "Årets cykelprestation 2023"13.10.2023 11:57:23 CEST | Pressmeddelande

Järfälla tilldelas Region Stockholms årliga cykelpris för ett långsiktigt och ambitiöst arbete med att främja ökad cykling. – Vi är så glada över att ta emot den här utmärkelsen. Vi är stolta över vårt långsiktiga arbete med regionala cykelstråk, säkra skolvägar för barn och många andra insatser som uppmuntrat och underlättat för cykling. Den här utmärkelsen ger oss energi för att göra ännu mer, säger Nina Karlsson, bygg- och miljödirektör för Järfälla kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum