Stockholms stad

Formaliserad platssamverkan på Stockholms Centralstation och Cityterminalen

Dela
Flera aktörer som möter personer i hemlöshet på centralstationen vidareutvecklar nu sin samverkan. Målsättningen är att alla personer i hemlöshet som stadigvarande vistas på platsen erbjuds stöd eller lotsning till samhällets stödsystem och att de som behöver vård eller stöd kommer vidare till rätt instans.
På bilden från vänster: 
Jesper Ackinger, direktör Norrmalms stadsdelsförvaltning,
Petra Hersgren, regionchef affärsområde stationer, Region Nordost, Jernhusen AB, Susanne Hellström, verksamhetschef, Capio Vård för hemlösa,
Veronica Wolgast Carstorp, direktör, socialförvaltningen
Maria Andersson, enhetschef psykiatri och samverkan, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm (företräder Christoffer Bernsköld, avdelningschef avdelningen för närsjukvård, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm)
På bilden från vänster: Jesper Ackinger, direktör Norrmalms stadsdelsförvaltning, Petra Hersgren, regionchef affärsområde stationer, Region Nordost, Jernhusen AB, Susanne Hellström, verksamhetschef, Capio Vård för hemlösa, Veronica Wolgast Carstorp, direktör, socialförvaltningen Maria Andersson, enhetschef psykiatri och samverkan, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm (företräder Christoffer Bernsköld, avdelningschef avdelningen för närsjukvård, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm)

Stockholms Centralstation och Cityterminalen utgör Sveriges största spårbundna trafikknutpunkt med fler än 200 000 besökare varje dag. Stationen och terminalen utgör allmän plats och möjliggör vistelse för alla människor under stora delar av dygnet.

En grupp som återkommande vistas på stationen är personer i hemlöshet och utsatta individer som använder platsen för sin dygnsvila. Majoriteten av gruppen bedöms inte ha någon annanstans att ta vägen och de senaste åren har den psykiska ohälsan i gruppen ökat. Situationen med många personer i hemlöshet och utsatta som stadigvarande vistas på platsen har beskrivits i media vid flera tillfällen.

– Idag bedrivs platssamverkan i flera delar av staden och metoden är ett utmärkt exempel på när samarbete mellan olika aktörer ger bättre resultat än om alla arbetat var och en för sig. Jag är därför väldigt glad att vi nu stärker samarbetet kring Centralstationen och Cityterminalen med målsättningen att bättre kunna stötta personer som lever i hemlöshet, säger social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne.

Stockholms stads centralenuppsökare berättar att målgruppen sällan har någon fungerande kontakt med socialtjänsten och många bär på misstro och har dåliga erfarenheter av myndigheter. Jernhusens ordningsvakter bedömer att de flesta i målgruppen vill undvika kontakt med myndigheter. Flera i gruppen bedöms ha behov av vård och sociala stödinsatser och trots ett aktivt motivationsarbete är många tveksamma till att ta emot det stöd som erbjuds.

– Vi måste arbeta för att vården blir mer tillgänglig för människor i behov av vård som lever i utsatthet och har svårt att ta sig till de inrättningar som finns, säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd.

– Vi vet att utsatthet och psykisk ohälsa går hand i hand, och olika huvudmän behöver göra allt de kan för att samarbeta så att inte människor hamnar mellan stolarna, säger Sandra Ivanovic Rubin (MP), ordförande för psykiatriutskottet i Region Stockholm.

Idag sker operativ samverkan mellan Jernhusen, socialförvaltningen och Capio Vård för hemlösa i gemensamma utsättningsmöten på plats på stationen. Samverkan utgår ifrån den rådighet som respektive aktör har i sitt uppdrag för målgruppen på platsen. Såväl samverkan som kontinuitet på platsen bedöms skapa bättre förutsättningar för aktörerna att lyckas i sina respektive uppdrag.

– Våra stationsfastigheter är offentliga platser med höga krav på att vara trygga och tillgängliga miljöer för alla besökare och resenärer. Vi ser samverkan som en viktig nyckel för att minska social utsatthet och hemlöshet. Genom att arbeta med professionella aktörer som kan skapa kontakt och förtroende hos de utsatta på stationen, strävar vi gemensamt mot att de ska få och vilja ta emot långsiktig hjälp, säger Petra Hersgren, regionchef Jernhusen. 

Aktörerna som nu vidareutvecklar sin platssamverkan är Jernhusen, Stockholms stad via socialförvaltningen och Norrmalms stadsdelsförvaltning, Region Stockholm och Capio Vård för hemlösa. Parterna har idag formaliserat samverkan genom en skriftlig överenskommelse, med gemensamma mål och inrättande av en styrgrupp.

Formaliseringen av platssamverkan möjliggör ett systematiserat samarbete mellan aktörerna på platsen och skapar bättre förutsättningar för att åtgärda de identifierade utmaningarna och behoven. Ett område som kommer utvecklas är former för uppföljning av effekterna av parternas samverkan och insatser på platsen.


Presskontakt

Maria Stigle
Verksamhetsansvarig Vision Klara
maria.stigle@stockholm.se
076 12 090 62

Ida Burlin
Projektledare
ida.burlin@stockholm.se
076 12 092 90

Bilder

På bilden från vänster: 
Jesper Ackinger, direktör Norrmalms stadsdelsförvaltning,
Petra Hersgren, regionchef affärsområde stationer, Region Nordost, Jernhusen AB, Susanne Hellström, verksamhetschef, Capio Vård för hemlösa,
Veronica Wolgast Carstorp, direktör, socialförvaltningen
Maria Andersson, enhetschef psykiatri och samverkan, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm (företräder Christoffer Bernsköld, avdelningschef avdelningen för närsjukvård, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm)
På bilden från vänster: Jesper Ackinger, direktör Norrmalms stadsdelsförvaltning, Petra Hersgren, regionchef affärsområde stationer, Region Nordost, Jernhusen AB, Susanne Hellström, verksamhetschef, Capio Vård för hemlösa, Veronica Wolgast Carstorp, direktör, socialförvaltningen Maria Andersson, enhetschef psykiatri och samverkan, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm (företräder Christoffer Bernsköld, avdelningschef avdelningen för närsjukvård, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm)
Ladda ned bild

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov, driva företag eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Vi är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Nystart för arbetet om gång- och cykelbron mellan Slussen och Gamla stan19.9.2023 09:35:16 CEST | Pressmeddelande

Stockholms stad och Region Stockholm har idag fattat beslut om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att skapa förutsättningar för att gång- och cykelbron vid Slussen ska kunna byggas utan risk för tunnelbanans trafiksäkerhet. Samtidigt avbryter staden den planerade provpålningen och den juridiska processen avslutas. Det innebär att stoppet i tunnelbanetrafiken under kommande helg uteblir.

När träden får berätta – en parkupplevelse för barn i alla åldrar4.9.2023 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till lanseringen av När träden får berätta vid Åkeshovs arboretum. Den 13 september klockan 18.00 lanserar Bromma stadsdelsförvaltning en digital parkupplevelse för både barn och vuxna. Här får besökaren träffa Barry Gran, Shirley Körsbär och Bisse Björk med flera vänner. Via de talande träden upptäcker och utforskar besökaren naturens förutsättningar på ett nytt och roligt och sätt. När träden får berätta invigs av bland andra Bromma stadsdelsnämnds ordförande, Johan Heinonen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum