Solna stad

Nu startar Etableringstrappan för nyanlända

Dela
Onsdag 7 juni klockan 13.00 inviger Solna stad Etableringstrappan på biblioteket i Solna centrum. Den nya verksamheten ska erbjuda ett sammanhållet stöd till Solnas nyanlända och hjälp med bland annat myndighetskontakter, studie- och yrkesvägledning och arbetssökande.

Etableringstrappan kommer att drivas gemensamt av etableringsenheten, vuxenutbildningen och näringslivs- och arbetsmarknadsavdelningen i Solna stad. Verksamhetens modell består av fem steg och börjar redan när en nyanländ person kommer till Solna. Därefter sker ett startmöte, följt av flera aktiviteter så som studiebesök, läxhjälp och träffar med bland annat jobbcoacher och företag. Målsättningen är att deltagarna slutligen ska komma i sysselsättning via antingen ett jobb, en praktikplats eller studier.

- Nu växlar vi upp arbetet med att bryta utanförskap och segregation i Solna. Som en person som själv varit nyanländ, kan jag vittna om hur betydande och värdefull en sådan här satsning hade varit för mig och min familj när vi först kom till Sverige. Etableringstrappan kommer ge fler nyanlända Solnabor möjlighet att komma i arbete eller påbörja studier, säger Faradj Koliev, ordförande i kompetensnämnden i Solna stad.

Invigningen sker onsdag 7 juni klockan 13.00 på biblioteket i Solna centrum med representanter från Solna stad på plats.

En del av Solnamodellen

Etableringstrappan är en del av Solnamodellen, stadens metod att tillsammans med näringslivet rusta, och stödja arbetssökande Solnabor i att gå från bidrag till egen försörjning via arbete, studier eller företagande.

Kontakter

Kontakt

Bilder

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

Pressjour 08-746 12 00http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.