SBAB Bank

Tydligt ökad optimism bland bostadsägarna om bostadspriserna

Dela
Tre kvartal i rad har det varit fler bostadsägare som trott på fallande än stigande bostadspriser. Årets andra kvartal uppvisar ett tydligt skifte. Nu är det fler (32 procent) som tror på stigande än sjunkande (19 procent) priser på ett års sikt. 34 procent av de svarande tror att priserna kommer att stå stilla. Samtidigt avtar oron för att stigande energipriser kommer att påverka bostadspriserna negativt framöver. Detta visar SBAB:s mätning av 1100 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) under årets andra kvartal.

Ökad optimism om bostadspriserna – från negativt index tre kvartal i rad till positivt
SBAB har via Kantar Sifo frågat drygt 1100 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver (se tabell 1). Undersökningen genomfördes 29 maj – 2 juni. Indextalet HPE (se diagram 1) som fångar prisförväntningarna på ett års sikt är tydligt positivt, viket visar att det är fler som tror på stigande snarare än sjunkande bostadspriser. 32 procent av de svarande tror på stigande priser medan 19 procent tror på fallande. 34 procent av de svarande tror att priserna kommer att stå stilla.Bland de som tror på stigande priser hänvisar 60 procent till ett högt efterfrågetryck som orsak till detta och 23 procent anger sjunkande bostadsräntor.

- Sedan pristoppen förra våren har bostadspriserna fallit med 13 procent i Sverige som helhet fördelat över fallande bostadsrättspriser med 8 procent och fallande villapriser med 16 procent. Det är därför inte förvånande att hushållen har haft en negativ syn på utvecklingen de senaste kvartalen. Men nu syns en tydligt ökad optimism, som gissningsvis hänger ihop med den faktiska prisuppgången på bostäder under årets inledande månader, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Det återstår att se om optimismen kvarstår framöver. Vi ligger kvar med vår prognos att bostadspriserna kommer att fortsatta ner lite till i närtid. Vår bedömning är att vi inte har sett den fulla effekten av ränteuppgången ännu i bostadspriserna. En brasklapp är dock på sin plats. Under pandemin ökade priserna väldigt mycket trots initiala bedömningar om det motsatta. Även om priserna gått ner markant på särskilt villor sedan förra våren, så kunde det ha varit betydligt värre givet de yttre omständigheterna, säger Robert Boije.

Ökad andel som tror på stigande priser på tre års sikt
Den ökade optimismen syns också i prisförväntningarna på tre års sikt. På den tidshorisonten spår 54 procent av bostadsägarna på stigande priser. Det är en uppgång med 8 procentenheter sedan årets första kvartal. 6 procent tror på fallande priser på samma horisont – en nedgång från 11 procent kvartalet innan. Var femte svarande bostadsägare tror på stillastående bostadspriser på tre års sikt. Bland de som tror på stigande priser hänvisar 65 procent till ett högt efterfrågetryck som orsak till detta och 43 procent anger sjunkande bostadsräntor.

Oron för prispåverkan av stigande energipriser minska
I samband med första kvartalets mätning förra året infördes en extrafråga om hur bostadsägarna ser på bostadspriserna om energipriserna fortsätter att stiga. 76 procent av de svarande under kvartal 2 bedömer att kraftigt stigande energipriser skulle påverka priserna negativt – en nedgång från 83 procent från årets första kvartal. 28 procent svarar att priserna då kommer att påverkas i hög grad – att jämföra med 41 procent under kvartal 1.

- Även om det fortfarande verkar finnas en utbredd oro om en påverkan på bostadspriserna om energipriserna skulle stiga markant framöver, så har den oron minskat. Nedgången är särskilt tydlig hos den andel som tror på en mer uttalad påverkan på priserna. Nedgången hänger troligen ihop med att elpriserna under vintern inte blev så höga som först befarades, säger Robert Boije.

Se statistikunderlag i bifogade dokument. 

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli, mäklarguiden Hittamäklare och boendeappen Boappa är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 293 000 och 521 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2023). Antal medarbetare (FTE) är 864. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank

 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Villapriserna föll kraftig i september2.10.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Bostadspriserna föll med 1,3 procent i september i Sverige som helhet. Villapriserna föll med 1,9 procent samtidigt som lägenhetspriserna stod stilla. I Storgöteborg föll villapriserna med hela 5,3 procent, Norra Sverige och Stormalmö var inte långt efter. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden stillastående priser i Sverige som helhet, vilket gäller för såväl lägenheter som villor. Sedan bostadspriserna stod som högst förra våren har de fallit med sammanlagt knappt 13 procent; lägenhetspriserna med knappt 9 procent och villapriserna med drygt 15 procent. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för september.

Var tredje bolånetagare kan behöva betala räntorna med sparpengar i höst21.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I dag förväntas Riksbanken höja räntan med 0,25 procentenheter. Inför detta beslut har SBAB låtit fråga 1 000 bolånetagare hur de påverkas av ytterligare räntehöjningar. Av resultatet framgår att en av fem bolånetagare med en belåningsgrad över 50 procent kommer att påverkas mycket negativt av en så liten höjning som 25 punkter. En tredjedel tror att de kommer eller kanske kommer att behöva använda sina sparpengar för att betala räntorna i höst. Stiger boräntan till 7 procent tror nästan var tredje person att de skulle behöva flytta. Situationen är än svårare för de med en belåningsgrad över 80 procent. En fjärdedel av dem är rädda för att inte kunna betala sina räntor i höst och vid en eventuell försäljning riskerar de att gå med förlust.

Historiskt stort fall i bostadsbyggandet drar ned svensk tillväxt14.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Svensk ekonomi väntas krympa med en procent i år för att sedan växa nästa år med 0,4 procent. Färre nya bostäder och lägre hushållskonsumtion bidrar till den låga tillväxten. Bostadspriserna bedöms falla lite till innan botten är nådd. Antalet påbörjade nya bostäder bedöms efter fallet svara mot endast hälften av det som behövs sett till befolkningsökningen och ännu mindre sett till kompetensförsörjnings-behovet i tillväxtorter och i klimatomställningens spår. SBAB:s beräkningar av den trendmässiga inflationen indikerar att inflationen faller snabbare än vad officiella inflationssiffror ger vid handen. Detta i kombination med att Sverige väntas få lägst tillväxt i hela EU, bör mana till försikthet med ytterligare räntehöjningar.

Minskad optimism bland bostadsägarna om bostadspriserna11.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det är fortfarande något fler bostadsägare som tror på stigande än fallande bostadspriser under det kommande året, men optimismen har minskat något jämfört med föregående kvartal. 31 procent tror på stigande priser och 21 procent på fallande priser. De flesta, 36 procent, tror dock på stillastående priser. Oron för negativ prispåverkan till följd av risk för stigande elpriser är fortsatt stor, även om den har minskat något. Detta visar SBAB:s mätning av drygt 1000 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) för årets tredje kvartal.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum