KK-stiftelsen

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer

Dela
Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

Forskningsprojektet ryms inom Örebro universitets kunskapsmiljö Mat och hälsa där målet är att bidra till att konsumenter ska kunna välja hållbart producerad mat som har en vetenskapligt bevisad fördel. Här finns starka forsknings- och utbildningsmiljöer och tillgång till klinisk infrastruktur som endoskopi och hjärnavbildning.

– Den här forskningsprofilen ligger helt rätt i tiden. Det finns en stor potential genom forskningsmiljöns tvärvetenskapliga karaktär och en stark forskningssamverkan med näringsliv, sjukhussektor och internationella samarbetspartners. KK-stiftelsen beviljar nu 48 miljoner kronor över åtta år med ambition om att projektet bidrar till att miljön blir internationellt ledande inom området, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– Kroppens behov är inte samma för alla och varierar genom livet. Vi vill göra det enklare för människor att äta rätt. Vårt mål är att hitta biomarkörer, som vi kan mäta, för att ta reda på vad som är rätt kost just för dig, säger Robert Brummer som ska leda projektet och är professor vid Örebro universitet. Precis som med läkemedel finns det inte en variant som passar alla. Samtidigt är det svårare att vetenskapligt bevisa vad som är rätt kost än rätt medicin. Ska vi göra förändringar i kosten måste det göras långt innan vi får symptom.

– Vi tror att det här forskningsprojektet möjliggör utveckling och tillämpning av en banbrytande verktygslåda, som kommer vara till stor nytta för Biogaia. Den kommer behövas i vårt innovationsprogram – som har som mål att ta fram nya produkter och förbättra människors hälsa, säger Gianfranco Grompone, forskningschef på företaget Biogaia.

Mer information

Forskningsprojektet ”Rosetta@oru” finansieras med 48 miljoner kronor under åtta år inom ramen för KK-stiftelsens program Forskningsprofiler. Utöver stiftelsens medel bidrar Örebro universitet själva med 40 miljoner kronor och partners med minst drygt 30 miljoner kronor.

Företag och andra aktörer som ska medverka i forskningsprojektet är Biogaia, Collective Minds Radiology, Fazer, GE Healthcare Sverige AB, Glucanova, Orkla Food Sweden,  WallinsMat Sverige AB och Region Örebro län.

Programmet Forskningsprofiler är ett strategiskt program som riktar sig till forsknings- och utbildningsmiljöer som kommit långt i sin utveckling och har tydliga ambitioner framåt. Forskningsagendan utformas och genomförs i samproduktion med företagspartners.

Hittills (sedan år 2000) har KK-stiftelsen beviljat 1,3 miljarder inom programmet. KK-stiftelsen har finansierat medicinska/farmaceutiska grundvetenskaper och medicinsk bioteknologi sammantaget med närmare 578 miljoner kronor (sedan år 2010).

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Robert Brummer. Foto: Örebro universitet
Robert Brummer. Foto: Örebro universitet
Ladda ned bild

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Samproduktion är centralt, då utbyte mellan akademi och näringsliv är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,9 miljarder kronor på 3 492 projekt (årsskiftet 2023/2024).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning10.4.2024 09:32:09 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

Forskning och högre utbildning behövs över hela landet för att stärka svensk konkurrenskraft27.10.2023 09:06:24 CEST | Pressmeddelande

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan det svenska näringslivet och samhället möta utmaningarna. Politiken för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation. I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har KK-stiftelsen valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

119 miljoner till forskning som ska stärka hållbart byggande i trä7.6.2023 10:30:15 CEST | Pressmeddelande

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye