KK-stiftelsen

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning

Dela

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University
Foto: Patrik Svedberg

Satsningen görs inom den starka forsknings- och utbildningsmiljön SPARK vid Tekniska Högskolan inom Jönköping University, som bland annat är framstående inom integrerad produkt- och produktionsutveckling. Här finns långsiktiga och strategiska samarbeten med många företag som kan bidra i projekt som rör grön omställning och svensk konkurrenskraft. Projektet som nu startas kallas GRACE och ska pågå i åtta år. 

– GRACE blir en viktig byggsten som kommer att bidra med nya kunskaper och verktyg. Satsningen sker tillsammans med en stark grupp näringslivspartners och är väl ägnad att bidra till svensk konkurrenskraft inom grön omställning. Jag är övertygad om att projektet kommer göra skillnad och bidra med stor kunskap, säger Mattias Jarl, programansvarig vid KK-stiftelsen. 

– KK-stiftelsens satsning gör att vi nu får möjlighet att profilera och positionera forskningen inom ett utvalt område och samtidigt bidra till industrins behov. Det övergripande målet med GRACE är att stödja tillverkningsindustrins långsiktiga förmåga att lyckas med den gröna omställningen genom integrerad och plattformsbaserad produkt- och produktionsutveckling. Profilen ska bidra till nya och bättre processer för produkt- och produktionsutveckling, som redan från början tar hänsyn till krav på hållbarhet och cirkularitet, säger Kristina Säfsten, professor i produktionssystem vid Tekniska Högskolan i Jönköping och projektledare för GRACE. 

Totalt kommer elva företag och fyra nätverkspartners att medverka i satsningen. Ett av företagen som ska medverka är Husqvarna Group. 

– Vi är med för att få en bredare kunskapsbas och utveckla kompetens och förmågor snabbare. Det är intressant med fokuset på hållbarhet, innovation och samverkan, som hjälper oss att navigera framåt med Husqvarnas gröna omställning, säger Per Orestig, Director Shared R&D, Husqvarna Group.

Mer information

Företag som medverkar

Husqvarna, Thule, Fagerhults Belysning, OBOS, Autoliv, SAAB, GKN Aerospace, FläktGroup, Sordin, Jönköpings bildemontering, Kinnarps

Nätverkspartners som medverkar

Automation Småland, Träcentrum Nässjö, Campus Värnamo, Svenskt Aluminium

Projektet GRACE är utformat enligt KK-stiftelsens program Forskningsprofiler, vilket är ett strategiskt program riktat till forsknings- och utbildningsmiljöer som kommit långt i sin utveckling och även har tydliga ambitioner framåt. Forskningsagendan utformas och genomförs i samproduktion med företagspartners. Sedan år 2000 har KK-stiftelsen beviljat över 1,3 miljarder till projekt inom programmet. 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om oss

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Projekten drivs i samproduktion med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,9 miljarder kronor på drygt 3 492 projekt (årsskiftet 2023/2024).

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

Forskning och högre utbildning behövs över hela landet för att stärka svensk konkurrenskraft27.10.2023 09:06:24 CEST | Pressmeddelande

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan det svenska näringslivet och samhället möta utmaningarna. Politiken för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation. I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har KK-stiftelsen valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer19.6.2023 09:07:36 CEST | Pressmeddelande

Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

119 miljoner till forskning som ska stärka hållbart byggande i trä7.6.2023 10:30:15 CEST | Pressmeddelande

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye