KK-stiftelsen

Fyra framstående yngre forskare får dela på 60 miljoner genom utlysningen Swedish Foundations Starting Grant

Dela

De fyra toppforskarna är Laurence Picton, Karolinska Institutet, Kathlen Kohn, Kungl. tekniska högskolan, Roham Parsa, Karolinska Institutet och Stephen De Lisle, Karlstads universitet.

Forskarna fr v: Laurence Picton, Karolinska institutet, , Kathlen Kohn, Kungl. tekniska högskolan, Roham Parsa, Karolinska institutet, Stephen De Lisle, Karlstads universitet. Foto Tiago Bruno Rezende de Castro, Åsa Bognell-Höjer och privat)

Utlysningen Swedish Foundations Starting Grant, SFSG, är ett samarbete mellan sju privata forskningsfinansiärer som riktar sig till mycket framstående forskare vid svenska lärosäten. Forskarna som är behöriga att söka medel ska ha erhållit högsta betyg på sin Starting Grant-ansökan till Europeiska forskningsrådet ERC, men inte fått finansiering på grund av ERCs begränsade budget.

– Med den här satsningen vill vi ge dessa forskare möjlighet att genomföra sina planerade projekt och bedriva banbrytande forskning. Avsikten är också att SFSG-anslaget ska ge forskarna ett vetenskapligt försprång så att de blir framgångsrika nästa gång de söker anslag hos ERC, säger Anna Wetterbom, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse och samordnare för SFSG.

– Genom styrelsens beslut att KK-stiftelsen går med i SFSG-samarbetet kommer vi bidra till att ge samma förutsättningar för unga forskare vid högskolor och nyare universitet som de som är aktiva vid övriga lärosäten har när det gäller finansieringen av Starting Grants-projekt. Vi är glada att kunna finansiera Stephen De Lisle vid Karlstads universitet som ska studera hur evolutionen av kön bidragit till den mångfald vi ser runt omkring oss idag och som berör livets ursprung och utveckling, säger Eva Schelin, vd för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen.

– Det är med stor glädje som stiftelsen finansierar Kathlén Kohns projekt som handlar om att använda algebra för förbättrad datavisualisering, säger Jenny Parnesten, ordförande för Ragnar Söderbergs stiftelse.

– Det är med glädje och stolthet som Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, finansierar Roham Parsas projekt som handlar om T-lymfocyter och deras roll under virusinfektioner, säger Mats Ulfendahl, ordförande för SSMF. 

– Att få ge talangfulla unga forskargruppsledare chansen att bygga och etablera sin forskningslinje känns särskilt värdefullt och vi är mycket glada att nu få följa Laurence Pictons projekt om mekanismerna bakom vår rörelsekontroll – proprioception – på närmare håll, säger Ylva Linderson, forskningssekreterare på Erling-Perssons Stiftelse.

Beviljade ansökningar inom Swedish Foundations Grant 2024

  • Stephen De Lisle (Karlstad universitet) som får finansiering från KK-stiftelsen för projektet “Origins of diversity in sexual organisms”.
  • Kathlen Kohn (Kungl. tekniska högskolan) som får finansiering från Ragnar Söderbergs stiftelse för projektet “Algebraic Vision”.
  • Roham Parsa (Karolinska Institutet) som får finansiering från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning för projektet “The development and function of mucosal T cells”.
  • Laurence Picton (Karolinska Institutet) som får finansiering från Erling-Perssons stiftelse för projektet “Spinal cord tension dynamics and central proprioception”.

Läs mer om forskarna och SFSG på startinggrant.se

Foto: Tiago Bruno Rezende de Castro, Åsa Bognell-Höjer och privat

Nyckelord

Kontakter

Om Swedish Foundations Starting Grants

Swedish Foundations Starting Grants, SFSG, riktar sig till unga forskare som fått högsta betyg i Europeiska forskningsrådets utlysning ERC Starting Grant, men inte beviljats ERC-anslag på grund av rådets begränsade budget. Forskare inom alla vetenskapsområden, och som är baserade i Sverige, är välkomna att ansöka.

SFSG är ett samarbete mellan sju privata forskningsfinansiärer som delar övertygelsen om att det är viktigt att stötta framstående yngre forskare och att svenska forskare. De sju forskningsfinansiärerna är Erling-Perssons stiftelse, Kempestiftelserna, KK-stiftelsen, Olle Engkvists Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning10.4.2024 09:32:09 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

Forskning och högre utbildning behövs över hela landet för att stärka svensk konkurrenskraft27.10.2023 09:06:24 CEST | Pressmeddelande

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan det svenska näringslivet och samhället möta utmaningarna. Politiken för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation. I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har KK-stiftelsen valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer19.6.2023 09:07:36 CEST | Pressmeddelande

Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

119 miljoner till forskning som ska stärka hållbart byggande i trä7.6.2023 10:30:15 CEST | Pressmeddelande

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye