Vocean AB

AI-lösningen som skapar morgondagens innovation

Dela

Vocean har tagit ett stort steg framåt och meddelar idag den officiella lanseringen av Vocean Copilot, vår nya banbrytande AI-lösning. Vocean Copilot är en AI-assistent utformad för att ta innovationsprocesser till nästa nivå genom att hantera stora mängder tankar och idéer samt generera värdefulla rapporter och analyser. Assistenten kan snabbt analysera och summera insamlade tankar, förädla och aktivt delta med egna idéer och förutspås revolutionera sättet att innovera och använda den kollektiva intelligensen.

Genom att förfina och utveckla idéer, assistera i skapandet av processer, generera insiktsfulla rapporter och mycket mer, utmärker sig Vocean Copilot som en unik lösning på marknaden. "Med Vocean Copilot tar vi innovation till nästa nivå och förändrar hur man samskapar i innovations- och utvecklingsprocesser. Detta leder till ett bättre samarbete både inom organisationen och i hela ekosystemet.", säger Voceans VD, Daniel Kassell. "Genom att kombinera vår erfarenhet av att skapa effektiva samarbetsmiljöer med den senaste AI-teknologin, erbjuder Vocean Copilot en revolutionerande lösning för ledare och team över hela världen."  

Lösningen utformades med ambitionen att förvandla hur organisationer förstår och utnyttjar input från hela sitt ekosystem. Trafikverket var en av de organisationer som var först ut under maj att testa ett nytt innovativt tillvägagångssätt för att utforma en workshop om framtidens arbetsplatser. AI-assistenten analyserade och summerade bidragen och presenterade slutsatser för varje frågeställning. Den bidrog även till stor tidsbesparing genom att sammanställa en rapport med resultaten från hela workshopen och identifiera huvudområden att arbeta vidare med. 

AI-lösningen kan exempelvis skapa sig förståelse för idéer och processer, ge förbättringsförslag, skapa intelligenta rapporter baserade på dessa insikter samt göra gapanalyser mellan olika deltagargrupper. Detta möjliggör informerade beslut för att implementera annars oupptäckta smarta lösningar. Vocean Copilot ersätter inte den mänskliga intelligensen utan fungerar istället som en förstärkning som möjliggör fler, mer genomarbetade insikter och bättre förståelse för dessa.  

“Vår regelbundna kontakt med Microsoft kring den senaste teknologin gör generativ AI till ett naturligt steg i processen för vårt företag”, säger Voceans CTO, Daniel Ekbom. Vocean Copilot är dock mycket mer än bara ett AI-verktyg. Det är en revolutionerande kraft som förvandlar sättet organisationer samlar in, bearbetar och förstår information. Genom nya möjligheter att nyttja den kollektiva intelligensen tillåter Vocean Copilot organisationer att navigera genom strategiska utmaningar och frågor med snabbhet, insikt och nya framgångsrika perspektiv.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Vocean - where co-creation meets next level Innovation

Vocean är en digital plattform som möjliggör idégenerering, samarbete och förståelse ur olika intressegruppers synvinklar. Plattformen gör det enkelt att främja inkludering och mångfald, och innovation blir en nyckelfaktor för framgång. Frigör din organisations fulla potential med Vocean.

Bolaget grundades 2018 i Söderhamn.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye