Hyresgästföreningen Riksförbundet

Rapport: Hyresgästers trygghet i sina bostadsområden

Dela
Hyresgästföreningen har gett Kantar Public i uppdrag att titta närmare på hur svenskar i allmänhet och hyresgäster i synnerhet, upplever tryggheten i sina bostadsområden. Undersökningen visar att hyresgästerna är mer otrygga i sina områden. Hyresgästföreningen vill se politiskt samarbete över partigränserna och att trygghetsfrågan börjar hanteras på ett mer seriöst och handlingskraftigt sätt.
Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.  Foto Filippa Ländin
Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder. Foto Filippa Ländin

 Den stora majoriteten av oss som lever och bor i våra bostadsområden är skötsamma människor som går till jobbet varje dag. Det är människor som nu får lida när ett mindre antal kriminella sätter våra och våra barns liv och trygghet på spel. Vi känner en stor samhörighet och rörande enighet om att våldet måste få ett slut. Vi kan inte längre acceptera att våra barn riskerar att träffas av en förlupen kula när de leker på gården eller att kriminella får förpesta tillvaron i våra områden. Alla har rätt att känna sig trygga i sitt bostadsområde, oavsett var man bor, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

I vår undersökning från Kantar Public har vi frågat 2 239 personer, varav 1 394 hyresgäster, om trygghet/otrygghet och siffrorna visar att hyresgästerna är mer otrygga i sina bostadsområden men även att:

  • Var femte hyresgäst känner sig otrygg i sitt område på natten.
  • Var femte hyresgäst tycker att de gemensamma utrymmena i hyreshuset är otrygga.
  • Var femte hyresgäst undviker vissa platser och tider i områdena som de bor i.
  • En av tio av hyresgästerna har övervägt att flytta på grund av otrygghet i området och det är framförallt barnfamiljer.
  • Bättre belysning och ökad närvaro av nattvandringar och polis i området är de åtgärder som hyresgästerna tror skulle öka tryggheten mest.

Hyresgästföreningen vill nu se en politisk kraftsamling för att komma åt den komplexa problematik som otryggheten skapar.

 Vi behöver en gång för alla få ett slut på den sandlådepolitik som råder i trygghetsfrågan. Vi kräver att trygghetsfrågan börjar hanteras på ett mer seriöst och handlingskraftigt sätt. Problemen som tillåtits slå rot i alldeles för många av våra områden kan inte lösas med en enkel quick fix utan kräver långsiktiga åtgärder och ett politiskt ansvarstagande över partigränserna, säger Marie Linder.

Hyresgästföreningen föreslår följande lösningar för att skapa trygga områden:

En bred Trygghetsöverenskommelse. Den sandlådepolitik som råder i trygghetsfrågan måste få ett slut. De politiska blocken behöver ta ansvar och komma upp med långsiktiga spelregler för att komma åt våldet och hur man skapar trygghet på lång sikt i våra bostadsområden.

Trygghetsfond. Det saknas resurser i Sveriges kommuner och det finns ett underskott på åtskilda miljarder. Inrätta en statlig trygghetsfond där kommunerna kan söka pengar för projekt som syftar till att öka tryggheten. Belysning, extra trygghetsvärdar och extra renhållning skapar trevligare och tryggare områden. Skötsamma hyresgäster ska inte behöva betala för trygghetsinsatser genom högre hyror.

Satsa på förebyggande arbete. Det behövs ett nytt och långsiktigt förhållningssätt mot hur vi blir av med kriminaliteten. Där är det förebyggande arbete avgörande. Att förhindra brott innan de ägt rum kräver mer resurser. Satsa på civilsamhället, till exempel idrottsrörelsen, som redan idag nu gör mycket för tryggheten.

Rusta våra förorter. Bygg ihop – inte isär samhället. Bygg blandade upplåtelseformer. Alla stadens områden ska vara attraktiva att bo i och tillhandahålla service, arbete och fritid. Låt inte våra förorter bli områden som förknippas med kriminalitet och otrygghet.

En närvarande polis. Alla medborgare i vårt land har rätt till samma polisbeskydd. När polisen är frånvarande skapas utrymme för kriminella att terrorisera befolkningen. Vår undersökning visar att förtroendet för polisen är lägre bland boende i hyresrätt än allmänheten i stort. Bygg upp det förtroendet med närvarande lokalpoliser som bygger relationer i bostadsområdena.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.  Foto Filippa Ländin
Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder. Foto Filippa Ländin
Ladda ned bild

Dokument

Om

Hyresgästföreningen Riksförbundet
Hyresgästföreningen RiksförbundetHyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Följ Hyresgästföreningen Riksförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hyresgästföreningen Riksförbundet

Hyresgästföreningen starkt kritisk till regeringens budget – saknar krisinsikt och hyresgästerna osynliga20.9.2023 08:58:07 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterade regeringen sin budget för 2024. Hyresgästföreningen ser en budget där det saknas krisinsikt och satsningar för att få Sverige ur bygg- och bostadskrisen. Tre miljoner hyresgäster får också stå tillbaka för mer ROT-avdrag till villor och bostadsrätter. Hyresgästföreningen är positiv till den förlängda höjningen av bostadsbidraget men det räcker inte för att få bukt med de stora utmaningar bostadsmarknaden står inför.

Bostadsbidraget en skuldfälla och allmännyttan minskar igen visar Hyresgästernas lägesrapport6.9.2023 11:22:00 CEST | Pressmeddelande

I Hyresgästföreningens andra lägesrapport för i år kan vi visa på ett bostadsbidrag som i mycket hög grad resulterar i återbetalningskrav och som faktiskt riskerar att bli en skuldfälla för allt för många hyresgäster. Rapporten visar även att bostadsbidraget lever kvar i 90-talet. Hyresgästernas lägesrapport tittar också på andelen kommunalt ägda hyresbostäder i ett nytt allmännyttigindex, och siffrorna pekar på en stadigt krympande allmännytta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum