Universitetssjukhuset Örebro

Blir det farligt varmt på våra äldreboenden även denna sommar?

Dela
Det har varnats för att årets sommar kan komma att bli lika varm som sommaren 2018. I så fall kommer risken för ohälsosamt höga inomhustemperaturer på våra äldreboenden och LSS-boenden att öka dramatiskt, med potentiellt livshotande konsekvenser. Ett nytt projekt ska nu mäta temperaturen på boenden i Västmanlands, Stockholms och Uppsala län under sommaren. Det är Arbets- och miljömedicin i Örebro som genomför mätningarna.

”Det är väl känt att värme påverkar vår hälsa”, säger Ann-Christine Mannerling, enhetschef på Arbets- och miljömedicin i Örebro. ”Det kan ge relativt milda symtom men också mer allvarliga som exempelvis värmeslag och kramper. Värme är också kopplat till en ökad dödlighet efter stora temperaturökningar. Under värmeböljan 2018 kunde man se ungefär 700 fler dödsfall i Sverige än under en normal sommar och då främst inom de äldre åldersgrupperna”.

Klimatförändringarna gör att värmeböljor blir allt vanligare. Värmen under sommaren 2018 och värmeböljorna i Europa under 2022 har ökat medvetenheten om att detta är en riskfaktor även i Sverige.

Arbets- och miljömedicin i Örebro ingår i ett projekt som ska stötta kommunala äldreboenden, LSS-boenden och fastighetsägare att förstå sin riskbild och göra åtgärder vad gäller värmeböljor för att minska värmerelaterade hälsokonsekvenser hos sårbara grupper i samhället. Projektet heter ”Värme i praktiken” och bygger på samverkan mellan länsstyrelserna i Västmanland, Stockholm och Uppsala, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Arbets- och miljömedicin i Örebro samt elva kommuner i Västmanlands, Stockholms och Uppsala län. Arbets- och miljömedicin genomför temperaturmätningarna på boenden och bidrar med kompetens om hälsoeffekter.

Huvudsyftet med projektet är att minska de värmerelaterade hälsokonsekvenserna hos boende och personal i de deltagande kommunerna. Detta genom att bland annat utföra temperaturmätning och genomföra åtgärder vid risk för höga temperaturer. Målet med projektet är även att öka kunskapen kring dessa frågor.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta gärna enhetschef Ann-Christine Mannerling.

E-post: ann-christine.mannerling@regionorebrolan.se

Telefon: 019-602 24 99

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye