Sverigedemokraternas utspel - Almedalen 2023

Dela

Sverige bör med alla till buds stående medel verka för att EU implementerar Australiens modell för asylärenden och tecknar avtal med tredje land för hela asylprocessen. Det innebär att asylsökande får sin sak prövad i enlighet med internationell asylrätt, men att uppehållstillstånd och beviljandet av internationellt skydd sker i länder utanför Europa.

Under höstens omförhandling av Tidöavtalet kommer Sverigedemokraterna att ägna särskilt fokus på EU. Vi kommer att gå in i förhandlingen med konkreta förslag på hur vårt medlemskap i unionen kan utvärderas, bland annat i syfte att stoppa överimplementeringen av EU-lagstiftning i Sverige.

Centralt i förhandlingen blir också ett initiativ till att Sverige, tillsammans med flera likasinnade medlemsländer trycker på för att förtydliga reglerna om säkra tredjeländer och tecknar avtal med partners utanför unionen för att flytta asylprövningen dit. Metoden används framgångsrikt i Australien, där antalet migranter som riskerar livet i sjöodugliga båtar minskat till nära noll.

Sverigedemokraterna har inom ramen för Tidöavtalet redan tagit viktiga steg mot en mer ordnad asylpolitik, exempelvis genom en utredning om särskilda asylcenter i Sverige. Det är positivt, men samtidigt bara ett av flera steg mot att kraftigt begränsa och städa upp migrationen till Sverige och införa EU:s miniminivå. Nästa steg behöver tas inom ramen för EU-samarbetet för att på riktigt stärka den yttre gränsen. Detta är helt avgörande för att minska migrationen till Europa.

Länder i vår närhet, som Storbritannien och Danmark, arbetar aktivt med att införa systemet och nyligen ställde sig en stor majoritet av EU-länderna bakom ett förslag som ändrar EU:s asylregler i samma riktning. Det är nu dags för en fullständig implementering av Australiens modell inom EU.

Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg kommenterar:

- Ett enormt inflöde av migranter och en slapphänt integrationspolitik har försatt oss i den situation vi befinner oss i idag. Där mer eller mindre samtliga samhällsbärande institutioner i Sverige lidit allvarliga konsekvenser av massinvandringen. På grund av tidigare regeringars brister har vi idag en skola på glid, en fullständigt urspårad kriminalitet och en mycket ansträngd välfärd.

- Den absoluta majoriteten asylsökande har inte några skyddsbehov. Det rör sig snarare om individer som söker ett bättre liv. Det finns dock ingen skyldighet att ta emot ekonomiska migranter. För att få bort det ekonomiska incitamentet att genomföra livsfarliga båtresor är det är vår uppfattning att alla som kommer till EU ska få sin sak prövad enligt lagar och regler, men att så sker i ett land utanför unionen.

- En sådan lösning är inte bara mer rättvis gentemot individen, det underlättar också de fall där ansökan om asyl avslås. Vi tror att detta kommer att minska antalet ansökningar drastiskt, samtidigt som vi gör prövningen mer ändamålsenlig. Metoden är det enda som kan stoppa människosmugglingen och drunkningskatastroferna, men som samtidigt upprätthåller den internationella rätten att söka asyl.

Kontakter

Om oss

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Partiet är representerade på kommunal, regional och nationell nivå samt i Svenska kyrkans högst beslutande organ.

Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson.

Följ Sverigedemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna startar kyrkopolitiskt förbund12.2.2024 14:09:06 CET | Nyheter

Sverigedemokraterna tar idag ett viktigt steg mot att ytterligare stärka och fördjupa sitt engagemang för Sveriges kristna värdegrund och kulturarv genom att officiellt starta ett kyrkopolitiskt förbund inom partiet. Detta nya förbund syftar till att samordna och intensifiera arbetet med de frågor som hanteras inom kyrkan på ett sätt som både respekterar den kristna trostraditionen och möter dagens utmaningar. Initiativet till det kyrkopolitiska förbundet kommer i ett läge där intresset och engagemanget för kyrkans roll i samhället växer inom partiet. - Jag är glad över att vi tar steget att upprätta ett förbund inom Sverigedemokraterna. Det är många inom partiet som är starkt engagerade för vår kristna värdegrund, vårt kristna kulturarv och de frågor som hanteras inom kyrkan, säger Daniel Engström, gruppledare SD Kyrkomötesgrupp. Förbundet är tänkt att fungera som en bro mellan den traditionella kyrkopolitiken och partiets bredare politiska agenda, och därmed erbjuda en plattform för

Årets PISA-rapport visar på resultatet av den socialdemokratiska flumskolan5.12.2023 15:09:03 CET | Pressmeddelande

Idag presenterades den senaste PISA-rapporten, där svenska elevers kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap utretts. Utredningen är utförd under den senare delen av Socialdemokraternas åtta år i regering, våren 2022. Resultatet vittnar om omfattande problem i den svenska skolan – problem som kan kopplas dels till Socialdemokraternas flumskola, dels till den massinvandringspolitik som varit rådande i Sverige under mycket lång tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye