Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg med betydelse för Sveriges beredskap

Dela

Samtliga Sveriges regioner driver gemensamt Svenskt Ambulansflyg med beredskap dygnet och året runt. Betydelsen är både regional och nationell. Upplägget stärker beredskap och säkerhet för Sveriges som helhet vid en samhällskris.

Det är innehållet i seminarium under Almedalen den 28e juni, se inspelning: https://youtu.be/51kRzqigd4g

Presstexten innehåller citat av:

  • Helene Björklund (S), riksdagsledamot, Blekinge och ledamot i försvarsutskottet
  • Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg, Region Örebro län
  • Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg
  • Eva Borin, beredskapsöverläkare, Region Gotland
  • Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg
  • Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten
  • Nicklas Sandström (M), regionråd i Region Västerbotten och ledamot i nämnden för högspecialiserad vård.

– Ambulansflyget behövs vid kris och krig och vi har ett säkerhetsläge där andra makter påverkar Sverige i olika riktningar. Säkerhetsmässigt är det en trygghet att regionerna är ägare. Våra grannländer kommer nyfiket kika på konceptet, säger Helene Björklund (S), riksdagsledamot, Blekinge och ledamot i försvarsutskottet.

Helene Björklund (S) nämner även folkförankring, vilket innebär att medborgare kan ta del av gemensamma resurser och samtidigt vara delaktiga i att bidra till något större.

– Vi har sett att folkförankring är en framgångsfaktor i uppbyggnaden av totalförsvaret, säger Helene Björklund (S).

Beredskap för alla regioner dygnet runt

Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg berättar om tiden före Svenskt Ambulansflyg då många av Sveriges regioner var beroende av ambulansflyg på en spotmarknad utan beredskap.

– Vid ett kritiskt patienttillstånd kunde väntan ibland vara 18 timmar. Istället genomfördes transporten ofta med bil. Idag har regionerna ambulansflyg i beredskap med snabb aktivering vid kritiska tillstånd, säger Ola Karlsson (M).

Han beskriver att Svenskt Ambulansflyg gör skillnad med en verksamhet och ambulansflygplan designade för sitt ändamål, exempelvis elektrisk bårlyft som alltid finns till hands med ökad patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö. Flygplanet har plats för två kuvöser och dessutom barnens föräldrar. Plan som flyger högt, snabbt och med bra räckvidd bidrar till förmåga som inte tidigare funnits i Sverige.

Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg representerar Region Örebro län och Sjukvårdsregion Mellansverige.

Händelser och insatser med nationell betydelse

Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg nämner händelser och insatser med nationell betydelse, exempelvis EU-toppmöten och Almedalen då Svenskt Ambulansflyg har en förhöjd beredskap. Regionernas uppdrag inom civilt och totalt försvar ledde till övning med Försvarsmakten under försvarsmaktsövningen Aurora. I samarbete med högsmittsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping utvecklas transporter av patienter med misstänkt högsmittsamhet, exempelvis Ebola.

– Därutöver har vi ständig beredskap för större transportbehov till exempel att flytta patienter vid ökad belastning på ett sjukhus, eller vid händelse av ett större skadeutfall, men vanligast är flera samtidiga händelser, säger Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

Gotland har koll på planeringen

Eva Borin, beredskapsöverläkare, Region Gotland beskriver att fördelarna med Svenskt Ambulansflyg är det täta samarbetet och samordnad koordinering av uppdragen.

Gotland har specifika omständigheter med ett mindre sjukhus med dubblerad befolkning sommartid och vintertid har helikoptern väderbegränsningar. Gotland har sedan flera år en planeringsenhet med koll på såväl sjuka fastlänningar som gotlänningar som behöver transporteras till och från fastlandet. Resultatet är en effektivitet i ofta flera patienter tur som retur på varje flygning.

– Positivt med Svenskt Ambulansflyg att flygplanet rymmer flera liggande patienter. Personer med vikt över 130 kg har tidigare transporterats med bil och färja vilket tar lång tid och är en risk. Fördelen med helikopter är färre omlastningar, berättar Eva Borin.

Ambulansflyget behövs vid större skadeutfall

Gävleborg använder i huvudsak ambulans på väg för transport till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Men våra medborgare vårdas ibland längre bort och då är flygtransport bäst. Blir de sjuka någon annanstans i Sverige, då behöver vi kunna ta hem dem på ett smart och enkelt sätt, säger Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg.

Han beskriver också att väldigt få sjukhus i Sverige klarar att ta emot patienter vid ett större skadeutfall, exempelvis en krock med bussar inblandade. Ambulansflyget behövs då för att sprida patienter till andra delar av Sverige. Därför hoppas Göran Angergård att Gävleborg ska få en beredskapsflygplats.

Norrbotten flyger mest av alla regioner

Region Norrbotten står för 30 procent av Sveriges ambulansflyguppdrag. Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten beskriver att geografiska avstånd gör att ambulansflyget används för att klara den vardagliga vården. Hon ser stora fördelar med koordineringscentralen för hela Sveriges ambulansflyg och tror att ytterligare effektivitet skulle uppnås om ambulanstransport med helikopter och flyg kunde samordnas.

– Vi behöver använda sjukvårdens resurser effektivt, vilket är bra för både ekonomi och klimatet. Vi ser att det kostar mer än tidigare, men det är omöjligt att veta hur kostnaden hade sett ut eller ökat oavsett utförare.  Tjänsten som Svenskt Ambulansflyg erbjuder går inte att jämföra med tidigare operatör, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten.

Region Västerbotten tar emot patienter från hela Norrland

Region Västerbotten och Norrlands universitetssjukhus behöver inflöde av patienter från andra regioner för att upprätthålla kompetens inom vissa områden.

Nicklas Sandström (M), regionråd i Region Västerbotten och ledamot i nämnden för högspecialiserad vård beskriver att vården i högre grad koncentreras till ett fåtal sjukhus. Anledningen är att upprätthålla en hög kompetens.

– Ingen region kan erbjuda all vård. Volymerna är för små och kompetensmässigt behövs ett större underlag. För att regionerna ska kunna erbjuda en jämlik tillgång till sjukvård, behövs ambulansflyget, säger Nicklas Sandström (M).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Från vänster: Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg, Region Örebro län, Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg, Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten. Foto: Svenskt Ambulansflyg
Från vänster: Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg, Region Örebro län, Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg, Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten. Foto: Svenskt Ambulansflyg
Ladda ned bild
Eva Borin, beredskapsöverläkare, Region Gotland. Foto: Svenskt Ambulansflyg
Eva Borin, beredskapsöverläkare, Region Gotland. Foto: Svenskt Ambulansflyg
Ladda ned bild
Från vänster: Helene Björklund (S), riksdagsledamot, Blekinge och ledamot i försvarsutskottet, Nicklas Sandström (M), regionråd i Region Västerbotten och ledamot i nämnden för högspecialiserad vård, Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg Eva Borin, beredskapsöverläkare, Region Gotland. Foto Svenskt Ambulansflyg
Från vänster: Helene Björklund (S), riksdagsledamot, Blekinge och ledamot i försvarsutskottet, Nicklas Sandström (M), regionråd i Region Västerbotten och ledamot i nämnden för högspecialiserad vård, Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg Eva Borin, beredskapsöverläkare, Region Gotland. Foto Svenskt Ambulansflyg
Ladda ned bild
Från vänster: Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg, Region Örebro län, Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg, Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten, Helene Björklund (S), riksdagsledamot, Blekinge och ledamot i försvarsutskottet, Nicklas Sandström (M), regionråd i Region Västerbotten och ledamot i nämnden för högspecialiserad vård, Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg, Eva Borin, beredskapsöverläkare, Region Gotland. Foto Svenskt Ambulansflyg
Från vänster: Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg, Region Örebro län, Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg, Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten, Helene Björklund (S), riksdagsledamot, Blekinge och ledamot i försvarsutskottet, Nicklas Sandström (M), regionråd i Region Västerbotten och ledamot i nämnden för högspecialiserad vård, Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg, Eva Borin, beredskapsöverläkare, Region Gotland. Foto Svenskt Ambulansflyg
Ladda ned bild
Från Vänster: Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten, Helene Björklund (S), riksdagsledamot, Blekinge och ledamot i försvarsutskottet. Foto Patrick Trägårdh
Från Vänster: Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten, Helene Björklund (S), riksdagsledamot, Blekinge och ledamot i försvarsutskottet. Foto Patrick Trägårdh
Ladda ned bild
Från vänster: Helene Björklund (S), riksdagsledamot, Blekinge och ledamot i försvarsutskottet, Nicklas Sandström (M), regionråd i Region Västerbotten och ledamot i nämnden för högspecialiserad vård, Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg, Eva Borin, beredskapsöverläkare, Region Gotland. Foto Patrick Trägårdh
Från vänster: Helene Björklund (S), riksdagsledamot, Blekinge och ledamot i försvarsutskottet, Nicklas Sandström (M), regionråd i Region Västerbotten och ledamot i nämnden för högspecialiserad vård, Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg, Eva Borin, beredskapsöverläkare, Region Gotland. Foto Patrick Trägårdh
Ladda ned bild
Från vänster: Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg, Region Örebro län, Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg, Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten, Helene Björklund (S), riksdagsledamot, Blekinge och ledamot i försvarsutskottet, Nicklas Sandström (M), regionråd i Region Västerbotten och ledamot i nämnden för högspecialiserad vård, Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg, Eva Borin, beredskapsöverläkare, Region Gotland. Foto Patrick Trägårdh
Från vänster: Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg, Region Örebro län, Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg, Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten, Helene Björklund (S), riksdagsledamot, Blekinge och ledamot i försvarsutskottet, Nicklas Sandström (M), regionråd i Region Västerbotten och ledamot i nämnden för högspecialiserad vård, Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg, Eva Borin, beredskapsöverläkare, Region Gotland. Foto Patrick Trägårdh
Ladda ned bild
Från Vänster: Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg, Region Örebro län, Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg, Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten, Helene Björklund (S), riksdagsledamot, Blekinge och ledamot i försvarsutskottet, Nicklas Sandström (M), regionråd i Region Västerbotten och ledamot i nämnden för högspecialiserad vård, Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg, Eva Borin, beredskapsöverläkare, Region Gotland. Foto Patrick Trägårdh
Från Vänster: Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg, Region Örebro län, Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg, Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten, Helene Björklund (S), riksdagsledamot, Blekinge och ledamot i försvarsutskottet, Nicklas Sandström (M), regionråd i Region Västerbotten och ledamot i nämnden för högspecialiserad vård, Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg, Eva Borin, beredskapsöverläkare, Region Gotland. Foto Patrick Trägårdh
Ladda ned bild

Länkar

Följ Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 20239.2.2024 08:41:14 CET | Pressmeddelande

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 2023 på drygt 9,5 miljoner kronor, jämfört med budget 3,7 miljoner. Flygtimmar totalt uppgår till 6175, jämfört med budgeterat 6000 och 515 flygtimmar, genomsnittligt per månad. Förbundet har utfört 3800 patientuppdrag på helåret och 315 genomsnittligt per månad. Varje månad 2023 (september undantaget) har större volymer i uppdrag och intäkt än motsvarande månad 2022.

Välkommen till Ronneby Airport vid Besök av Svenskt Ambulansflyg14.12.2023 08:05:00 CET | Pressmeddelande

Måndag den 18e december landar ett av sex regionägda Ambulansflygplan på Ronneby Airport. Media hälsas välkommen klockan 09.30 för presentation och visning av det toppmoderna och välutrustade ambulansflygplanet som kan ta upp till tre liggande patienter, ytterligare sittande och vårda de allra sjukaste som behöver intensivvård ombord. Anmälan om medias deltagande ska göras senast fredag den 15e december klockan 10.00 till mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se, 073 800 86 16. Anmälan behöver enligt flygplatsens säkerhetsregler innehålla namn, organisation och personnummer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye